Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta

Kenneth Holmberg (Editor)

  Research output: Book/ReportBook (editor)

  Abstract

  Käyttövarmuus ja elinjaksotuotto ovat tärkeitä kriteerejä, joiden merkitys kasvaa arvioitaessa teollisuuden laitteita ja järjestelmiä. Tähän vaikuttavat monet tekijät kuten ihmisten turvallisuus, ympäristönsuojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Nykyään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän aikana. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Käyttövarmuustakuu voi olla erinomainen laitetoimittajan markkinointivaltti. Takuun myöntäjä ottaa kantaakseen osan toimitettavaan kohteeseen sisältyvästä riskistä. Siksi takuun myöntäjän on voitava varmistua mahdollisimman tarkkaan sovittujen ehtojen realistisuudesta. Systemaattisesti kerätyt vikatiedot ja erilaiset analyysi-istunnot ovat keinoja tämän varmistamiseksi. Uusi käyttövarmuuslähtöinen suunnittelumenetelmä ja komponenttien systemaattinen kriittisyyden määrittäminen antavat mahdollisuuden jo suunnittelun aikana löytää ja ratkaista ne ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Uusia menetelmiä ja tekniikkoja käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton parantamiseen on kehitetty ja sovellettu eri teollisuuskohteisiin. Höyrykattiloiden systemaattiseen vikatiedon hyödyntämiseen on otettu käyttöön tietokonepohjainen historiatiedon keruujärjestelmä. On kehitetty menetelmä kaasuturbiinien ennakkohuolto-ohjelman optimointiin RCM-tekniikan ja uuden tarkastusmetodiikan avulla. Venttiilien ja säätöpiirien hallintajärjestelmää on kehitetty ja voitelujärjestelmän elinjaksotuottoa on analysoitu LCP-laskentamallilla. Voimalaitoksen dieselmoottorin polttoaineen ruiskutusjärjestelmän käyttövarmuutta on analysoitu uudella RAM-malliin perustuvalla suunnitteluohjelmalla. Sellutehtaan DD-pesurin toimintavarmuutta syöpymisvaurioiden suhteen on analysoitu korroosiomonitoroinnilla laitoksen käyntiinajovaiheessa. Paperitehtaan prosessiolosuhteiden parempaan hallintaan on kehitetty uusi jatkuvan seurannan säätöjärjestelmä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages140
  ISBN (Print)951-38-5261-X
  Publication statusPublished - 1998
  MoE publication typeC2 Edited books
  EventKäyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta - Espoo, Finland
  Duration: 19 Nov 199819 Nov 1998

  Publication series

  SeriesVTT Symposium
  Number188
  ISSN0357-9387

  Keywords

  • reliability
  • failure analysis
  • working reliability
  • data acquisition
  • operational control

