Käyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun: Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomityö

Pirjo Näkki

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tämä diplomityö tehtiin VTT:llä osana projektia Rich semantic media for private and professional users (RISE), jossa tutkitaan, miten käyttäjien tuottamaa sisältöä ja kaupallisia mediasisältöjä voitaisiin yhdistää semanttisen webin teknologioita hyödyntäen. Semanttinen web tarjoaa uusia mahdollisuuksia mediasisällön käsittelyyn ja esittämiseen, mikä vaikuttaa myös mediapalvelujen käyttäjäkokemukseen. RISE-projektissa semanttisen mediapalvelun ideaa havainnollistetaan Matkamasiina-konseptin avulla.
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten Matkamasiinan käyttäjäkokemus muodostuu ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin koululaiset, jotka voivat Matkamasiinan avulla hakea kouluretkiin liittyvää tietoa ja tehdä omia matkakertomuksia. Teoriatarkastelun perusteella laadittiin malli semanttisten mediapalvelujen käyttäjäkokemuksesta, joka oli pohjana käyttäjätutkimukselle. Käyttäjien tarpeita ja odotuksia kartoitettiin artefaktihaastattelun, havainnoinnin, kollaasin ja metadatatestin
avulla. Kehitteillä olevan prototyypin käyttäjäkokemusta arvioitiin paritesteillä.
Käyttäjäkokemuksen perustana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset.  Kouluretkillä tiedonhaun tarpeet vaihtelevat paljon, joten Matkamasiinan tulee tarjota joustavia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja erityyppisten esitelmien tekoon. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa olennaisesti myös mediasisältö, jonka arvo riippuu sen sopivuudesta käyttötilanteeseen. Sisältöjen kiinnostavuutta käyttäjät arvioivat erityisesti kuvien ja otsikoiden perusteella. Myös palvelun käytettävyys vaikuttaa keskeisesti käyttäjäkokemuksen muodostumiseen.
Käyttäjien kokemus prototyypistä oli pääosin myönteinen, ja uudenlainen tapa hakea tietoa koettiin hyväksi. Metadatan lisääminen kuviin oli oletettua helpompaa, mutta käyttäjät toivoivat palvelun tarjoavan kuviin oheistietoa myös automaattisesti. Kaikilta osin palvelun idea ei ollut käyttäjille selkeä, ja sen kehittämiseksi esitetään parannusehdotuksia. Matkamasiinaan tulisi lisätä muun muassa yhteisöllistä sisällöntuotantoa tukevia piirteitä sekä tehtäviä. Tarinat kiinnostavat käyttäjiä eniten matkan aikana, joten jatkokehityksessä on syytä selvittää mahdollisuuksia tiedon tarjoamiseen myös paikan päällä.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Helsinki University of Technology
Supervisors/Advisors
  • Nieminen, Marko, Supervisor, External person
  • Bäck, Asta, Advisor
Award date14 Feb 2006
Place of PublicationEspoo
Publisher
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • user experience
  • Semantic Web
  • metadata

