K- ja S-1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien kustannustaso

Translated title of the contribution: Construction costs of K- and S-1-category air-raid shelters

Jan-Erik Järventie, Erkki Lehtinen, Marja Skogberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vuonna 1990 väestönsuojelulakia muutettiin kattamaan koko valtakunnan alue. Lain uudistuksen yhteydessä väestönsuojien rakentamisvelvoitetta laajennettiin ja lakiin lisättiin uusi väestön- suojatyyppi, kevyt väestönsuoja. Uuden suojatyypin kehittämisen tavoitteena oli luoda haja-asutusalueiden suojaustarpeisiin riittävä, mutta olemassa olevia suojatyyppejä edullisempi suojaratkaisu. Tutkimuksessa selvitettiin kevyiden ja S-1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien rakentamiskustannusten osuuksia rakennushankkei- den kokonaiskustannuksista. Tavoitteena oli lisätä väestönsuojara- kentamiseen liittyvää kustannustietoa sekä selvittää eri suojatyyp- pien rakennuskustannusten erot. Lisäksi käsiteltiin väestönsuojien rakentamisesta aiheutuvien lisäkustannusten osuuksia hankkeiden kokonaiskustannuksista sekä pääpiirteittäin väestönsuojara- kentamisen keskeisiä asioita Ruotsissa ja Sveitsissä. Väestönsuojien lisäkustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kustannuksia, jotka aiheutuvat niistä rakenteellisista ratkaisuista, joilla väestönsuojatila ja vastaava tavallinen pelkistetty huonetila eroavat toisistaan. Lähtötilanteeksi oletetaan, että väestön- suojaksi rakennettu tila kuuluu rakennuksen tilasuunnitteluun ilman väestönsuojan rakentamisvelvoitettakin. Väestönsuojarakentamisen kustannusosuuksien selvittämiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin kustannusten muodostumista 20 laskentahankkeessa. Yhteistyössä hankkeiden toteuttajatahojen kanssa määritettiin laskentakohteiden kustannusrakenteet ja näistä väestönsuojien kustannusosuudet sekä eri suojatyyppien kustannuserot. Saatujen yksikkökustannustietojen perustella väestönsuojille määritettiin kokonaiskustannusosuuksien lisäksi suojista aiheutuvat lisäkustannusosuudet. Tulosten perusteella tarkasteltiin lisäksi väestönsuojarakentamisen kokonaisvaikutusta uudisrakennustuotannossa. Väestönsuojarakentamisen vaikutuksia Ruotsissa ja Sveitsissä selvitettiin yhteistyössä ao. maiden viranomaisten kanssa.
Translated title of the contributionConstruction costs of K- and S-1-category air-raid shelters
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Print)951-38-4661-X
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1567
ISSN1235-0605

Keywords

 • air raid shelters
 • construction
 • reinforced concrete
 • structures
 • construction costs
 • economic analysis
 • unit costs
 • expenses
 • determination
 • evaluation
 • comparison
 • construction management
 • project management
 • civil defence
 • legislation
 • utilization
 • properties

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Construction costs of K- and S-1-category air-raid shelters'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this