Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

Translated title of the contribution: Opportunities and obstacles to promote walking and cycling (in Finland).

Max Mannola, Saara Aavajoki, Marika Koramo, Carlos Lamuela Orta, Jani Päivänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin sisältyy kävelyn ja pyöräilyn yhteenlasketun osuuden nostaminen 30 prosentilla (matkoista) sekä liikenteen kokonaispäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa tietoa, jolla voidaan nopeuttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Työssä etsittiin ja arvioitiin vaikuttavimpia keinoja edistää kävelyä ja pyöräliikennettä. Päämenetelminä olivat kansainvälinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijahaastattelut.

Tutkimuksen johtopäätöksinä suositellaan seuraavia: Kävelyn ja pyöräilyn korostaminen ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla, taloudellisen ohjauksen ja kannustimien lisääminen, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkiyttäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien ristiriitojen hyväksyminen ja ratkaiseminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteiden selkiyttäminen ja kävelyn ja pyöräilyn määrien seurannan kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen, kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin ripeämpi täydentäminen sekä olosuhteiden ympärivuotisen kunnossapidon tehostaminen.

Julkaisu on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.
Translated title of the contributionOpportunities and obstacles to promote walking and cycling (in Finland).
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 16 Sept 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number2021:53
ISSN2342-6799

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Opportunities and obstacles to promote walking and cycling (in Finland).'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this