Cite this

Näkki, Pirjo. / Käyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun : Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomityö. Espoo : Helsinki University of Technology, 2006. 120 p.
@phdthesis{cd904e911dfd453f99e7e1e7a3f0102b,
title = "K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun: Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomity{\"o}",
abstract = "T{\"a}m{\"a} diplomity{\"o} tehtiin VTT:ll{\"a} osana projektia Rich semantic media for private and professional users (RISE), jossa tutkitaan, miten k{\"a}ytt{\"a}jien tuottamaa sis{\"a}lt{\"o}{\"a} ja kaupallisia mediasis{\"a}lt{\"o}j{\"a} voitaisiin yhdist{\"a}{\"a} semanttisen webin teknologioita hy{\"o}dynt{\"a}en. Semanttinen web tarjoaa uusia mahdollisuuksia mediasis{\"a}ll{\"o}n k{\"a}sittelyyn ja esitt{\"a}miseen, mik{\"a} vaikuttaa my{\"o}s mediapalvelujen k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemukseen. RISE-projektissa semanttisen mediapalvelun ideaa havainnollistetaan Matkamasiina-konseptin avulla.T{\"a}m{\"a}n diplomity{\"o}n tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a}, miten Matkamasiinan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemus muodostuu ja miten sit{\"a} voidaan kehitt{\"a}{\"a}. Tutkimuksen kohderyhm{\"a}ksi valittiin koululaiset, jotka voivat Matkamasiinan avulla hakea kouluretkiin liittyv{\"a}{\"a} tietoa ja tehd{\"a} omia matkakertomuksia. Teoriatarkastelun perusteella laadittiin malli semanttisten mediapalvelujen k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemuksesta, joka oli pohjana k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}tutkimukselle. K{\"a}ytt{\"a}jien tarpeita ja odotuksia kartoitettiin artefaktihaastattelun, havainnoinnin, kollaasin ja metadatatestinavulla. Kehitteill{\"a} olevan prototyypin k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemusta arvioitiin paritesteill{\"a}.K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemuksen perustana ovat k{\"a}ytt{\"a}jien tarpeet ja odotukset.  Kouluretkill{\"a} tiedonhaun tarpeet vaihtelevat paljon, joten Matkamasiinan tulee tarjota joustavia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja erityyppisten esitelmien tekoon. K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemukseen vaikuttaa olennaisesti my{\"o}s mediasis{\"a}lt{\"o}, jonka arvo riippuu sen sopivuudesta k{\"a}ytt{\"o}tilanteeseen. Sis{\"a}lt{\"o}jen kiinnostavuutta k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t arvioivat erityisesti kuvien ja otsikoiden perusteella. My{\"o}s palvelun k{\"a}ytett{\"a}vyys vaikuttaa keskeisesti k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemuksen muodostumiseen.K{\"a}ytt{\"a}jien kokemus prototyypist{\"a} oli p{\"a}{\"a}osin my{\"o}nteinen, ja uudenlainen tapa hakea tietoa koettiin hyv{\"a}ksi. Metadatan lis{\"a}{\"a}minen kuviin oli oletettua helpompaa, mutta k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t toivoivat palvelun tarjoavan kuviin oheistietoa my{\"o}s automaattisesti. Kaikilta osin palvelun idea ei ollut k{\"a}ytt{\"a}jille selke{\"a}, ja sen kehitt{\"a}miseksi esitet{\"a}{\"a}n parannusehdotuksia. Matkamasiinaan tulisi lis{\"a}t{\"a} muun muassa yhteis{\"o}llist{\"a} sis{\"a}ll{\"o}ntuotantoa tukevia piirteit{\"a} sek{\"a} teht{\"a}vi{\"a}. Tarinat kiinnostavat k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} eniten matkan aikana, joten jatkokehityksess{\"a} on syyt{\"a} selvitt{\"a}{\"a} mahdollisuuksia tiedon tarjoamiseen my{\"o}s paikan p{\"a}{\"a}ll{\"a}.",
keywords = "user experience, Semantic Web, metadata",
author = "Pirjo N{\"a}kki",
note = "TK102 diplomity{\"o}",
year = "2006",
language = "Finnish",
publisher = "Helsinki University of Technology",
address = "Finland",
school = "Helsinki University of Technology",

}

Näkki, P 2006, 'Käyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun: Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomityö', Master Degree, Helsinki University of Technology, Espoo.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun : Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomityö. / Näkki, Pirjo.

Espoo : Helsinki University of Technology, 2006. 120 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

