Kaupan suuryksiköt ja kunnallistalous: Tutkimus kuuden suuryksikön vaikutuksista kunnallistalouteen Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla

Kimmo Koski, Pekka Lahti, Antti Luukkanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tuotettiin kunnalliselle päätöksentekojärjestelmälle tietoa kaupan suuryksiköiden aiheuttamista kunnallistaloudellisista vaikutuksista. Tapaustutkimusten avulla etsittiin vastausta siihen, mihin kunnallistalouden osiin kaupan suuryksiköt vaikuttavat, miten näitä vaikutuksia voidaan selvittää, kuinka suuria nämä vaikutukset ovat ja miten ne jakautuvat seudulla. Vaikutukset selvitettiin todellisuudessa toteutuneina tulo- ja menoerinä. Mikäli todellista tietoa ei ollut saatavissa, ao. vaikutuserien suuruus arvioitiin. Tutkimuksen kohteena oli kolme keskustassa sijaitsevaa kauppakeskusta ja kolme keskustan ulkopuolella sijaitsevaa automarkettyyppistä kaupan suuryksikköä Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. Kunta voi saada kaupan suuryksiköstä merkittäviä nettotuottoja. Nyt tutkituissa kohteissa pääomitetut nettotuotot ovat suurimmillaan yli 26 milj. mk, pienimmillään mennään jo tappion puolelle eli nettomenoksi muodostuu yli 2 milj. mk. Automarketit ja keskustassa sijaitsevat kauppakeskukset eroavat selvästi toisistaan. Automarkettien aiheuttamat kunnallistaloudelliset menot ovat keskimäärin kaksin- tai kolminkertaisia keskustassa sijaitseviin kauppakeskuksiin verrattuna. Kun otetaan huomioon myös kunnallistaloudelliset tulot, keskustoissa sijaitsevien kauppakeskusten edut kasvavat entisestään. Kunnallistaloudellisen nettovaikutuksen muotoutumiseen vaikuttavat ratkaisevimmin kiinteistöverot sekä erityisesti automarkettien osalta kunnallistekniikan ja varsinkin liikennealueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. Myös tutkimuskohteiden aiheuttamien kauppakuolemien ja työpaikkojen vähenemisen kautta syntyvien välillisten kustannusten vaikutus osoittautui merkittäväksi, etenkin kun nämä vaikutukset kohdistuvat kauppayksikön sijaintikunnan ohella myös naapurikuntien puolelle. Osa kunnallistaloudellisista tulo- ja menoeristä toteutuu jo hankkeen alkuvaiheessa ja osa (kuten kiinteistöverotulot) vasta vähitellen. Asiakkaiden matkoihin kaupan suuryksiköt vaikuttavat siten, että matkasuoritteet (henkilökilometrit) kasvavat. Tämä koskee erityisesti automarketteja. Pääomitettuna lisäkustannukset voivat olla jopa 17 milj. mk kauppayksikköä kohti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages200
ISBN (Print)951-38-4839-6
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1684
ISSN1235-0605

Keywords

 • municipal financies
 • local government
 • economics
 • commerce
 • urban costs
 • shopping centre
 • shopping mall
 • benefit cost analysis
 • economic analysis
 • economic evaluations
 • Helsinki metropolitan area
 • Tampere urban area
 • Turku urban area

Cite this