Käyttövarmuus kilpailutekijänä

Kenneth Holmberg (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Teollisuuden laitteilta ja järjestelmiltä vaaditaan tänään yhä parempaa toimintavarmuutta ja käytettävyyttä. Tähän myötävaikuttavat monet tekijät, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Tänään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä kun neuvotellaan kaupoista. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Tuotteen elinjaksokustannusten arviointiin on kehitetty taloudellisiin ja teknisiin parametreihin perustuva kustannusmalli, jonka avulla arvioidaan hankinnan tärkeimpien kustannuslajien kehittymistä koko elinjakson aikana. Vikatietojen tilastollinen analysointi tuo tärkeätä kokemusperäistä tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä suunnitteluvaiheessa että toimintoja ohjaavana tietolähteenä käytön aikana. Komponenttien kriittisyyden arviointi sekä järjestelmällinen historiatiedon kerääminen luo pohjan tuotantoprosessin hallintaan ja sen tulevan toiminnan ennustettavuuteen. Vaurioiden kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistaa eri vauriotyyppien, kuten murtumisen, syöpymisen, kulumisen ja virumisen, samanaikaisen huomioonottamisen ja niiden vuorovaikutuksien arvioinnin. Käyttövarmuuslähtöistä suunnittelua voidaan tehostaa siten, että jo suunnittelun aikana löydetään ja ratkaistaan ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Nopea kehitys anturitekniikassa mahdollistaa erittäin pienien, halpojen ja luotettavien mikroanturien valmistamisen mikä tuo uusia mahdollisuuksia laitteiden käynninaikaisen kunnon monitorointiin ja diagnostiikkaan yllättävien vauriotilanteiden välttämiseksi. Uusia menetelmiä on kehitetty ja sovellettu paperikoneen säätöjen suorituskyvyn arviointiin, höyrykattiloiden historiatiedon järjestelmälliseen keräämiseen ja analysointiin, dieselmoottorien luotettavuusparametrien kehittämiseen ja venttiilien kulumisen ja vuodon mallintamiseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages151
ISBN (Print)951-38-4566-4
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeC2 Edited books
EventKäyttövarmuus kilpailutekijänä - Espoo, Finland
Duration: 18 Nov 199718 Nov 1997

Publication series

NameVTT Symposium
PublisherVTT
No.175
ISSN (Print)0357-9387
ISSN (Electronic)1455-0873

Keywords

  • reliability
  • operational control
  • failure analysis
  • working reliability
  • data acquisition
  • reliability design

