Kansalliset vertailumittaukset savukaasun hiukkaspitoisuuden ja hiukkaspäästön määrittämiseksi

Translated title of the contribution: National comparison measurements of particulate concentration and emission of the flue gas

Harri Puustinen, Merja Tolvanen, Anja Laukkarinen, Arvo Mehtonen, Vesa Kinnunen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kansalliset hiukkaspitoisuuden ja -päästön vertailumittaukset tehtiin 20.9 - 30.9.1994 IVO Tuotantopalvelut Oy:n Inkoon voimalaitoksella. Ympäristöministeriön toimeksiantamaan vertailumittaukseen osallistui teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja konsulttiyrityksistä 20 päästömittausryhmää, joista VTT Kemiantekniikan ryhmä toimi vertailuryhmänä.. Kansallisten vertailumittausten tarkoitus oli selvittää savukaasujen hiukkasmittausten laadullinen taso sekä antaa käsitys hiukkasmittaustulosten luotettavuudesta. Luotettavuuden määrittäminen on tärkeää, koska mittaustuloksia käytetään selvitettäessä hiukkaspäästörajoitusten toteutumista, takuuarvojen täyttymistä ja arvioitaessa prosessin toimintaa. Mittausten tuloksia tarkasteltaessa pääpaino on asetettu samaan aikaan tehtyjen mittausten tulosten eroille. Erojen avulla on pyritty saamaan käsitys mittausten todennäköisestä vaihteluista käytännössä. Vaihteluvälit on laskettu 95 %:n luottamustasolla, joka tarkoittaa sitä, että mittaustulosten erojen lukumäärästä 95 % on vaihteluvälillä. Vertailumittaukset muodostuivat kymmenestä erillisestä mittausjaksosta, joista jokainen sisälsi kolme näytteenottojaksoa. Hiukkaspitoisuudet kuivissa kaasuissa normaaliolosuhteissa (NTP) olivat VTT:n vertailuryhmän mukaan koko vertailumittausten aikana 18 mg/m3 - 137 mg/m3. Kaikkien mittausryhmien, mukaan luettuna VTT:n vertailuryhmä, hiukkaspitoisuuksien erojen vaihteluväli koko mitatulla hiukkaspitoisuusalueella kaikki mittausjaksot mukaan luettuna on 31 mg/m3 (± 16 mg/m3). Kun tulosta sovelletaan eri hiukkaspitoisuusalueille, on hiukkaspitoisuuksien vaihtelu pitoisuusalueella 50 mg/m3 ± 32 %, pitoisuusalueella 100 mg/m3 ± 16 % ja pitoisuusalueella 140 mg/m3 ± 11 %. Tulokset osoittavat, että hiukkaspitoisuuksien pienentyessä, rajoitusten kiristymisen ja hiukkaserotustekniikoiden kehittymisen myötä, tulee hiukkaspäästömittausten mittausepävarmuutta vähentää kehittämällä mittausmenetelmiä ja -laitteita.
Translated title of the contributionNational comparison measurements of particulate concentration and emission of the flue gas
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages47
ISBN (Print)951-38-4804-3
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1649
ISSN1235-0605

Keywords

  • fluegases
  • particles
  • emissions
  • measurement
  • power plants
  • comparison
  • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'National comparison measurements of particulate concentration and emission of the flue gas'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this