Kalliotilojen louhinnan elinkaarianalyysi

Translated title of the contribution: Lifecycle analyses on the excavation of underground caverns

Jouko Ritola, Tiina Vaittinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kehitettiin louhinnan elinkaarianalyysien laskentavalmiudet nykyaikaisella louhintatekniikalla tuotettaville kalliotiloille ja tunneleille sekä laskettiin valittujen tunneliprofiilien inventaarioanalyysit. Valitut profiilit edustavat kalliotilojen ja tunneleiden pääkäyttömuotoja, ja niiden avulla voidaan modulaarisesti laskea erilaisten tunneleiden ja kalliotilojen inventaarioanalyyseja. Raportissa esitetään kolmen toteutetun kohteen, viemäri- ja kaukolämpötunnelin sekä pysäköintitilaksi louhitun kalliotilan, inventaarioanalyysit kattaen raaka-aineiden ja energian käytön sekä ympäristölle haitalliset päästöt standardien SFS-EN-ISO 14040 ja SFS-EN-ISO 14041 mukaisesti. Louhinnan inventaarioanalyysin laskennassa käytettävän tietokannan yksikköprosessien lähtötietoina tarvittavat louhinnan ominaistuotantoluvut, mm. ominaisporaus- ja ominaispanostusmäärät sekä laitetehot ja eri materiaalien, mm. räjähdysaineiden ominaisuus- ja ympäristötiedot, saatiin pääasiassa projektiin osallistuvilta yrityksiltä ja ne vastaavat uusinta louhintatekniikkaa. Muiden materiaalien ympäristötiedot saatiin ympäristöselosteista ym. julkisista tietolähteistä. Tehtävän laajuuden takia elinkaarilaskenta rajattiin koskemaan ainoastaan kalliotilojen ja tunneleiden louhintavaihetta, johon kuuluvat louhinta, lujitukset, tiivistys, salaojitus sekä lattiarakenteet ilman sisäpuolisia rakenteita ja varusteita. Käytön ja käytöstä poiston aikaista inventaarioanalyysia ei laskettu. Yksikköprosessitietokantaa luotaessa havaittiin eri tietolähteiden tarkkuus- ja laatutason vaihtelevan suuresti, koska tuotannon kaikilta osa-alueilta ei ole vielä saatavana yksityiskohtaisia lähtötietoja. Kalliotilojen ja tunneleiden lujitustarve riippuu kalliolaadusta ja käyttöikävaatimuksesta. Koska lujitusten, kalliolaadun ja käyttöiän välistä yhteyttä ei tunnettu riittävästi, siitä tehtiin elinkaarilaskentaa varten erillinen selvitys. Selvityksessä analysoitiin suuri joukko toteutettuja tunneleita ja kalliotiloja. Kohteet valittiin edustamaan elinkaarilaskentaan valittuja tunneliprofiileja. Kohteissa käytetyt lujitukset analysoitiin ja tulosten pohjalta tehtiin elinkaarilaskentaa varten lujitusarvio eri kalliolaaduille sekä lujituksiin pohjautuva tekninen käyttöikäehdotus kalliotilojen ja tunneleiden eri rakenneosille. Tästä työstä on julkaistu erillinen raportti: Kalliotilojen elinkaari, Kalliotilojen lujitukset ja käyttöikämääritys.
Translated title of the contributionLifecycle analyses on the excavation of underground caverns
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages55
ISBN (Print)951-38-5692-5
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2040
ISSN1235-0605

Keywords

 • rock caverns
 • rock engineering
 • tunnels
 • tunneling
 • life cycle analysis
 • LCA
 • service life
 • reinforcement (structures)
 • subsurface structures
 • underground construction
 • underground supporting

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Lifecycle analyses on the excavation of underground caverns'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this