Cite this

Holmberg, K. (Ed.) (1997). Käyttövarmuus kilpailutekijänä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Symposium, No. 175
Holmberg, Kenneth (Editor). / Käyttövarmuus kilpailutekijänä. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 151 p. (VTT Symposium; No. 175).
@book{54c6817d14a64d3898a7ec5bd92a0933,
title = "K{\"a}ytt{\"o}varmuus kilpailutekij{\"a}n{\"a}",
abstract = "Teollisuuden laitteilta ja j{\"a}rjestelmilt{\"a} vaaditaan t{\"a}n{\"a}{\"a}n yh{\"a} parempaa toimintavarmuutta ja k{\"a}ytett{\"a}vyytt{\"a}. T{\"a}h{\"a}n my{\"o}t{\"a}vaikuttavat monet tekij{\"a}t, kuten ihmisten turvallisuus, ymp{\"a}rist{\"o}n suojelu, energian s{\"a}{\"a}st{\"o}, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. T{\"a}n{\"a}{\"a}n ei kilpailla pelk{\"a}st{\"a}{\"a}n laitteiden ja j{\"a}rjestelmien suoritusarvoilla, vaan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a} tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen elini{\"a}n ajan. Mik{\"a} on todenn{\"a}k{\"o}inen vikaantumistaajuus, k{\"a}ytett{\"a}vyys ja elinik{\"a}? N{\"a}m{\"a} ovat tulevaisuudessa keskeisi{\"a} kysymyksi{\"a} kun neuvotellaan kaupoista. K{\"a}ytt{\"o}varmuus on nousemassa yritysten t{\"a}rke{\"a}ksi kilpailutekij{\"a}ksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen k{\"a}ytt{\"o}varmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Tuotteen elinjaksokustannusten arviointiin on kehitetty taloudellisiin ja teknisiin parametreihin perustuva kustannusmalli, jonka avulla arvioidaan hankinnan t{\"a}rkeimpien kustannuslajien kehittymist{\"a} koko elinjakson aikana. Vikatietojen tilastollinen analysointi tuo t{\"a}rke{\"a}t{\"a} kokemusper{\"a}ist{\"a} tietoa, jota voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} sek{\"a} suunnitteluvaiheessa ett{\"a} toimintoja ohjaavana tietol{\"a}hteen{\"a} k{\"a}yt{\"o}n aikana. Komponenttien kriittisyyden arviointi sek{\"a} j{\"a}rjestelm{\"a}llinen historiatiedon ker{\"a}{\"a}minen luo pohjan tuotantoprosessin hallintaan ja sen tulevan toiminnan ennustettavuuteen. Vaurioiden kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistaa eri vauriotyyppien, kuten murtumisen, sy{\"o}pymisen, kulumisen ja virumisen, samanaikaisen huomioonottamisen ja niiden vuorovaikutuksien arvioinnin. K{\"a}ytt{\"o}varmuusl{\"a}ht{\"o}ist{\"a} suunnittelua voidaan tehostaa siten, ett{\"a} jo suunnittelun aikana l{\"o}ydet{\"a}{\"a}n ja ratkaistaan ongelmakohdat, jotka pitkitt{\"a}v{\"a}t tuotannon k{\"a}ynnistymist{\"a} ja heikent{\"a}v{\"a}t tuotteen k{\"a}ytt{\"o}varmuutta ja turvallisuutta. Nopea kehitys anturitekniikassa mahdollistaa eritt{\"a}in pienien, halpojen ja luotettavien mikroanturien valmistamisen mik{\"a} tuo uusia mahdollisuuksia laitteiden k{\"a}ynninaikaisen kunnon monitorointiin ja diagnostiikkaan yll{\"a}tt{\"a}vien vauriotilanteiden v{\"a}ltt{\"a}miseksi. Uusia menetelmi{\"a} on kehitetty ja sovellettu paperikoneen s{\"a}{\"a}t{\"o}jen suorituskyvyn arviointiin, h{\"o}yrykattiloiden historiatiedon j{\"a}rjestelm{\"a}lliseen ker{\"a}{\"a}miseen ja analysointiin, dieselmoottorien luotettavuusparametrien kehitt{\"a}miseen ja venttiilien kulumisen ja vuodon mallintamiseen.",
keywords = "reliability, operational control, failure analysis, working reliability, data acquisition, reliability design",
editor = "Kenneth Holmberg",
note = "Project code: V6SU00207",
year = "1997",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4566-4",
series = "VTT Symposium",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "175",
address = "Finland",

}

Holmberg, K (ed.) 1997, Käyttövarmuus kilpailutekijänä. VTT Symposium, no. 175, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Käyttövarmuus kilpailutekijänä. / Holmberg, Kenneth (Editor).

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 151 p. (VTT Symposium; No. 175).