  Cite this

  Holmberg, K. (Ed.) (1998). Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Symposium, No. 188
  Holmberg, Kenneth (Editor). / Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 140 p. (VTT Symposium; No. 188).
  @book{0b8aa222ec4a49009bc6c5c65d8df99f,
  title = "K{\"a}ytt{\"o}varmuuden ja elinjaksotuoton hallinta",
  abstract = "K{\"a}ytt{\"o}varmuus ja elinjaksotuotto ovat t{\"a}rkeit{\"a} kriteerej{\"a}, joiden merkitys kasvaa arvioitaessa teollisuuden laitteita ja j{\"a}rjestelmi{\"a}. T{\"a}h{\"a}n vaikuttavat monet tekij{\"a}t kuten ihmisten turvallisuus, ymp{\"a}rist{\"o}nsuojelu, energian s{\"a}{\"a}st{\"o}, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Nyky{\"a}{\"a}n ei kilpailla pelk{\"a}st{\"a}{\"a}n laitteiden ja j{\"a}rjestelmien suoritusarvoilla, vaan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a} tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen elini{\"a}n aikana. Mik{\"a} on todenn{\"a}k{\"o}inen vikaantumistaajuus, k{\"a}ytett{\"a}vyys ja elinik{\"a}? N{\"a}m{\"a} ovat tulevaisuudessa keskeisi{\"a} kysymyksi{\"a}, kun k{\"a}yd{\"a}{\"a}n kauppaneuvotteluja. K{\"a}ytt{\"o}varmuus on nousemassa yritysten t{\"a}rke{\"a}ksi kilpailutekij{\"a}ksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen k{\"a}ytt{\"o}varmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. K{\"a}ytt{\"o}varmuustakuu voi olla erinomainen laitetoimittajan markkinointivaltti. Takuun my{\"o}nt{\"a}j{\"a} ottaa kantaakseen osan toimitettavaan kohteeseen sis{\"a}ltyv{\"a}st{\"a} riskist{\"a}. Siksi takuun my{\"o}nt{\"a}j{\"a}n on voitava varmistua mahdollisimman tarkkaan sovittujen ehtojen realistisuudesta. Systemaattisesti ker{\"a}tyt vikatiedot ja erilaiset analyysi-istunnot ovat keinoja t{\"a}m{\"a}n varmistamiseksi. Uusi k{\"a}ytt{\"o}varmuusl{\"a}ht{\"o}inen suunnittelumenetelm{\"a} ja komponenttien systemaattinen kriittisyyden m{\"a}{\"a}ritt{\"a}minen antavat mahdollisuuden jo suunnittelun aikana l{\"o}yt{\"a}{\"a} ja ratkaista ne ongelmakohdat, jotka pitkitt{\"a}v{\"a}t tuotannon k{\"a}ynnistymist{\"a} ja heikent{\"a}v{\"a}t tuotteen k{\"a}ytt{\"o}varmuutta ja turvallisuutta. Uusia menetelmi{\"a} ja tekniikkoja k{\"a}ytt{\"o}varmuuden ja elinjaksotuoton parantamiseen on kehitetty ja sovellettu eri teollisuuskohteisiin. H{\"o}yrykattiloiden systemaattiseen vikatiedon hy{\"o}dynt{\"a}miseen on otettu k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n tietokonepohjainen historiatiedon keruuj{\"a}rjestelm{\"a}. On kehitetty menetelm{\"a} kaasuturbiinien ennakkohuolto-ohjelman optimointiin RCM-tekniikan ja uuden tarkastusmetodiikan avulla. Venttiilien ja s{\"a}{\"a}t{\"o}piirien hallintaj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a} on kehitetty ja voiteluj{\"a}rjestelm{\"a}n elinjaksotuottoa on analysoitu LCP-laskentamallilla. Voimalaitoksen dieselmoottorin polttoaineen ruiskutusj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}ytt{\"o}varmuutta on analysoitu uudella RAM-malliin perustuvalla suunnitteluohjelmalla. Sellutehtaan DD-pesurin toimintavarmuutta sy{\"o}pymisvaurioiden suhteen on analysoitu korroosiomonitoroinnilla laitoksen k{\"a}yntiinajovaiheessa. Paperitehtaan prosessiolosuhteiden parempaan hallintaan on kehitetty uusi jatkuvan seurannan s{\"a}{\"a}t{\"o}j{\"a}rjestelm{\"a}.",
  keywords = "reliability, failure analysis, working reliability, data acquisition, operational control",
  editor = "Kenneth Holmberg",
  note = "Project code: V6SU00207",
  year = "1998",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-5261-X",
  series = "VTT Symposium",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "188",
  address = "Finland",

  }

  Holmberg, K (ed.) 1998, Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta. VTT Symposium, no. 188, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta. / Holmberg, Kenneth (Editor).

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 140 p. (VTT Symposium; No. 188).

  Research output: Book/ReportBook (editor)

