Kaatuessaan vaaraa aiheuttavat rakenteet

Translated title of the contribution: Hazards associated with collapsing structures

Petteri Kaski, Kimmo Virolainen, Tapio Leino, Lasse Mörönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomessa on erilaisille korkeille rakenteille sattunut jonkin verran kaatumisia ja sortumisia. Tällaiset rakenteet saattavat mahdollisesti kaatuessaan aiheuttaa vaaraa sekä ihmisille että muulle rakennetulle ympäristölle ja luonnolle. Erityisesti säiliöissä varastoidut kemikaalit voivat luontoon joutuessaan aiheuttaa pahojakin vaurioita. Paineastioiden ja -säiliöiden rakennetta ja tarkastusta on käsitelty standardeissa, joissa on hyvin tarkasti määritelty niiden käyttötarkoituksen mukaisesta tarkastamisesta ja sen valvonnasta. Paineettomia säiliöitä koskevia vastaavia standardeja ei ole, ja siksi niiden vastaanotto, hyväksyntä, tarkastus ja koetäyttö sekä niiden käyttö ja huolto tapahtuvat yleensä vain toimittajan ja tilaajan välisen sopimuksen puitteissa. Monissa tapauksissa säiliön rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa; pelkkä ilmoitus kunnan rakennusvirastoon yleensä riittää. Tässä tutkimuksessa selviteltiin Suomessa eri teollisuudenaloilla käytössä olevia korkeita mahdollisesti kaatuvia rakenteita sekä niistä aiheutuvia riskejä. Tutkimuksessa selvitettiin toisaalta mahdollisia kohteita ja rakenteita sekä niiden kaatumiseen vaikuttavia seikkoja ja toisaalta menetelmiä, joilla riskit ja mahdollisten onnettomuuksien seuraukset voitaisiin tunnistaa ja pyrkiä ennalta torjumaan. Kaatumisriskeistä merkittävimmät voidaan luokitella seuraaviin kolmeen kohtaan: 1. Rakenteiden rakennesuunnittelusta, valmistuksesta, kokoonpanosta ja asennuksesta aiheutuvat virheet ja puutteet sekä niiden aiheuttamat riskit. 2. Rakenteen käytön aikana tapahtuvat käyttövirheet ja muut inhimillisestä toiminnasta aiheutuvat ongelmat, kuten törmäykset ja huolimattomuus, sekä rakenteiden ikääntyminen esim. puutteellisen ylläpidon takia (käyttöikä riippuu ylläpidosta!). 3. Rakenteiden siirtäminen, niiden käyttötarkoituksen muuttaminen tai muut ympäristössä tapahtuvan rakentamisen ja muutostöiden aiheuttamat riskit, joiden vaikutuksia ei ole riittävästi otettu huomioon (vastuut epäselviä). Julkaisu sisältää ohjeet paineettomien säiliöiden koetäyttösuunnitelman tekemiseksi sekä teräs- ja teräsbetonirakenteiden kunnon tarkistamiseksi.
Translated title of the contributionHazards associated with collapsing structures
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Electronic)951-38-5407-8
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1925
ISSN1235-0605

Keywords

  • steel structures
  • concrete structures
  • collapse
  • risk
  • pressure vessels
  • accidents

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hazards associated with collapsing structures'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this