Käyttövarmuuden kehittämistarpeet - yrityshaastattelut

Helena Kortelainen, Pasi Ristimäki, Kati Rönkkö

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tuottava käyttövarmuus" -tutkimushankkeessa selvitettiin yritysten käyttövarmuuden hallintaan ja liiketoiminnan riskitietoiseen kehittämiseen liittyviä tarpeita. Tarvekartoituksen pohjalta pyrittiin hakemaan yhteisiä kehitysteemoja, jotka tähtäävät lisäarvon tuottamiseen yrityksille. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksiä prosessiteollisuuden, kunnossapitopalveluiden tuottajien sekä kone- ja laitevalmistajien sektoreilta. Haastatteluiden keskeisimmät kysymykset käsittelivät seuraavia käyttövarmuuteen liittyviä aihekokonaisuuksia: teknologian kehittäminen, päätöksenteko ja toimintatavat. Käyttövarmuutta pidettiin yleisesti merkittävänä kilpailutekijänä yritykselle tai arveltiin sen muodostuvan tulevaisuudessa tärkeäksi kilpailutekijäksi. Lähes jokaisella haastatteluissa mukana olleella yrityksellä oli suunnitelmia käyttövarmuuden hallinnan kehittämiseksi. Yleisesti nähtiin käyttövarmuuden painoarvon kasvavan tulevaisuudessa. Erityisenä kehityskohteena nähtiin mm. käyttövarmuustiedon keruu ja historiatietokantojen hyödyntäminen. Yritysten keskittyessä ydinliiketoimintaansa verkottuneessa ympäristössä toimiminen ja kumppanuussuhteiden pelisääntöjen kehittäminen tuo uusia vaatimuksia käyttövarmuuden sarallekin.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
  NumberRISB 023

  Cite this