  TY - BOOK

  T1 - Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta

  A2 - Holmberg, Kenneth

  N1 - Project code: V6SU00207

  PY - 1998

  Y1 - 1998

  N2 - Käyttövarmuus ja elinjaksotuotto ovat tärkeitä kriteerejä, joiden merkitys kasvaa arvioitaessa teollisuuden laitteita ja järjestelmiä. Tähän vaikuttavat monet tekijät kuten ihmisten turvallisuus, ympäristönsuojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Nykyään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän aikana. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Käyttövarmuustakuu voi olla erinomainen laitetoimittajan markkinointivaltti. Takuun myöntäjä ottaa kantaakseen osan toimitettavaan kohteeseen sisältyvästä riskistä. Siksi takuun myöntäjän on voitava varmistua mahdollisimman tarkkaan sovittujen ehtojen realistisuudesta. Systemaattisesti kerätyt vikatiedot ja erilaiset analyysi-istunnot ovat keinoja tämän varmistamiseksi. Uusi käyttövarmuuslähtöinen suunnittelumenetelmä ja komponenttien systemaattinen kriittisyyden määrittäminen antavat mahdollisuuden jo suunnittelun aikana löytää ja ratkaista ne ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Uusia menetelmiä ja tekniikkoja käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton parantamiseen on kehitetty ja sovellettu eri teollisuuskohteisiin. Höyrykattiloiden systemaattiseen vikatiedon hyödyntämiseen on otettu käyttöön tietokonepohjainen historiatiedon keruujärjestelmä. On kehitetty menetelmä kaasuturbiinien ennakkohuolto-ohjelman optimointiin RCM-tekniikan ja uuden tarkastusmetodiikan avulla. Venttiilien ja säätöpiirien hallintajärjestelmää on kehitetty ja voitelujärjestelmän elinjaksotuottoa on analysoitu LCP-laskentamallilla. Voimalaitoksen dieselmoottorin polttoaineen ruiskutusjärjestelmän käyttövarmuutta on analysoitu uudella RAM-malliin perustuvalla suunnitteluohjelmalla. Sellutehtaan DD-pesurin toimintavarmuutta syöpymisvaurioiden suhteen on analysoitu korroosiomonitoroinnilla laitoksen käyntiinajovaiheessa. Paperitehtaan prosessiolosuhteiden parempaan hallintaan on kehitetty uusi jatkuvan seurannan säätöjärjestelmä.

  AB - Käyttövarmuus ja elinjaksotuotto ovat tärkeitä kriteerejä, joiden merkitys kasvaa arvioitaessa teollisuuden laitteita ja järjestelmiä. Tähän vaikuttavat monet tekijät kuten ihmisten turvallisuus, ympäristönsuojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Nykyään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän aikana. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Käyttövarmuustakuu voi olla erinomainen laitetoimittajan markkinointivaltti. Takuun myöntäjä ottaa kantaakseen osan toimitettavaan kohteeseen sisältyvästä riskistä. Siksi takuun myöntäjän on voitava varmistua mahdollisimman tarkkaan sovittujen ehtojen realistisuudesta. Systemaattisesti kerätyt vikatiedot ja erilaiset analyysi-istunnot ovat keinoja tämän varmistamiseksi. Uusi käyttövarmuuslähtöinen suunnittelumenetelmä ja komponenttien systemaattinen kriittisyyden määrittäminen antavat mahdollisuuden jo suunnittelun aikana löytää ja ratkaista ne ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Uusia menetelmiä ja tekniikkoja käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton parantamiseen on kehitetty ja sovellettu eri teollisuuskohteisiin. Höyrykattiloiden systemaattiseen vikatiedon hyödyntämiseen on otettu käyttöön tietokonepohjainen historiatiedon keruujärjestelmä. On kehitetty menetelmä kaasuturbiinien ennakkohuolto-ohjelman optimointiin RCM-tekniikan ja uuden tarkastusmetodiikan avulla. Venttiilien ja säätöpiirien hallintajärjestelmää on kehitetty ja voitelujärjestelmän elinjaksotuottoa on analysoitu LCP-laskentamallilla. Voimalaitoksen dieselmoottorin polttoaineen ruiskutusjärjestelmän käyttövarmuutta on analysoitu uudella RAM-malliin perustuvalla suunnitteluohjelmalla. Sellutehtaan DD-pesurin toimintavarmuutta syöpymisvaurioiden suhteen on analysoitu korroosiomonitoroinnilla laitoksen käyntiinajovaiheessa. Paperitehtaan prosessiolosuhteiden parempaan hallintaan on kehitetty uusi jatkuvan seurannan säätöjärjestelmä.

  KW - reliability

  KW - failure analysis

  KW - working reliability

  KW - data acquisition

  KW - operational control

  M3 - Book (editor)

  SN - 951-38-5261-X

  T3 - VTT Symposium

  BT - Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Holmberg K, (ed.). Käyttövarmuuden ja elinjaksotuoton hallinta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1998. 140 p. (VTT Symposium; No. 188).