Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta

Kenneth Holmberg (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)

Abstract

Nykyään asetetaan yhä suurempia vaatimuksia teollisuuden laitteiden ja järjestelmien käyttövarmuuteen ja niiden käyttökunnon hallintaan. Tähän vaikuttavat monet seikat, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Enää ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Julkaisun esittämissä tutkimuksissa näytetään miten sellutehtaan kvantitatiivisella käyttövarmuusmallilla voidaan paikantaa käyttövarmuutta heikentävät alueet ja vertailla erilaisten muutosten vaikutuksia tehtaan käytettävyyteen. Aikaisemman käyttökokemustiedon hyödyntämiseksi on mahdollisimman tehokkaasti kehitetty paperi- ja sellutehtaiden muuttuvaan tehdasympäristöön soveltuva pysyvä käyttökokemustiedon keruujärjestelmä. Erityistä huomiota on kiinnitetty käyttöliittymien kehittämiseen, tiedon syöttämisen helppouteen, tiedon luokitteluun syöttövaiheessa sekä kirjauksia tekevän henkilökunnan koulutukseen ja motivointiin. Tutkimuksissa on selvitetty inhimillisten tekijöiden vaikutuksia käyttövarmuuteen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tuotteen laatuun paperitehtaassa. Kombivoimalaitoksessa suoritetussa pilottiluonteisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat ne käynnissäpidon prosessit, joilla on merkitystä käyttövarmuuden kannalta, sekä mitkä inhimilliset tekijät liittyvät käyttövarmuuden kannalta kriittisiin käynnissäpitoprosesseihin. Käyttövarmuuden huomioon ottamiseen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa on kehitetty menetelmiä ja ohjelmia. Paperikoneen kiinnirullaimeen kohdistuneella tarkastelulla on näytetty, miten suunnittelukatselmuksella ja sen jälkeen toteutettavilla asiantuntijakyselyillä on mahdollista tehdä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käyttövarmuusanalyysi tarkasteltavasta kohteesta. Käyttövarmuutta parantavia tekniikkoja, kuten telan pinnoitteen ultraäänitarkastusta ja venttiilien kulumisen hallintametodiikkaa, on kehitetty. On näytetty, miten säätöventtiilien käyttövarmuutta voidaan analysoida uusilla työkaluilla ja parantaa käynninaikaisella valvonnalla. Metsätyökoneisiin on kehitetty laitteisto, joka systemaattisesti kerää tietoa koneen käyttäytymisestä ja siten mahdollistaa paremman luotettavuusanalyysin suorittamisen. Automaation osuus tuotteissa ja laitoksissa lisääntyy jatkuvasti, ja siten myös automaation merkitys käyttövarmuuteen. Automatisoitujen laitteiden käyttövarmuutta prosessi-, paperi-, metalli- ja energiateollisuudessa on selvitetty. Automaattisen prosessidiagnostiikan kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltu ja uusia MEMS-mikroanturitekniikkaan perustuvia kunnonvalvontatekniikkoja kehitetty.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages171
ISBN (Print)951-38-5272-5
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeC2 Edited books
EventKäyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta - Espoo, Finland
Duration: 18 Nov 199918 Nov 1999

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number196
ISSN0357-9387

Keywords

  • reliability
  • operational control
  • condition monitoring
  • human factors
  • design
  • data acquisition
  • operational reliability
  • pulp and paper
  • process diagnostics