TY - THES

T1 - Käyttäjäkokemuksen suunnittelu semanttiseen mediapalveluun

T2 - Tarkastelussa kouluretkien tarinat: Diplomityö

AU - Näkki, Pirjo

N1 - TK102 diplomityö

PY - 2006

Y1 - 2006

N2 - Tämä diplomityö tehtiin VTT:llä osana projektia Rich semantic media for private and professional users (RISE), jossa tutkitaan, miten käyttäjien tuottamaa sisältöä ja kaupallisia mediasisältöjä voitaisiin yhdistää semanttisen webin teknologioita hyödyntäen. Semanttinen web tarjoaa uusia mahdollisuuksia mediasisällön käsittelyyn ja esittämiseen, mikä vaikuttaa myös mediapalvelujen käyttäjäkokemukseen. RISE-projektissa semanttisen mediapalvelun ideaa havainnollistetaan Matkamasiina-konseptin avulla.Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten Matkamasiinan käyttäjäkokemus muodostuu ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin koululaiset, jotka voivat Matkamasiinan avulla hakea kouluretkiin liittyvää tietoa ja tehdä omia matkakertomuksia. Teoriatarkastelun perusteella laadittiin malli semanttisten mediapalvelujen käyttäjäkokemuksesta, joka oli pohjana käyttäjätutkimukselle. Käyttäjien tarpeita ja odotuksia kartoitettiin artefaktihaastattelun, havainnoinnin, kollaasin ja metadatatestinavulla. Kehitteillä olevan prototyypin käyttäjäkokemusta arvioitiin paritesteillä.Käyttäjäkokemuksen perustana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset.  Kouluretkillä tiedonhaun tarpeet vaihtelevat paljon, joten Matkamasiinan tulee tarjota joustavia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja erityyppisten esitelmien tekoon. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa olennaisesti myös mediasisältö, jonka arvo riippuu sen sopivuudesta käyttötilanteeseen. Sisältöjen kiinnostavuutta käyttäjät arvioivat erityisesti kuvien ja otsikoiden perusteella. Myös palvelun käytettävyys vaikuttaa keskeisesti käyttäjäkokemuksen muodostumiseen.Käyttäjien kokemus prototyypistä oli pääosin myönteinen, ja uudenlainen tapa hakea tietoa koettiin hyväksi. Metadatan lisääminen kuviin oli oletettua helpompaa, mutta käyttäjät toivoivat palvelun tarjoavan kuviin oheistietoa myös automaattisesti. Kaikilta osin palvelun idea ei ollut käyttäjille selkeä, ja sen kehittämiseksi esitetään parannusehdotuksia. Matkamasiinaan tulisi lisätä muun muassa yhteisöllistä sisällöntuotantoa tukevia piirteitä sekä tehtäviä. Tarinat kiinnostavat käyttäjiä eniten matkan aikana, joten jatkokehityksessä on syytä selvittää mahdollisuuksia tiedon tarjoamiseen myös paikan päällä.

AB - Tämä diplomityö tehtiin VTT:llä osana projektia Rich semantic media for private and professional users (RISE), jossa tutkitaan, miten käyttäjien tuottamaa sisältöä ja kaupallisia mediasisältöjä voitaisiin yhdistää semanttisen webin teknologioita hyödyntäen. Semanttinen web tarjoaa uusia mahdollisuuksia mediasisällön käsittelyyn ja esittämiseen, mikä vaikuttaa myös mediapalvelujen käyttäjäkokemukseen. RISE-projektissa semanttisen mediapalvelun ideaa havainnollistetaan Matkamasiina-konseptin avulla.Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten Matkamasiinan käyttäjäkokemus muodostuu ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin koululaiset, jotka voivat Matkamasiinan avulla hakea kouluretkiin liittyvää tietoa ja tehdä omia matkakertomuksia. Teoriatarkastelun perusteella laadittiin malli semanttisten mediapalvelujen käyttäjäkokemuksesta, joka oli pohjana käyttäjätutkimukselle. Käyttäjien tarpeita ja odotuksia kartoitettiin artefaktihaastattelun, havainnoinnin, kollaasin ja metadatatestinavulla. Kehitteillä olevan prototyypin käyttäjäkokemusta arvioitiin paritesteillä.Käyttäjäkokemuksen perustana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset.  Kouluretkillä tiedonhaun tarpeet vaihtelevat paljon, joten Matkamasiinan tulee tarjota joustavia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja erityyppisten esitelmien tekoon. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa olennaisesti myös mediasisältö, jonka arvo riippuu sen sopivuudesta käyttötilanteeseen. Sisältöjen kiinnostavuutta käyttäjät arvioivat erityisesti kuvien ja otsikoiden perusteella. Myös palvelun käytettävyys vaikuttaa keskeisesti käyttäjäkokemuksen muodostumiseen.Käyttäjien kokemus prototyypistä oli pääosin myönteinen, ja uudenlainen tapa hakea tietoa koettiin hyväksi. Metadatan lisääminen kuviin oli oletettua helpompaa, mutta käyttäjät toivoivat palvelun tarjoavan kuviin oheistietoa myös automaattisesti. Kaikilta osin palvelun idea ei ollut käyttäjille selkeä, ja sen kehittämiseksi esitetään parannusehdotuksia. Matkamasiinaan tulisi lisätä muun muassa yhteisöllistä sisällöntuotantoa tukevia piirteitä sekä tehtäviä. Tarinat kiinnostavat käyttäjiä eniten matkan aikana, joten jatkokehityksessä on syytä selvittää mahdollisuuksia tiedon tarjoamiseen myös paikan päällä.

KW - user experience

KW - Semantic Web

KW - metadata

M3 - Master's thesis

PB - Helsinki University of Technology

CY - Espoo

ER -