Kansainvälisesti merkittävät kehitys- ja kokeiluympäristöt: Menestystekijät ja vaikuttavuuden kriteerit

Kirsi Hyytinen, Tapio Virkkunen, Katri Valkokari, Patrik Saari, Eveliina Grönroos

Research output: Book/ReportReport

Abstract

VTT:n toteuttaman hankkeen neljä päätavoitetta olivat: 1) tunnistaa kehitys- ja kokeilu­ympäristöjen pullonkauloja ja menestystekijöitä kansainvälisten esimerkkien pohjalta, 2) tuottaa uutta tietoa kehitys- ja kokeiluympäristöjen menestystekijöistä, 3) tunnistaa konkreettiset vaikuttavuuden kriteerit arvioinnin ja johtamisen tueksi ja 4) tiivistää linjaukset ja keskeiset viestit kehitys- ja kokeiluympäristöjen vaikuttavien toimenpiteiden ja investointien sekä Kasvuportfolio-toimintamallin toimenpanon tueksi.

Selvityksessä tunnistettiin kahdeksan kriittistä menestystekijää kehitys- ja kokeiluympäristöille. Ne ovat huippuosaaminen, infrastruktuuri, veturiorganisaatio, yritysten tarpeet, arvonluonti ja vaikuttavuus, rahoitus- ja liiketoimintamalli, ekosysteemit ja kaupunkien rooli.

Raportin suositukset koskevat 1) yhtenäisen kansallisen kokonaiskuvan muodostamista tärkeimmistä kehitys- ja kokeiluympäristöistä sekä niitä tukevaa säädös- ja rahoituskokonaisuutta 2) nykyistä systemaattisemman ymmärryksen muodostamista alueellisten innovaatioympäristöjen merkityksestä, menetystekijöistä ja arvosta 3) käytännönläheisen työkalupakin valmistelua tukemaan kehitys- ja kokeiluympäristöjen rakentamista 4) pilottien käynnistämistä vahvasti sitoutuneiden veturiyritysten ja alueellisten ekosysteemitoimijoiden johdolla.
Original languageFinnish
PublisherMinistry of Economic Affairs and Employment
Number of pages39
ISBN (Electronic)978-952-327-712-0
Publication statusPublished - Mar 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTyö- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Number2022:31
ISSN1797-3554

Keywords

  • yritykset
  • elinkeinot
  • innovaatiopolitiikka
  • kehitysalustat

Cite this