Cite this

Holmberg, K. (Ed.) (1999). Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Symposium, No. 196
Holmberg, Kenneth (Editor). / Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 171 p. (VTT Symposium; No. 196).
@book{4569f6c1508b4aa9a2ae8204bbc6dc89,
title = "K{\"a}ytt{\"o}varmuus ja k{\"a}ytt{\"o}kunnon hallinta",
abstract = "Nyky{\"a}{\"a}n asetetaan yh{\"a} suurempia vaatimuksia teollisuuden laitteiden ja j{\"a}rjestelmien k{\"a}ytt{\"o}varmuuteen ja niiden k{\"a}ytt{\"o}kunnon hallintaan. T{\"a}h{\"a}n vaikuttavat monet seikat, kuten ihmisten turvallisuus, ymp{\"a}rist{\"o}n suojelu, energian s{\"a}{\"a}st{\"o}, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. En{\"a}{\"a} ei kilpailla pelk{\"a}st{\"a}{\"a}n laitteiden ja j{\"a}rjestelmien suoritusarvoilla, vaan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a} tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen elini{\"a}n ajan. Mik{\"a} on todenn{\"a}k{\"o}inen vikaantumistaajuus, k{\"a}ytett{\"a}vyys ja elinik{\"a}? N{\"a}m{\"a} ovat keskeisi{\"a} kysymyksi{\"a} tulevaisuudessa, kun k{\"a}yd{\"a}{\"a}n kauppaneuvotteluja. K{\"a}ytt{\"o}varmuus on nousemassa yritysten t{\"a}rke{\"a}ksi kilpailutekij{\"a}ksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen k{\"a}ytt{\"o}varmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Julkaisun esitt{\"a}miss{\"a} tutkimuksissa n{\"a}ytet{\"a}{\"a}n miten sellutehtaan kvantitatiivisella k{\"a}ytt{\"o}varmuusmallilla voidaan paikantaa k{\"a}ytt{\"o}varmuutta heikent{\"a}v{\"a}t alueet ja vertailla erilaisten muutosten vaikutuksia tehtaan k{\"a}ytett{\"a}vyyteen. Aikaisemman k{\"a}ytt{\"o}kokemustiedon hy{\"o}dynt{\"a}miseksi on mahdollisimman tehokkaasti kehitetty paperi- ja sellutehtaiden muuttuvaan tehdasymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n soveltuva pysyv{\"a} k{\"a}ytt{\"o}kokemustiedon keruuj{\"a}rjestelm{\"a}. Erityist{\"a} huomiota on kiinnitetty k{\"a}ytt{\"o}liittymien kehitt{\"a}miseen, tiedon sy{\"o}tt{\"a}misen helppouteen, tiedon luokitteluun sy{\"o}tt{\"o}vaiheessa sek{\"a} kirjauksia tekev{\"a}n henkil{\"o}kunnan koulutukseen ja motivointiin. Tutkimuksissa on selvitetty inhimillisten tekij{\"o}iden vaikutuksia k{\"a}ytt{\"o}varmuuteen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tuotteen laatuun paperitehtaassa. Kombivoimalaitoksessa suoritetussa pilottiluonteisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitk{\"a} ovat ne k{\"a}ynniss{\"a}pidon prosessit, joilla on merkityst{\"a} k{\"a}ytt{\"o}varmuuden kannalta, sek{\"a} mitk{\"a} inhimilliset tekij{\"a}t liittyv{\"a}t k{\"a}ytt{\"o}varmuuden kannalta kriittisiin k{\"a}ynniss{\"a}pitoprosesseihin. K{\"a}ytt{\"o}varmuuden huomioon ottamiseen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa on kehitetty menetelmi{\"a} ja ohjelmia. Paperikoneen kiinnirullaimeen kohdistuneella tarkastelulla on n{\"a}ytetty, miten suunnittelukatselmuksella ja sen j{\"a}lkeen toteutettavilla asiantuntijakyselyill{\"a} on mahdollista tehd{\"a} kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen k{\"a}ytt{\"o}varmuusanalyysi tarkasteltavasta kohteesta. K{\"a}ytt{\"o}varmuutta parantavia tekniikkoja, kuten telan pinnoitteen ultra{\"a}{\"a}nitarkastusta ja venttiilien kulumisen hallintametodiikkaa, on kehitetty. On n{\"a}ytetty, miten s{\"a}{\"a}t{\"o}venttiilien k{\"a}ytt{\"o}varmuutta voidaan analysoida uusilla ty{\"o}kaluilla ja parantaa k{\"a}ynninaikaisella valvonnalla. Mets{\"a}ty{\"o}koneisiin on kehitetty laitteisto, joka systemaattisesti ker{\"a}{\"a} tietoa koneen k{\"a}ytt{\"a}ytymisest{\"a} ja siten mahdollistaa paremman luotettavuusanalyysin suorittamisen. Automaation osuus tuotteissa ja laitoksissa lis{\"a}{\"a}ntyy jatkuvasti, ja siten my{\"o}s automaation merkitys k{\"a}ytt{\"o}varmuuteen. Automatisoitujen laitteiden k{\"a}ytt{\"o}varmuutta prosessi-, paperi-, metalli- ja energiateollisuudessa on selvitetty. Automaattisen prosessidiagnostiikan kehitt{\"a}mismahdollisuuksia on tarkasteltu ja uusia MEMS-mikroanturitekniikkaan perustuvia kunnonvalvontatekniikkoja kehitetty.",
keywords = "reliability, operational control, condition monitoring, human factors, design, data acquisition, operational reliability, pulp and paper, process diagnostics",
editor = "Kenneth Holmberg",
note = "Project code: V6SU00207",
year = "1999",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5272-5",
series = "VTT Symposium",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "196",
address = "Finland",

