Kasvukompassi: 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

Timo Liukko, Merja Airola, Sanna-Kaisa Ilomäki, Markku Mikkola, Magnus Simons, Petteri Pohto

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Yritykset, rahoittajat ja asiantuntijat ovat selvittäneet yli 50 henkilöä työllistävien yritysten kasvuedellytyksiä ja -mahdollisuuksia. Monet yritykset haluavat ainakin periaatteessa kasvaa, mutta mitkä ovat käytännössä menestyksellisen kasvun edellytykset ja mahdollisuudet? Nopeaan ja yksinkertaiseen kasvuhalukkuuden ja -mahdollisuuksien selvittämiseen on kehitetty Kasvukompassi-työkalu. Kasvukompassi soveltuu pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat erityisesti 50-500 henkilöä työllistävät yritykset ja vastaavan kokoiset konsernien yksiköt. Kartoitus voidaan tehdä joko koko yritykselle tai jollekin sen keskeiselle liiketoiminta-alueelle. Kasvukompassissa keskeiset kasvua mahdollistavat tekijät on jaettu neljäksi tekijäksi: kasvuhistoriaan ja nykytilaan, kasvuhalukkuuteen, kasvukyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin. Avainkysymyksiä yrityksen kasvun kannalta ovat seuraavat: Onko yrityksessä halua kasvaa menestyksellisesti? Minkälaiset ovat yrityksen lähtökohdat kasvaa menestyksellisesti? Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet kasvumahdollisuuksien kannalta? Miten yrityksessä pitäisi konkreettisesti edetä, jotta kasvu mahdollistuu? Kartoituksen tuloksena saadaan havainnollinen yleiskuva kasvuun ja sen toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Sen pohjalta voidaan laatia yhteenveto kehityskohteista ja esiin tulleista jatkotoimista. Kartoituksen perusteella yrityksen tilannetta voidaan myös verrata muihin yrityksiin, jolloin kehitysmahdollisuuksille ja -edellytyksille saadaan konkreettisia vertailukohtia. Kasvukompassi-kartoituksessa kannattaa käyttää asiaan perehtynyttä asiantuntijaa. Aikaa yrityksen avainhenkilöiltä tarvitaan esitietojen kokoamiseen noin tunti ja asiantuntijan ohjaamaan työseminaariin tyypillisesti enintään puoli päivää, mikä sisältää analyysin ja alustavan palautekeskustelun tuloksista. Käytyjen keskustelujen pohjalta asiantuntija laatii kirjallisen yhteenvedon ja jatkotoimenpidesuositukset. Yhteenveto ja johtopäätökset käydään tarvittaessa läpi yhdessä yrityksen kanssa erillisessä työkokouksessa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages68
  ISBN (Electronic)951-38-6818-4
  ISBN (Print)951-38-6817-6
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2353
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • companies
  • business activities
  • economic indicators
  • development plans
  • growth potential
  • competitiveness
  • management
  • organization
  • resources
  • financing

  Cite this