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

TY - BOOK

T1 - Käyttövarmuus kilpailutekijänä

A2 - Holmberg, Kenneth

N1 - Project code: V6SU00207

PY - 1997

Y1 - 1997

N2 - Teollisuuden laitteilta ja järjestelmiltä vaaditaan tänään yhä parempaa toimintavarmuutta ja käytettävyyttä. Tähän myötävaikuttavat monet tekijät, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Tänään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä kun neuvotellaan kaupoista. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Tuotteen elinjaksokustannusten arviointiin on kehitetty taloudellisiin ja teknisiin parametreihin perustuva kustannusmalli, jonka avulla arvioidaan hankinnan tärkeimpien kustannuslajien kehittymistä koko elinjakson aikana. Vikatietojen tilastollinen analysointi tuo tärkeätä kokemusperäistä tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä suunnitteluvaiheessa että toimintoja ohjaavana tietolähteenä käytön aikana. Komponenttien kriittisyyden arviointi sekä järjestelmällinen historiatiedon kerääminen luo pohjan tuotantoprosessin hallintaan ja sen tulevan toiminnan ennustettavuuteen. Vaurioiden kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistaa eri vauriotyyppien, kuten murtumisen, syöpymisen, kulumisen ja virumisen, samanaikaisen huomioonottamisen ja niiden vuorovaikutuksien arvioinnin. Käyttövarmuuslähtöistä suunnittelua voidaan tehostaa siten, että jo suunnittelun aikana löydetään ja ratkaistaan ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Nopea kehitys anturitekniikassa mahdollistaa erittäin pienien, halpojen ja luotettavien mikroanturien valmistamisen mikä tuo uusia mahdollisuuksia laitteiden käynninaikaisen kunnon monitorointiin ja diagnostiikkaan yllättävien vauriotilanteiden välttämiseksi. Uusia menetelmiä on kehitetty ja sovellettu paperikoneen säätöjen suorituskyvyn arviointiin, höyrykattiloiden historiatiedon järjestelmälliseen keräämiseen ja analysointiin, dieselmoottorien luotettavuusparametrien kehittämiseen ja venttiilien kulumisen ja vuodon mallintamiseen.

AB - Teollisuuden laitteilta ja järjestelmiltä vaaditaan tänään yhä parempaa toimintavarmuutta ja käytettävyyttä. Tähän myötävaikuttavat monet tekijät, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Tänään ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän ajan. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat tulevaisuudessa keskeisiä kysymyksiä kun neuvotellaan kaupoista. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Tuotteen elinjaksokustannusten arviointiin on kehitetty taloudellisiin ja teknisiin parametreihin perustuva kustannusmalli, jonka avulla arvioidaan hankinnan tärkeimpien kustannuslajien kehittymistä koko elinjakson aikana. Vikatietojen tilastollinen analysointi tuo tärkeätä kokemusperäistä tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä suunnitteluvaiheessa että toimintoja ohjaavana tietolähteenä käytön aikana. Komponenttien kriittisyyden arviointi sekä järjestelmällinen historiatiedon kerääminen luo pohjan tuotantoprosessin hallintaan ja sen tulevan toiminnan ennustettavuuteen. Vaurioiden kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistaa eri vauriotyyppien, kuten murtumisen, syöpymisen, kulumisen ja virumisen, samanaikaisen huomioonottamisen ja niiden vuorovaikutuksien arvioinnin. Käyttövarmuuslähtöistä suunnittelua voidaan tehostaa siten, että jo suunnittelun aikana löydetään ja ratkaistaan ongelmakohdat, jotka pitkittävät tuotannon käynnistymistä ja heikentävät tuotteen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Nopea kehitys anturitekniikassa mahdollistaa erittäin pienien, halpojen ja luotettavien mikroanturien valmistamisen mikä tuo uusia mahdollisuuksia laitteiden käynninaikaisen kunnon monitorointiin ja diagnostiikkaan yllättävien vauriotilanteiden välttämiseksi. Uusia menetelmiä on kehitetty ja sovellettu paperikoneen säätöjen suorituskyvyn arviointiin, höyrykattiloiden historiatiedon järjestelmälliseen keräämiseen ja analysointiin, dieselmoottorien luotettavuusparametrien kehittämiseen ja venttiilien kulumisen ja vuodon mallintamiseen.

KW - reliability

KW - operational control

KW - failure analysis

KW - working reliability

KW - data acquisition

KW - reliability design

M3 - Book (editor)

SN - 951-38-4566-4

T3 - VTT Symposium

BT - Käyttövarmuus kilpailutekijänä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Holmberg K, (ed.). Käyttövarmuus kilpailutekijänä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1997. 151 p. (VTT Symposium; No. 175).