Katualueen kunnossapitotöiden turvallisuus

Translated title of the contribution: Occupational safety in street maintenance

Eero Nippala, Simo Sauni

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) rakennustuotanto ja turvallisuustekniikan laboratorioissa tutkittiin katualueen kunnossapitotöiden vaaroja ja ongelmia Tampereen kaupungin kunnallisteknisen viraston katuosaston työmailla. Tutkimuksen tavoitteena oli vähentää katualueen kunnossapitotöiden tapaturmien määrää. Tutkimuksessa selvitettiin kunnossapitotöiden vaaroja ja ongelmia sekä etsittiin niihin parannusehdotuksia. Tilastojen avulla selvitettiin katuosastolla sattuneet tapaturmat. Turvallisuusanalyysien, potentiaalisten ongelmien analyysin sekä VAATERI turvallisuusanalyysin avulla selvitettiin ryhmätyönä katuosaston työnjohdon kanssa erilaisia kunnossapitotöiden vaaratilanteita. Turvallisuusanalyysien avulla selvisi puutteita mm. työntekijöiden ja kaupungin eri osastojen välisessä yhteistyössä. Haastattelujen avulla (yhteensä 37 kpl) selvitettiin kunnossapitotyöntekijöiltä ja työnjohdolta töiden vaaroja ja parannusehdotuksia. Haastateltavista 30 oli työntekijöitä, 6 työnjohtajia ja 1 poliisi. Haastatteluissa korostuivat liikenteen aiheuttamat vaarat työntekijöille. Videokuvausten avulla kävi ilmi ihmisten liikennekäyttäytymiseen liittyviä asioita, joita muilla tutkimusmenetelmillä ei saatu selville. Esim. koneiden ja työntekijöiden havaittavuuteen liittyvät puutteet ja ongelmat saatiin kuvauksilla hyvin esille. Kaikille katuosaston työntekijöille pidettiin puolen päivän mittainen turvallisuuskoulutus. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin kysely, joka vahvisti haastattelututkimuksen tulokset. Myös kyselytutkimuksen vastauksissa painotettiin liikenteen aiheuttamia vaaroja työntekijöille. Tutkimuksessa valmistui viisi erillistä raporttia, joihin on kirjattu turvallisuusanalyysien, haastattelujen ja kyselyn tulokset yksityiskohtaisesti. Tämä julkaisu on yhteenveto näistä tuloksista.
Translated title of the contributionOccupational safety in street maintenance
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-4466-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1532
ISSN1235-0605

Keywords

 • streets
 • sidewalks
 • pavements
 • safety
 • accidents
 • occupational safety
 • accident prevention
 • working conditions
 • methods
 • interviews
 • analyzing
 • maintenance
 • traffic
 • vehicles
 • occupational health
 • hazards

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Occupational safety in street maintenance'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this