Kaasumaisten epäpuhtauksien vaikutus titaanin hitsausliitoksen ominaisuuksiin

Päivi Rahko

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä työssä tutkittiin vedyn, hapen ja typen vaikutusta kaupallisen puhtaan titaanin (Grade 1) hitsausliitoksen ominaisuuksiin. Tavoitteena oli selvittää menetelmiä, joilla titaanin kaasusaastuminen olisi parhaiten havaittavissa. Työ toteutettiin tutkimalla puhtaassa argonissa ja vedyllä, hapella ja typellä seostetussa argonissa TIG-menetelmällä hitsattua materiaalia. Suojakaasussa oleva happi sai aikaan vaaleanharmaan ja osin jauhemaisen pinnan. Hitsaus typpeä sisältävässä argonissa teki hirsin tummankeltaiseksi. Aineenkoetuskokeissa havaittiin hapen ja typen kovettavan titaania huomattavasti sekä vedyn pienentävän lievästi kovuutta. Happi ja varsinkin typpi heikensivät koemateriaalin taivutuslujuutta. Tutkittavat kaasut heikensivät myös titaanin iskusitkeyttä. Happi ja typpi pienensivät titaanin murtumissitkeyttä, sen sijaan suojakaasussa olevalla vedyllä ei ollut vaikutusta koemateriaalin murtumissitkeyteen. Sähkökemiallisilla mittauksilla todettiin typen vaikuttavan titaanin korroosio-ominaisuuksiin suotuisimmin kohottamalla lepopotentiaalia ja anodisella porarisoinnilla määritettyä korroosiopotentiaalia puhtaassa suojakaasussa hitsattuun näytteeseen verrattuna. ESCA-pintatutkimuksien perusteella voitiin todeta oksidien suuri osuus kaikkien hirsien pintakerroksessa. Hapen ja typen havaittiin kohottavan titaanin ominaisvastusta ja hilavakioarvoja. Vety puolestaan pienensi titaanin ominaisvastusta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages58
ISBN (Print)951-38-3241-4
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number563
ISSN0358-5077

Keywords

  • titanium
  • welding
  • hydrogen
  • oxygen
  • nitrogen

Cite this