Kartoitus eri liikennetelematiikkasovellusten radiotaajuustarpeista ja liikennetelematiikalle varatuista radiotaajuuksista

Risto Öörni

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työn tavoitteena oli kartoittaa liikennetelematiikkasovellusten käytettävissä tällä hetkellä olevat radiotaajuudet sekä tarkastella eri sovellusten tulevia tarpeita muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena oli myös laatia suosituksia tuleviksi toimenpiteiksi liikennetelematiikkaan ja radiotaajuuksiin liittyen. Työn tekijät ja työn ohjausryhmä rajasivat työn alueeksi ensisijaisesti maaliikenteen telematiikan. Työn aineisto kerättiin lähinnä painettuun ja sähköiseen materiaaliin kohdistuvan kirjallisuustutkimuksen avulla. Osana hanketta järjestettiin 14.1.2005 työpaja, johon kutsuttiin eri liikennetelematiikkasovellusten asiantuntijoita sekä alalla toimivien yritysten edustajia. Työpajaan osallistui seitsemän liikennetelematiikan ja satelliittipaikannuksen asiantuntijaa. Kirjallisuustutkimuksen ja järjestetyn työpajan lisäksi aineistoa kerättiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Asiantuntijahaastatteluihin osallistui kolme henkilöä. Yleisesti ottaen liikennetelematiikan järjestelmien taajuustarpeet ovat lisääntymään päin. Taajuuksien tarve riippuu monista tekijöistä kuten järjestelmien toteutustavasta, sekä nopeudesta, jolla ne yleistyvät. Merkittäviä ongelmia tarvittavien taajuuksien saatavuudessa tai käytössä havaittiin vain joissakin yksittäisissä tapauksissa. Liikennetelematiikan järjestelmiä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota radiotaajuuksiin, jota kyseessä oleva järjestelmä käyttää. Radioaaltojen etenemisominaisuuksien sekä ITU-R:n ja Viestintäviraston määräysten lisäksi taajuuksia valittaessa on huomioitava, mitä muita käyttäjiä kyseisellä taajuusalueella jo tällä hetkellä on, sekä mahdollisuudet laajentaa järjestelmää tulevaisuudessa. Liikennetelematiikkaa koskevan kansainvälisen standardointityön tulisi tapahtua mahdollisimman samanaikaisesti taajuuksia koskevien kansainvälisten päätösten kanssa. Tähän voidaan vaikuttaa seuraamalla kansainvälistä standardointityötä ja osallistumalla siihen tarvittaessa Liikennetelematiikan käyttämissä tekniikoissa kuten satelliittipaikannusjärjestelmissä tapahtuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä tulee jatkuvasti seurata, jotta tarvittavien taajuuksien saatavuus voidaan varmistaa. Radiotaajuuksien käyttöä ja liikennetelematiikan taajuustarpeita koskeva seuranta tulisi antaa jonkin olemassa olevan toimijan tehtäväksi.
  Original languageFinnish
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages51
  ISBN (Print)952-201-117-7
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number5/2005

  Keywords

  • ITS
  • radio frequencies
  • applications

  Cite this