Kansantaloudellisen laskentakorkokannan empiirinen määrittäminen

Bo-Christer Björk

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Laskentakorkokanta on käyttökelpoinen apuväline arvioitaessa julkisten investointien kansantaloudellista kannattavuutta. Kansantaloudellisen laskentakorkokannan määrittämisperusteet eroavat kuitenkin huomattavasti liiketaloudelliseen laskentakorkokantaan verrattuna. Määrittämisperusteista käydyn tieteellisen keskustelun aikaisessa vaiheessa esiintyi kaksi koulukuntaa: kansantaloudellisen aikapreferenssin ja julkisten investointien vaihtoehtoistuoton puoltajat. Myöhemmin keskustelun painopiste on siirtynyt molemmat tekijät sisältävien mallien pohdintaan. Kansantaloudellisen aikapreferenssin likiarvona on useimmissa tapauksissa käytetty valtion obligaatioiden korkoa tai osakkeiden keskimääräistä tuottoa. Näiden lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin omassa käytössä olevien asuntojen tuottoa. Julkisen pääoman vaihtoehtoistuoton mittarina voidaan käyttää yrityssektorin pääoman keskimääräistä tuottoastetta. Yritysten voittojen lisäksi tuottoihin on kansantaloudellisessa analyysissa laskettava myös lainojen korot, välittömät verot sekä ulkoiset vaikutukset. Obligaatioiden, osakkeiden, metsän ja asuntojen tuoton perusteella arvio aikapreferenssistä Suomen oloissa on 3 - 4 %. Vaihtoehtoistuoton arvioimiseksi tutkittiin pääoman brutto- ja nettotuottoasteita yrityssektorissa vuosina 1970 - 1981. Tuottoarviona käytettiin kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämää. Kiinteä pääoma ja poistot arvioitiin investointien kertymämenetelmään perustuvalla pääomakantamallilla. Arvio keskimääräisestä reaalisesta sisäisestä korkokannasta on 6 - 7 %. Suositeltava laskentakorkokanta on valitusta määrittämistavasta riippuen 3 - 7 %. Käytännön laskentatyössä on perusteltua käyttää 5 % laskentakorkokantaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages187
ISBN (Print)951-38-2037-8
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number315
ISSN0358-5077

Keywords

  • economics
  • cost-benefit
  • analysis
  • social discount rate

Cite this