}

Holmberg, K (ed.) 1999, Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta. VTT Symposium, no. 196, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta. / Holmberg, Kenneth (Editor).

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 171 p. (VTT Symposium; No. 196).

Research output: Book/ReportBook (editor)

TY - BOOK

T1 - Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta

A2 - Holmberg, Kenneth

N1 - Project code: V6SU00207

PY - 1999

Y1 - 1999

N2 - Nykyään asetetaan yhä suurempia vaatimuksia teollisuuden laitteiden ja järjestelmien käyttövarmuuteen ja niiden käyttökunnon hallintaan. Tähän vaikuttavat monet seikat, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Enää ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Julkaisun esittämissä tutkimuksissa näytetään miten sellutehtaan kvantitatiivisella käyttövarmuusmallilla voidaan paikantaa käyttövarmuutta heikentävät alueet ja vertailla erilaisten muutosten vaikutuksia tehtaan käytettävyyteen. Aikaisemman käyttökokemustiedon hyödyntämiseksi on mahdollisimman tehokkaasti kehitetty paperi- ja sellutehtaiden muuttuvaan tehdasympäristöön soveltuva pysyvä käyttökokemustiedon keruujärjestelmä. Erityistä huomiota on kiinnitetty käyttöliittymien kehittämiseen, tiedon syöttämisen helppouteen, tiedon luokitteluun syöttövaiheessa sekä kirjauksia tekevän henkilökunnan koulutukseen ja motivointiin. Tutkimuksissa on selvitetty inhimillisten tekijöiden vaikutuksia käyttövarmuuteen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tuotteen laatuun paperitehtaassa. Kombivoimalaitoksessa suoritetussa pilottiluonteisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat ne käynnissäpidon prosessit, joilla on merkitystä käyttövarmuuden kannalta, sekä mitkä inhimilliset tekijät liittyvät käyttövarmuuden kannalta kriittisiin käynnissäpitoprosesseihin. Käyttövarmuuden huomioon ottamiseen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa on kehitetty menetelmiä ja ohjelmia. Paperikoneen kiinnirullaimeen kohdistuneella tarkastelulla on näytetty, miten suunnittelukatselmuksella ja sen jälkeen toteutettavilla asiantuntijakyselyillä on mahdollista tehdä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käyttövarmuusanalyysi tarkasteltavasta kohteesta. Käyttövarmuutta parantavia tekniikkoja, kuten telan pinnoitteen ultraäänitarkastusta ja venttiilien kulumisen hallintametodiikkaa, on kehitetty. On näytetty, miten säätöventtiilien käyttövarmuutta voidaan analysoida uusilla työkaluilla ja parantaa käynninaikaisella valvonnalla. Metsätyökoneisiin on kehitetty laitteisto, joka systemaattisesti kerää tietoa koneen käyttäytymisestä ja siten mahdollistaa paremman luotettavuusanalyysin suorittamisen. Automaation osuus tuotteissa ja laitoksissa lisääntyy jatkuvasti, ja siten myös automaation merkitys käyttövarmuuteen. Automatisoitujen laitteiden käyttövarmuutta prosessi-, paperi-, metalli- ja energiateollisuudessa on selvitetty. Automaattisen prosessidiagnostiikan kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltu ja uusia MEMS-mikroanturitekniikkaan perustuvia kunnonvalvontatekniikkoja kehitetty.

