Kasvomaskien hyödyt ja haitat sekä päätöksenteon taustat

Ali Harlin, Pasi Malmi (Corresponding author), Vesa Kirjavainen, Marja Rissanen, Thomas Brand

Research output: Book/ReportBook (author)Scientificpeer-review

Abstract

Maskien käyttäjälleen sekä muille ihmisille aiheuttamat hyödyt on todennettu kymmenissä tieteellisissä tutkimuksissa, joissa maskien vaikutusta virusten leviämiseen on tutkittu mm. suo­da­tus­mit­tauk­sil­la, aerosoli- tai po­pu­laa­tio­si­mu­laa­tioil­la, maakohtaisilla COVID-19-kuol­lei­suus­ti­las­toil­la tai maskin käyttäjien keskuudessa tehdyillä seu­ran­ta­tut­ki­muk­sil­la, osin myös aiempien vastaavan tyyppisten epidemioiden aikana. Jo pelkillä teknisillä mittauksilla voidaan todeta, että parhaat kirurgiset maskit suodattavat jopa 95 % kolmen mikronin kokoisista hiukkasista siinä missä parhaiden vastaavan hengitysvastuksen aiheuttavien kankaiden suodatusteho on noin 60–70 %. Maskien lääketieteellisistä haitoista on varsin vähän tieteellistä tutkimusta; olennaisia haittoja alkaa löytyä vasta silloin, jos mukaan otetaan kulttuurillisia tai poliittisia perusteluja.

Tämä raportti luo katsauksen maskeja koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä tarjoaa tietoa siitä, miten kasvomaskien laajamittaisen käytön hyötyjä voi maksimoida ja haittoja minimoida. Kasvomaskeja tarkastellaan teknisestä, lääketieteellisestä, hal­lin­to­tie­teel­li­ses­tä sekä osin myös ta­lous­tie­teel­li­ses­tä näkökulmasta: Esimerkiksi soveltamalla Abaluckin tutkijaryhmän tuloksia Suomeen, voidaan laajamittaisen maskienkäytön hyötyvaikutuksiksi arvioida Suomessa noin 23–28 miljardia euroa.Raportissa selvitetään myös niitä kulttuurillisia, hallinnollisia ja poliittisia diskursseja, joiden vaikutuksesta maskien hyödyt on koettu pieniksi ja haitat suuriksi. Keskeisiksi tällaisiksi diskursseiksi paikannettiin regulaatiodiskurssi, byrokratiadiskurssi, näyttöön perustuvan lääketieteen Cochrane-paradigma, laumasuojadiskurssi sekä konservatiivis-ennakkoluuloinen diskurssi, jossa on korostettu Suomen ja muiden Pohjoismaiden erilaisuutta verrattuna muihin maihin ja maanosiin. Tutkimuksen aikana ei kuitenkaan löytynyt suoranaisia viitteitä siitä, että hallitus tai viranomaiset olisivat tarkoituksellisesti välittäneet suomalaisille virheellistä tietoa.

Koska päätöksentekoa ja viestintää on aina mahdollista parantaa, raportin lopussa esitetään hallitukselle ja ter­veys­vi­ran­omai­sil­le näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, hallintotieteeseen sekä WHO:n parhaisiin käytöntöihin perustuvia suosituksia.
Original languageEnglish
PublisherAgile publishing
Number of pages75
ISBN (Electronic)978-952-69579-0-6
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeC1 Separate scientific books

Publication series

SeriesTutkimuksesta tiedoksi – Från forskning till vetande
Number1
ISSN2736-9315

Keywords

  • kasvomaskit
  • kangasmaskit
  • koronavirus
  • COVID-19
  • pandemia
  • epidemia
  • exit-strategia

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kasvomaskien hyödyt ja haitat sekä päätöksenteon taustat'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this