Käyttöveden lämmityksen säätö

Katri Katajisto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Käyttöveden lämpötilan säätöä pidetään ongelmallisena nopeiden ja suurien kuormitusvaihteluiden vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittauksin, minkälaisiin kuormitusmuutoksiin lämpimän käyttöveden säädön tulee kyetä vastaamaan ja miten hyvin säätö pystyy tehtävänsä näissä oloissa täyttämään. Tutkimuksessa on lisäksi saatu tietoa siitä, miten todelliset virtaamat ja tehot suhtautuvat mitoitusarvoihin. Koekohteet oli liitetty kaukolämmitykseen. Lämpölaitosyhdistys r.y. (LLY) on asettanut vaatimukset käyttöveden säädön toiminnalle laboratorio-oloissa määritettynä kaukolämmitystä käytettäessä. LLY myös testauttaa säännöllisesti markkinoilla olevat käyttöveden säätöjärjestelmät ja julkaisee testitulokset. Uusimman testauksen tulokset on saatu tämän tutkimuksen käyttöön. Säädön toimintaan vaikuttavat säädettävän järjestelmän mitoitus ja komponenttivalinnat sekä säätölaitteiston ominaisuudet yhdessä. Minkään osan kohdalla ei voida ilmoittaa yksiselitteisiä lukuarvoja, kylläkin tiettyjä reunaehtoja. Säädön toiminnan kannalta hyvä lopputulos voidaan saada aikaan hyvin erilaisilla säätöjärjestelmillä. Prosessin ylimitoitusta tulee välttää, sillä hyvin mitoitetunkin prosessin pienin säädettävissä oleva teho ja virtaus on noin 7 % maksimiarvoista. Koekohteissa tehtyjen mittausten mukaan tämä tarkoittaa, että noin puolet ajasta virtaus on niin pieni, ettei se ole säädettävissä. Asuinkerrostaloissa keskimääräiset virtaamat käyttöjaksolla ovat 10 - 20 % mitoitusvirtaamista. Myös suurimmat mitatut minuutin jakson keskivirtaamat olivat vain noin 60 % mitoitusarvoista. Erityisesti säätimen viritykseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Kokeellisilla menetelmillä viritys voidaan tehdä tarkasti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-3149-3
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number870
ISSN0358-5085

Keywords

  • domestic hot water
  • temperature control
  • HVAC
  • control systems
  • district heating
  • controllers
  • adjusting
  • dimensioning
  • Finland

Cite this