Kaupan suuryksiköiden vaikutukset: Vaikutuskokonaisuuden määrittely ja hypermarketteihin liittyvien vaikutusten arviointimenetelmät

Kimmo Koski

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus- ja menetelmäkehitystyössä kartoitettiin kaupan suuryksiköihin liittyvä vaikutuskokonaisuus ja muodostettiin arviointikehikot hypermarket-tyyppisten suuryksiköiden aiheuttamien vaikutusten selvittämiseksi. Vaikutusten kohdentumisen ja laajojen vaikutuskokonaisuuksien hahmottamisen helpottamiseksi tarkastelu toteutettiin näkökulmittain ("toimijoittain"): vaikutuksia tarkasteltiin valtiontalouden, kunnan, asukkaan, kaupan, kaupan työntekijän sekä muulla kuin kaupan alalla toimivan yrityksen näkökulmasta katsottuna. Työssä systematisoitiin erilaisia vaikutuksia mahdollisimman laajasti, minkä vuoksi tarkastelua ei voitu viedä aivan yksityiskohtaiselle tasolle. Tarkastelun laajuudella pyrittiin mahdollisimman kattavaan kokonaiskuvaan, jossa tuodaan käsikirjatyyppisesti esiin kaupan suuryksiköiden vaikutustarkastelun muodostama moniulotteinen kokonaisuus arviointiongelmineen ja ratkaisuehdotuksineen. Vaikutuskokonaisuutta hahmotettaessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia kaupan suuryksiköillä (hyper- ja supermarketeilla, tavarataloilla tai kauppakeskuksilla) on eri toimijoiden kannalta katsottuna. Kuhunkin näkökulmaan liittyvän vaikutuskokonaisuuden selvittäminen ja yksittäisten vaikutusten merkittävyystarkastelu perustuivat pääasiassa kirjallisuusselvitykseen. Kaupan ja kaupan työntekijän näkökulmiin liittyviä vaikutuksia kartoitettiin lisäksi kaupan edustajille suunnatulla kyselyllä hypermarkettien ja muiden myymälätyyppien välisistä suhteellisista eroista. Arviointikehikkoja muodostettaessa määriteltiin kussakin näkökulmassa tarkasteltavat vaikutukset ja kehitettiin arvioissa tarvittavat menetelmät. Monimutkaisten ja hyvin yksityiskohtaisten arviointimenetelmien sijasta pyrittiin suh-teellisen helposti eri tarpeisiin sovellettavissa oleviin menetelmiin, joilla kuitenkin saadaan riittävästi tietoa sekä yksittäisistä vaikutuksista että vaikutuskokonaisuuksista. Taustalla vaikutti pyrkimys tuottaa etenkin kunnille "arviointi-työkaluja", joiden tarve kasvaa uuden rakennuslain kaupan suuryksiköitä koskevien säännösten myötä. Kaikki näkökulmat eri vaikutuksineen kattavan arvioinnin toteuttaminen on huomattavan suuritöinen selvitys, jossa tarvitaan eri alojen asiantuntijoiden osaamista. Valtiontalouden, kunnan, asukkaan, kaupan työntekijän ja muulla kuin kaupan alalla toimivan yrityksen näkökulmiin liittyvien vaikutusten selvittäminen edellyttää laajamittaista tiedonkeruuta ja tilasto- ym. aineistojen hankintaa, mutta työ on mahdollista toteuttaa nyt kehitetyillä menetelmillä ja/tai soveltamalla niitä kulloisenkin tarpeen (ja tarkasteltavan kauppayksikön) edellyttämällä tavalla. Kaupan näkökulmaan liittyvän vaikutuskokonaisuuden selvittäminen edellyttää kaupan edustajien osallistumista tutkimukseen, koska tämä valtaosaltaan markkamääräisiin tietoihin perustuva arvio voidaan toteuttaa vain kaupan itsensä toimesta tai toimeksiannosta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages222
ISBN (Print)951-38-5471-X
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1977
ISSN1235-0605

Keywords

  • supermarkets
  • hypermarkets
  • retail trade
  • evaluation
  • methods
  • effects
  • economic analysis
  • municipalities
  • inhabitants
  • companies

Cite this