Käyttövarmuussuunnittelu ja diagnostiikka

Kenneth Holmberg (Editor)

  Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

  Abstract

  Nykyään asetetaan yhä suurempia vaatimuksia teollisuuden laitteiden ja järjestelmien käyttövarmuuteen ja niiden käyttökunnon hallintaan. Tähän vaikuttavat monet seikat, kuten ihmisten turvallisuus, ympäristön suojelu, energian säästö, seisokkikustannukset ja tuotannon kannattavuus. Enää ei kilpailla pelkästään laitteiden ja järjestelmien suoritusarvoilla, vaan käyttäjä tahtoo saada vakuuttavia takeita toimintavarmuudesta koko tuotteen tai laitoksen eliniän aikana. Mikä on todennäköinen vikaantumistaajuus, käytettävyys ja elinikä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa, kun käydään kauppaneuvotteluja. Käyttövarmuus on nousemassa yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi ja myyntiargumentiksi. Tuotteen ja tuotantolaitoksen käyttövarmuutta voidaan arvioida, mitata ja parantaa monella eri tekniikalla. Julkaisun esittämissä tutkimuksissa näytetään, miten tuotteiden käyttövarmuutta voidaan optimoida huomioimalla siihen vaikuttavia seikkoja jo tuotteen suunnitteluvaiheessa, kerrotaan miten käyttövarmuussuunnittelu on sisällytetty matkapuhelimen suunnitteluprosessiin, miten luotettavuustekniikka on integroitu liikkuvien työkoneiden tuotekehitysprosessiin ja miten niiden käytettävyyttä on parannettu. Kunnonvalvonnalla ja diagnostiikalla on nostettu levyteollisuuden tuotantokoneiden toimintavarmuutta ja varmistettu puunjalostusteollisuuden laitteiden toimintakuntoa. MEMS-mikroantureita on suunniteltu ja valmistettu prosessilaitoksen vuodon havaitsemiseksi ja automaattista prosessidiagnostiikkaa on kehitetty. Kahdessa tutkimuksessa on selvitetty inhimillisten tekijöiden vaikutuksia käyttövarmuuteen, turvallisuuteen ja tuottavuuteen paperitehtaassa ja voimalaitoksessa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages132
  ISBN (Print)951-38-5705-0
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeC2 Edited books
  EventKäyttövarmuussuunnittelu ja diagnostiikka - Espoo, Finland
  Duration: 21 Nov 200021 Nov 2000

  Publication series

  SeriesVTT Symposium
  Number206
  ISSN0357-9387

  Keywords

  • reliability
  • operational reliability
  • machine diagnostics
  • data acquisition
  • design
  • condition monitoring
  • human factors
  • failure analysis
  • process diagnostics
  • industrial engineering

  Cite this