Kallion teknis-taloudellinen arvo

Translated title of the contribution: The technical and economic value rock

Jyrki Halomo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kallion arvo teknis-taloudellisessa käytössä luonnonsoraa korvaavana aineksena ja toisaalta itsenäisenä hyödykkeenä. Toisena tavoitteena oli selvittää käyttökelpoiset arviointimenetelmät. Kallion arvo selvitettiin empiirisen ja ekonometrisen kauppa-arvotutkimuksen avulla. Kauppa-arvotutkimuksen sovelluksena käytettiin monimuuttujaista regressiomallia. Toisaalta kallion arvoa pyrittiin lähestymään tuottoarvotutkimuksen avulla sekä vertaamalla kallion arvoa soran arvoon. Kauppa-arvotutkimuksessa saadun tuloksen mukaan kallion arvoon vaikuttavat tekijät vaihtelevat melkoisesti eri alueilla. Tästä pääteltiin, että kallioaluemarkkinat ovat vielä melko pienet ja vakiintumattomat. Toisaalta todettiin, että sovellettu tutkimusmenetelmä on käyttökelpoinen, vaikka regressiomallien tilastolliset tunnusluvut jäivät yleisesti ottaen heikohkoiksi. Tuottoarvomenetelmää ei pystytty soveltamaan tehokkaasti, koska tarvittavia lähtötietoja ei saatu riittävällä tarkkuudella tutkimuksen käyttöön. Käsittelyn pohjalta todettiin, että tuottoarvomenetelmä sinänsä saattaisi olla käyttökelpoinen, mutta lähtötietojen saatavuus asettaa rajoja menetelmän käytölle.
Translated title of the contributionThe technical and economic value rock
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages136
ISBN (Print)951-38-3848-X
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1217
ISSN0358-5085

Keywords

  • rocks
  • economic analysis
  • land value
  • economic models
  • land use
  • economic surveys
  • real estate
  • prices
  • cost comparison
  • gravel

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The technical and economic value rock'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this