Kallioreikätutkimusten tulosten käsittely- ja tulkintaohjelma LOG

Tiina Vaittinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

LOG on mikrotietokoneelle tehty interaktiivinen ohjelma, jota käytetään pääasiassa geofysikaalisten reikämittaustulosten ja kairausnäytteestä saatavan geologisen informaation käsittelyyn, tulkintaan ja tulostukseen. Lisäksi ohjelmalla voidaan esittää myös reitissä tehtyjen geohydraulisten kokeiden tuloksia sekä kairausnäytteestä mitattuja petrofysikaalisia ja kalliomekaanisia arvoja. Tulokset voidaan piirtää joko pylväinä tai profiileina. LOG on graafisesti toteutettu, hiirikäyttöinen, valikkopohjainen ohjelma, eli näytössä on aina näkyvissä kaikki ohjelman suoritukseen liittyvät vaihtoehdot, joista valinta tehdään hiiren avulla. Käsiteltävien tiedostojen nimet on määritelty yksikäsitteisesti ja myös tiedostojen valintaan käytetään valikkoja. Ohjelma jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen: l) mittaustulosten käsittelyyn, 2) tulosten piirtoon näyttöön ja 3) tulosten piirtoon paperille. Yhdistelmäohjelma mahdollistaa suurten tietomäärien hallinnan ja samalla tulosten joustavan käsittelyn. Ohjelmaa voidaan käyttää sekä yhden reiän tulosten tulkintaan, jolloin vertaillaan eri mittausmenetelmillä saatuja tuloksia, tai alueelliseen tulkintaan, jolloin vertaillaan keskenään eri reitissä tehtyjä mittauksia. Tärkeimmät tekijät ohjelman suunnittelussa ovat olleet riippumattomuus käsiteltävien mittaustulosten lukuarvoista ja määristä sekä ohjelman helppo laajennettavuus. Nämä seikat mahdollistavat hyvin erityyppisten tulosten käsittelyn ja uusien mittausmenetelmien sekä tulkintaohjelmien liittämisen LOG:iin vaivattomasti. Tästä syystä ohjelma kehittyy koko ajan sovellutusvaatimusten mukaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages40
ISBN (Print)951-38-3299-6
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number922
ISSN0358-5085

Keywords

  • geology
  • geophysical logging
  • boreholes
  • rock properties
  • data management
  • microcomputers
  • software
  • program package

Cite this