AB - Nykyään asetetaan yhä suurempia vaatimuksia teollisuuden laitteiden ja järjestelmien käyttövarmuuteen ja niiden käyttökunnon hallintaan. Tähän vaikuttavat monet seikat, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Enää ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Julkaisun esittämissä tutkimuksissa näytetään miten sellutehtaan kvantitatiivisella käyttövarmuusmallilla voidaan paikantaa käyttövarmuutta heikentävät alueet ja vertailla erilaisten muutosten vaikutuksia tehtaan käytettävyyteen. Aikaisemman käyttökokemustiedon hyödyntämiseksi on mahdollisimman tehokkaasti kehitetty paperi- ja sellutehtaiden muuttuvaan tehdasympäristöön soveltuva pysyvä käyttökokemustiedon keruujärjestelmä. Erityistä huomiota on kiinnitetty käyttöliittymien kehittämiseen, tiedon syöttämisen helppouteen, tiedon luokitteluun syöttövaiheessa sekä kirjauksia tekevän henkilökunnan koulutukseen ja motivointiin. Tutkimuksissa on selvitetty inhimillisten tekijöiden vaikutuksia käyttövarmuuteen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tuotteen laatuun paperitehtaassa. Kombivoimalaitoksessa suoritetussa pilottiluonteisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat ne käynnissäpidon prosessit, joilla on merkitystä käyttövarmuuden kannalta, sekä mitkä inhimilliset tekijät liittyvät käyttövarmuuden kannalta kriittisiin käynnissäpitoprosesseihin. Käyttövarmuuden huomioon ottamiseen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa on kehitetty menetelmiä ja ohjelmia. Paperikoneen kiinnirullaimeen kohdistuneella tarkastelulla on näytetty, miten suunnittelukatselmuksella ja sen jälkeen toteutettavilla asiantuntijakyselyillä on mahdollista tehdä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käyttövarmuusanalyysi tarkasteltavasta kohteesta. Käyttövarmuutta parantavia tekniikkoja, kuten telan pinnoitteen ultraäänitarkastusta ja venttiilien kulumisen hallintametodiikkaa, on kehitetty. On näytetty, miten säätöventtiilien käyttövarmuutta voidaan analysoida uusilla työkaluilla ja parantaa käynninaikaisella valvonnalla. Metsätyökoneisiin on kehitetty laitteisto, joka systemaattisesti kerää tietoa koneen käyttäytymisestä ja siten mahdollistaa paremman luotettavuusanalyysin suorittamisen. Automaation osuus tuotteissa ja laitoksissa lisääntyy jatkuvasti, ja siten myös automaation merkitys käyttövarmuuteen. Automatisoitujen laitteiden käyttövarmuutta prosessi-, paperi-, metalli- ja energiateollisuudessa on selvitetty. Automaattisen prosessidiagnostiikan kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltu ja uusia MEMS-mikroanturitekniikkaan perustuvia kunnonvalvontatekniikkoja kehitetty.

KW - reliability

KW - operational control

KW - condition monitoring

KW - human factors

KW - design

KW - data acquisition

KW - operational reliability

KW - pulp and paper

KW - process diagnostics

M3 - Book (editor)

SN - 951-38-5272-5

T3 - VTT Symposium

BT - Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Holmberg K, (ed.). Käyttövarmuus ja käyttökunnon hallinta. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 171 p. (VTT Symposium; No. 196).