Kaivoksen sulkemisen käsikirja

P.M. Heikkinen (Editor), P. Noras (Editor), Ulla-Maija Mroueh, Pasi Vahanne, Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen, Markku Juvankoski, Elina Vestola, Esa Mäkelä, T. Leino, M. Kosonen, T. Hatakka, J. Jarva, T. Kauppila, J. Leveinen, P. Lintinen, P. Suomela, H. Pöyry, P. Vallius, J. NevalainenP. Tolla, Veikko Komppa

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Kaivoksen sulkemisen käsikirja on laadittu osana Tekesin rahoittamaa ”Kaivostoiminnan ympäristötekniikka” –projektia, ja se on suunnattu kaivostoiminnan harjoittajille, viranomaisille sekä konsulteille.

  Kaivoksen sulkemisen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, joilla määritellään sulkemisenkriteerit ja tavoitetila sekä vastuut ja seuraamukset. Lainsäädännön lisäksi sulkemista ohjaavat myös kestävän toiminnan periaatteet, hyvät käytännöt ja ympäristönhallintajärjestelmät. Sulkemista suunniteltaessa ja toteutettaessa korostuu eri raaka-aineiden tuotantoon liittyvien kaivostoimintojen erot. Sulkemistoimenpiteiden valintaan vaikuttavat mm. esiintymien, tuotantoprosessien ja sivutuotteiden luonne ja laatu sekä sijaintipaikan ympäristöolot. Lopulliset toimenpideratkaisut tehdään tapauskohtaisen harkinnan pohjalta.

  Samalla luodaan katsaus kaivostoimintaan ja sen merkitykseen Suomessa. Tämän jälkeen esitetään kaivosten sulkemiseen liittyviä yleisiä tavoitteita ja periaatteita. Käsikirjan lainsäädäntöosuudessa käsitellään voimassa olevan
  lainsäädännön sulkemiselle asettamia vaatimuksia sekä esitetään oikeustapauksia ja viranomaisratkaisuja. Seuraavissa luvuissa kuvataan sulkemisen suunnitteluun liittyviä menettelyjä ympäristövaikutusten ja riskinarvioinnin osalta sekä esitetään esimerkkejä suunnittelun tukena käytettävistä tutkimuksista. Tutkimuksista edetään varsinaisen sulkemisen toteuttamiseen ja siinä käytettäviin teknisiin ratkaisuihin ja riskinhallintatoimenpiteisiin. Lopuksi kuvataan toiminnan päättymisen jälkeisessäseurannassa sekä sulkemisen kustannuslaskelmissa huomioitavia seikkoja.

  Käsikirjan liitteet syventävät sulkemisen kannalta keskeisimpiä, päätekstissä esille otettuja asiakokonaisuuksia.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherGeological Survey of Finland
  Number of pages165
  ISBN (Print)951-690-941-8
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this