Kaksivaiheisen murskaimen kehittäminen puun energiajakeen tuottamiseksi: PUUT12

Translated title of the contribution: Development of a two-stage crusher for producing energy fraction from wood

Arvo Leinonen, Jouko Aalto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientificpeer-review

Abstract

Haketuksen osuus hakkuutähdehakkeen tuotantokustannuksista on suuri. Bioenergian ohjelman mukaan Evolution-hakkuriin perustuvassa hakkuutähdehakkeen tuotantoketjussa haketuksen osuus on 33 % hakkeen kokonaistuotantokustannuksista, jotka on arvioitu olevan 46 mk/MWh (autokuljetusmatka 100 km). Hakkeen tuotantokustannuksia on mahdollista eniten alentaa kehittämällä juuri haketusta. Metsähakkeen hankinnassa on käytetty sekä haketukseen että murskaukseen perustuvia hankintaketjuja. Haketus tai murskaus voidaan tehdä joko palstalla, välivarastolla, terminaalissa tai käyttöpaikalla. Hakkureita ja murskaimia on tällä hetkellä markkinoilla suuri määrä. Bioenergia-ohjelmassa eri välivarastohakkureiden ja -murskaimien tuotos on tutkimusten mukaan vaihdellut välillä 20-80 i-m3 haketta tehotyötunnissa. Välivarastohakkureiden ja murskaimien tehontarve on suuri, 250-300 kW. Energiapuun murskausta on mahdollista tehostaa käyttämällä esimurskainta. Esimurskaimella energiapuu esimurskataan, jonka jälkeen suoritetaan varsinainen jälkimurskaus energiajakeen tuottamiseksi. Esimurskauksen etuna on mm. syötön tehokkuus. Tämä perustuu siihen, että murskaimen syöttöaukko saadaan esimurskaimessa isommaksi kuin yksivaihemurskauksessa. Toisaalta esimurskaimen terästö on niin väljä, että epäpuhtaudet kuten kivet ja metalliesineet eivät vaurioita murskainta. Lisäksi Paperville Oy:n kehittämässä esimurskaimessa tehontarve on saatu pieneksi uudella teräratkaisulla. VTT Energian Jyväskylässä WM Ympäristöpalvelulla käytössä olevalla esimurskaimella tehontarve rakennuspuujätteen murskauksessa on ollut 16-20 kW. Tuntituotos kokeissa on ollut 10 tonnia rakennuspuujätettä. Tuntituotokseksi saadaan 50 i-m3 haketta murskeen irtotiheyden ollessa 200 kg/m3. Esimurskaimen pohjalta on mahdollista kehittää myös tehontarpeeltaan edullinen jälkimurskain. Esi- ja toisiomurskaimen väliin on lisäksi mahdollista liittää kivien ja metalliesineiden poisto. Tällöin toisiomurskaimen toiminta tulee häiriöttömämmäksi. Alustavan kustannustarkastelun mukaan kaksivaihemurskauksella on mahdollista alentaa energiajakeen murskauskustannuksia yli 30 %.
Translated title of the contributionDevelopment of a two-stage crusher for producing energy fraction from wood
Original languageFinnish
Title of host publicationPuuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2000
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Pages119-126
ISBN (Electronic)951-38-5703-4
ISBN (Print)951-38-5704-2
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeA4 Article in a conference publication
EventPuuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari - Jyväskylä, Finland
Duration: 29 Aug 200030 Aug 2000

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number205
ISSN0357-9387

Seminar

SeminarPuuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari
Country/TerritoryFinland
CityJyväskylä
Period29/08/0030/08/00

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of a two-stage crusher for producing energy fraction from wood: PUUT12'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this