Kannustavat maksuperusteet rakennushankkeessa: Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä

Pertti Lahdenperä, Tiina Koppinen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tilaajat asettavat rakennushankkeiden hankintaprosessin sujuvuudelle sekä rakennettavien tilojen ja järjestelmien toimivuudelle ja laadulle monenlaisia tavoitteita. Kiinteistöstrategisen ajattelun kehittyessä keskitytään myös entistä enemmän lisäarvopalvelujen tuottamiseen käyttäjille. Hankintakustannusten minimoinnin sijaan etsitään uusia tuottoja ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Samalla urakoitsijan suoritusvelvollisuus on laajenemassa, ja pitkäjänteiset kumppanuus- sekä yhteistoimintamallit ovat yleistymässä. Rakentamisessa perinteisesti käytettävät kilpailuttamismenettelyt, joustavuuden eliminoivat sopimukset ja niiden maksuperusteet eivät kuitenkaan tue uutta ajattelua. Toimintamallit, joissa jaetaan yhtäältä riskejä toteutettavasta kokonaisuudesta ja toisaalta palkkiot onnistuneesta suorituksesta, kannustavat osapuolia parempaan yhteistyöhön ja innovatiivisuuteen. Kannustavilla sopimuksilla pyritäänkin linjaamaan urakoitsijan tavoitteet tilaajan tavoitteiden kanssa sitomalla urakoitsijalle tuleva hyöty osittain sellaisiin tuloksiin, jotka ovat tilaajan kannalta tärkeitä. Tilaajan tavoitteet muodostuvat näin koko hankkeen toteutusta ohjaavaksi johtoajatukseksi. Tässä julkaisussa raportoidaan kehitystyöstä, joka keskittyi luomaan uusia kannustavia maksuperustejärjestelmiä. Työssä ideoitiin ja muotoiltiin kaikkiaan 20 eri tavoitealuekohtaista kannustinaihiota sekä malleja näiden yhteen kytkemiseksi, jotta mahdollistetaan palkitseminen myös eri tavoitteet huomioon ottavan kokonaissuorituksen perusteella. Tavoitteina korostuvat erilaiset (uudis)talonrakennushankkeen toteutus-, valmistumis- ja käyttövaiheeseen liittyvät tavoitteet. Kannustinratkaisut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja monilta osin myös keskenään vaihtoehtoisia. Useimmat ovat kompromisseja helppokäyttöisyyden ja objektiivisuuden välillä. Osa ratkaisuista on työssä kehitettyjä, osa nojautuu käytettyihin tai kehiteltäviin muihin suomalaisiin mittaristoihin. Suorituksen mittaaminen ja todentaminen onkin alan kehittämisessä keskeinen ja edistyvä osatekijä myös yleisemmin, ja kannustinjärjestelmien käyttöönotolle onkin olemassa näin koko ajan paranevat mahdollisuudet - sen lisäksi, että niiden käytöstä on jo aiemmin työn edellisessä osiossa raportoitu hyviä kokemuksia. Käytännön kehitystyön ja kokeilujen kautta on nyt vain löydettävä oikeat sovellukset. Tälle työlle tämän julkaisun uskotaan antavan hyvät ja konkreettiset lähtökohdat.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages105
  ISBN (Electronic)951-38-6467-7
  ISBN (Print)951-38-6466-9
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2244
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • construction projects
  • payment methods
  • incentive contract
  • objectives
  • targets
  • performance measures
  • assessment
  • incentives
  • fees
  • building projects

  Cite this