Käytetyn ydinpolttoaineen huolto: Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Kari Rasilainen, Seppo Vuori

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisussa on yleiskuvaus suomalaisen käytetyn ydinpolttoaineen huollon toteutussuunnitelmasta. Käytetyn ydinpolttoaineen syntyminen ja sen suunnitellun huollon tekniset vaiheet kuvataan suppeasti. Ydinjätehuoltoa tarkastellaan merkittävänä kansallisena päätöksentekoprosessina, jossa on suuri joukko osallisia ja jonka toteutuksessa tavoitellaan mahdollisimman laajaa avoimuutta. Mukana olijoiden toimintaa säätelee pohjimmiltaan Suomen lainsäädäntö. Viranomaisten valvontaa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista käsitellään verraten yksityiskohtaisesti. Muissa maissa kaavailtuja käytetyn ydinpolttoaineen huollon suunnitelmia tarkastellaan siinä laajuudessa, että Suomen suunnitelma voidaan asettaa kansainväliseen yhteyteen. Suomeen perusvaihtoehtona suunniteltu geologinen loppusijoitus kuvataan esitettyine perusteluineen. Geologiselle loppusijoitukselle esitettyjä päävaihtoehtoja, valvottua pitkäaikaisvarastointia ja transmutaatiota, käsitellään periaatetasolla. Ydinjätehuollon ympäristölle aiheuttamia säteily- ja muita vaikutuksia käsitellään. Tutkimustiedon riittävyyttä pohdiskellaan lähtien siitä näkökulmasta, että käytetty ydinpolttoaine täytyy korkean radioaktiivi-suutensa vuoksi eristää pitkäksi ajaksi ihmisen elinpiiristä, joko loppusijoittamalla tai muuten.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages57
  ISBN (Electronic)951-38-5424-8
  ISBN (Print)951-38-5423-X
  Publication statusPublished - 1999
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1953
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • nuclear fuels
  • spent fuels
  • fuel cycle
  • radioactive wastes
  • waste management
  • waste disposal
  • repositories
  • environmental impacts

  Cite this