Käyttövarmuuden kehittämistarpeet - yrityshaastattelut

Helena Kortelainen, Pasi Ristimäki, Kati Rönkkö

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tuottava käyttövarmuus" -tutkimushankkeessa selvitettiin yritysten käyttövarmuuden hallintaan ja liiketoiminnan riskitietoiseen kehittämiseen liittyviä tarpeita. Tarvekartoituksen pohjalta pyrittiin hakemaan yhteisiä kehitysteemoja, jotka tähtäävät lisäarvon tuottamiseen yrityksille. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksiä prosessiteollisuuden, kunnossapitopalveluiden tuottajien sekä kone- ja laitevalmistajien sektoreilta. Haastatteluiden keskeisimmät kysymykset käsittelivät seuraavia käyttövarmuuteen liittyviä aihekokonaisuuksia: teknologian kehittäminen, päätöksenteko ja toimintatavat. Käyttövarmuutta pidettiin yleisesti merkittävänä kilpailutekijänä yritykselle tai arveltiin sen muodostuvan tulevaisuudessa tärkeäksi kilpailutekijäksi. Lähes jokaisella haastatteluissa mukana olleella yrityksellä oli suunnitelmia käyttövarmuuden hallinnan kehittämiseksi. Yleisesti nähtiin käyttövarmuuden painoarvon kasvavan tulevaisuudessa. Erityisenä kehityskohteena nähtiin mm. käyttövarmuustiedon keruu ja historiatietokantojen hyödyntäminen. Yritysten keskittyessä ydinliiketoimintaansa verkottuneessa ympäristössä toimiminen ja kumppanuussuhteiden pelisääntöjen kehittäminen tuo uusia vaatimuksia käyttövarmuuden sarallekin.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages26
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
NumberRISB 023

Cite this