Kaavoituksen vaikutus päiväkotien rakentamiskustannuksiin Espoossa

Seppo Teerimo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin kaavoituksen vaikutusta julkisten rakennusten rakentamiskustannuksiin. Tarkastelukohteiksi otettiin kymmenen Espoon päiväkotia. Kaavoituksen vaikutusta tarkasteltiin rakennuksen koon ja muodon, tontin koon ja muodon, maaston ja maaperän sekä verkostoihin liittymisen kustannusten avulla. Koska esimerkkitapaukset eivät riittävästi poikenneet toisistaan rakennuksen koon sekä maaston ja maaperän suhteen, määritettiin näiden tekijöiden kustannusvaikutuksen selvittämiseksi lisäksi kymmenen tyyppirakennusta ja neljä maastotyyppiä. Rakennuksen kerrosluvulla on selvä vaikutus tyyppirakennusten rakentamiskustannuksiin: kaksikerroksiset rakennukset ovat keskimäärin 213 mk/k-m2 halvempia kuin yksikerroksiset. Tilanne muuttuu päinvastaiseksi, kun verrataan kustannuksia hoitopaikkaa kohti. Espoon päiväkotien kustannuksissa kerrosluvulla ei ole yhtä selvää vaikutusta. Rakennuksen koon ja muodon vaikutus kustannuksiin on tyyppirakennuksilla kerrosluvun vaikutusta pienempi. Tyyppitapauksissa muodon vaikutus samankokoisilla rakennuksilla on 49 mk/k-m2. Espoon päiväkodeissa muodon vaikutus on joissakin tapauksissa merkittävä. Rakennuksen muodon ja arkkitehtuurin vaikutusta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon päiväkodin laatuvaatimukset (mm. rakennuksen kodinomaisuas ja tuulensuoja). Tontin rakentamisen osuus on 9 % kokonaiskustannuksista. Tyyppikennuksia vastaavien tonttien kustannukset ovat keskimäärin 452 mk/k-m2 ja Espoon päiväkotirakennusten 515 mk/k-m2. Maasto voi vaikuttaa merkittävästi pysäköintialueiden rakentamiskustannuksiin. Verkostoihin liittymisen kustannukset saattavat kasvaa merkittävästi, jos tontti on suuri, maasto epäedullinen ja verkostoihinliittymisvaihtoehtoja vähän. Esimerkkitapauksissa kustannukset vaihtelevat hyvin paljon erisuuruisten johtopituuksien vuoksi. Tyyppitapauksissa tämän kustannuksen keskiarvoksi saatiin 80 mk/k-m2. Maaston ja maaperän kustannukset nousevat merkittävästi jouduttaessa rakentamaan vanhtelevaan kallioiseen maastoon. Lisäkustannusten suuruus riippuu myös rakennuksen koosta ja muodosta. Tyyppirakennuksilla on muodon vaikutus joissain tapauksissa yli 100 mk/k-m2. Esimerkkitapauksissa, jotka olivat melko samankokoisia, oli suurimman ja pienimnän maastosta aiheutuvan lisäkustannuksen ero 333 mk/k-m2. Maaston ja maaperän vaikutus verkosoihin liittymisen kustannuksiin on merkittävä, jos kalliomaastossa joudutaan louhimaan pitkiä putkikaivantoja. Ilmansuunnalla on vaikutusta kustannuksiin silloin, kun vaikeassa maastossa joudutaan tekemään pitkiä liittymiä verkostoihin leikkipihan ja rakennuksen sijoituksen vuoksi. Tyyppitapauksissa saatiin keskimääräiseksi kustannuseroksi 53 mk/k-m2, kun tonttijohdot rakennetaan joko tasaiseen moreenimaastoon tai vaihtelevaan kalliomaastoon. Kaavoituksen yhteydessä kiinnittyvien tekijöiden 1isäksi rakentamiskustannuksiin vaikuttavat oleellisesti rakennusten varustelu ja laatutaso sekä rakentamisajankohdan markkinatilanne ja hankkeen toteutustapa (oma työ tai urakka). Näiden tekijöiden merkitys voi olla kaavoituksen vaikutuksia huomattavasti suurempi. Espoon päiväkotien laatutason on todettu olevan melko samanlainen kaikissa tapuksissa. Sen sijaan rakentamisajankohta ja kustannustason vaihtelut ovat aiheuttaneet merkittäviä eroja niiden todellisiin kustannuksiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Print)951-38-2825-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number686
ISSN0358-5085

Keywords

  • land use planning
  • public buildings
  • construction costs

Cite this