Kaatopaikkojen tiivistysrakennemateriaaleina käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuus

Translated title of the contribution: Environmental acceptability of industrial by-products in landfill construction

Margareta Wahlström, Jutta Laine-Ylijoki, Paula Eskola, Pasi Vahanne, Esa Mäkelä, Minna Vikman, Olli Venelampi, Jyrki Hämäläinen, Reetta Frilander

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja toimiva menettelytapa kaatopaikkarakenteissa hyötykäytettävien teollisuuden sivutuotteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin. Julkaisussa annetaan ehdotus kelpoisuusmenettelystä ja tarkasteltavista parametreistä, soveltuvista tutkimusmenetelmistä sekä kelpoisuusarviointiin soveltuvista kriteereistä. Jätteiden käyttö eristemateriaaleissa on aina luvanvaraista toimintaa, josta jätehuoltoviranomainen päättää tapauskohtaisesti huomioiden erityisesti kaatopaikan sijainnin ja kaatopaikkaolosuhteet. Tutkimuksen pääpaino oli mineraalisten sivutuotteiden käytössä kaatopaikkarakenteissa. Ensisijaisena kohteena olivat pintaeristemateriaalit. Erityisesti energian tuotannossa syntyvä lentotuhka, paperiteollisuudessa muodostuva kuituliete ja valimohiekka ovat sekä teknisesti soveltuvia (potentiaalisia) että massamäärinä kiinnostavia vaihtoehtomateriaaleja. Vaikka julkaisussa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota ympäristökelpoisuuteen, edellyttää materiaalien käyttöönotto kaatopaikkarakenteissa aina vaihtoehtoisen materiaalin teknistä soveltuvuutta. Orgaanisia haitta-aineita sisältäviä sivutuotteita käsitellään vain rajoitetusti. Kaatopaikkaeristemateriaalien ympäristökelpoisuuskriteerien määrittely perustuu tässä kahteen pääperiaatteeseen. Ensimmäiseksi kaikkien eristerakenteissa käytettävien materiaalikerrosten on oltava kelpoisia vähintään tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Toiseksi soveltavien kriteerien tulee olla sopusoinnissa olemassa olevien kriteerien (esim. maarakentamiskäytön ympäristökelpoisuuskriteerien) kanssa. Näin tässä esitettävät rajat asettuvat pysyvän ja tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle annettujen EU-kriteerien välille. Lisäksi haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (esim. metallipitoisuudet) eivät saa ylittää ongelmajäteluokituksen raja-arvoja. Projektiin kuului myös kokeellinen työ, jossa ehdotettujen tutkimusmenettelyjen käytännön soveltuvuutta selvitettiin esimerkkimateriaalien avulla. Tulosten perusteella arvioitiin esimerkinomaisesti k.o. materiaalien ympäristökelpoisuus.
  Translated title of the contributionEnvironmental acceptability of industrial by-products in landfill construction
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages132
  ISBN (Electronic)951-38-6471-5
  ISBN (Print)951-38-6470-7
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2246
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • landfilling sites
  • landfill constructions
  • acceptance
  • recommendations
  • waste materials
  • mineral by-products
  • fly ash
  • hazardous materials
  • environmental properties
  • testing

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Environmental acceptability of industrial by-products in landfill construction'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this