Kanavoitujen liittymien turvallisuus: Konfliktitutkimus kuudessa maantieliittymässä

Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Liikenteen turvallisuutta tutkittiin kuudessa maantieliittymässä ns. konfliktimenetelmän avulla. Kolmessa liittymässä selvitettiin pääsuunnan kanavoinnin vaikutuksia ennen- ja jälkeen-tarkasteluna. Muut kolme liittymää olivat jo pääsuunnaltaan kanavoituja, ja niiden kohdalla tavoitteena oli selvittää turvallisuutta huonontavat erityispiirteet liittymien tie- ja liikenneympäristössä. Tutkimus tehtiin tie- ja vesirakennushallituksen liikennetoimiston toimeksiannosta. Kussakin liittymässä tehtiin kenttämittauksia maanantaista torstaihin klo 9-12 ja 14-17 eli yhteensä 24 tunnin ajan. Kenttämittauksissa tallennettiin havaittujen vaaratilanteiden lisäksi liittymän liikennemäärät kuvanauhoituslaitteiston avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi tarkasteluliittymissä vuosina 1978-1982 tapahtuneita poliisin raportoimia liikenneonnettomuuksia. Pääsuunnan kanavoinnin ei ennen- ja jälkeen-vertailussa havaittu parantavan liikenteen turvallisuutta tarkasteluliittymissä, joiden pääasiallisena ongelmana olivat risteämistilanteet. Tutkimus antoi jopa joitakin viitteitä siitä, että kanavointi voi juuri risteämistilanteiden osalta huonontaa lilkenneturvallisuutta. Tämän katsottiin aiheutuvan pääsuunnassa suoraan ajavien kohonneista nopeuksista, kääntyvien kaistalla olevien autojen muodostamista näkemäkatveista ja sivutieltä tulevien autojen ylittämän liittymäalueen levenemisestä kanavoinnin seurauksena. Konfliktimenetelmä näytti tutkimuksen mukaan soveltuvan hyvin ainakin vilkkaisiin maantieliittymiin. 24 tunnin vaaratilanneaineisto vastasi hyvin viiden vuoden onnettomuusaineistoa. Peräänajoihin johtavista tilanteista mittausaineisto antoi enemmän tietoa kuin näiden onnettomuuksien peittävyydeltään huono onnettomuusaineisto.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages108
ISBN (Print)951-38-3452-2
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1011
ISSN0358-5085

Keywords

  • traffic safety
  • traffic accidents
  • channelisation
  • junction
  • roads
  • highways
  • field tests
  • statistics
  • vehicular traffic control

Cite this