Käyttövarmuuden analysointi: Mentelmä tuotantotehokkuuden kehittämisessä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tuotantolinjojen käyttövarmuus vaikuttaa merkittävästi laitosten kilpailukykyyn. Siksi käyttövarmuus on huomioitava suunniteltaessa tuotantoprosessin kehittämistä. Tuotantolinjojen käyttövarmuuden mittaamisessa käytetään häiriöiden tilastointia. Valitettavasti tämä ei aina johda käyttövarmuuden kehittämiseen. Häiriötilastot eivät ole aukottomia. Riskianalyysien käyttöä käyttövarmuuden kehittämisessä rajoittavat menetelmäosaamisen puute sekä rajalliset henkilöstöresurssit. Siksi analyysin toteuttaminen voidaan sivuuttaa, varsinkin jos analyysituloksista ja siitä saatavista hyödyistä ei ole kunnollista käsitystä. Raportissa esitellään menettelytapa, jossa arvioidaan tuotantolinjan käytettävyys karkealla tasolla ja tunnistetaan tuotannon eri toimintojen vaikutus. Kehitettyyn menettelytapaan on helppo liittää käyttövarmuusanalyysi ongelmien selvittämiseksi tarkemmin. Analyysissä tunnistetaan toimintojen häiriöt, niiden syyt ja vaikutukset. Raportissa esiteltyjä menetelmiä voidaan soveltaa laajasti erilaisten tuotantolinjojen analysoinnissa. Käyttövarmuuden nykytilan arvioinnilla saadaan nopeasti varsin luotettava käsitys kohteen suurimmista kehityskohteista. Kun Käyttövarmuuden nykytilan arvioinnin perusteella valittujen ongelmatoimintojen käyttövarmuutta analysoitiin tarkemmin, tunnistettiin lukuisia keskeytystilanteita syineen ja vaikutuksineen. Kohdistamalla kehittämistoimet merkittävimpiin häiriöihin pystytään vaikuttamaan juuri linjan tehokkuutta eniten alentaviin tapahtumiin.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages28
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
NumberRISB 038

Cite this