Kaupunkien energiaasäästävä suunnittelu ja rakentaminen: Suomalais-neuvostoliittolainen symposium

Pekka Lahti (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

"Kaupunkien energiaasäästävä suunnittelu ja rakentaminen" -symposium kuuluu osana Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-tekniseen yhteistyöohjelmaan. Samanniminen projekti on ollut yhtenä monista tieteellis-teknisen yhteistyön rakennusalan yhteistyökohteista.Tutkimusyhteistyötahoina ovat Suomen puolelta Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio (vastuullisena johtajana erikoistutkija, jaostopäällikkö Pekka Lahti) ja Neuvostoliiton puolelta TSNIIPGradostroitelstvo eli Kaupunkirakentamisen keskussuunnittelutoimisto Moskovasta sekä vastaava tutkimusinstituutti KievNIIP Kiovasta.Tutkimusyhteistyön muotona on ollut molempien osapuolien omissa tutkimuslaitoksissaan harjoittama tutkimus ja tiedon keräys yhteisesti sovitusta aiheesta sekä sen pohjalta tapahtuva tiedon ja kokemusten vaihto.Projektin yhteydessä on pidetty asiantuntijatapaamisia ja työn tulokset on esitelty symposiumissa, jonka tulokset raportoidaan tässä julkaisussa.Helsingissä 12.-13.5.1987 pidetty symposium osoitti, että molemmissa maissa kaupunkisuunnittelun ja energiatalouden välisiin yhteyksiin on kiinnitetty lisääntyvää huomiota tutkimustoiminnassa.Tämä on tapahtunut pääasiassa 1970-luvulla esiintulleiden energian hintaan ja saatavuuteen liittyneiden kriisi-ilmiöiden jälkeen.Painotuserojakin on maiden tutkimustoiminnassa havaittavissa.Suomessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kahteen asiaan: kokonaiskuvan luomiseen energian kulutuksen ja kaupunkirakenteen välisistä yhteyksistä sekä kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksien selvittämiseen sen suhteen, millaisia energiansäästövaikutuksia suunnitteluratkaisuilla on saavutettavissa. Neuvostoliitossa taas on kiinnitetty eniten huomiota liikenteen osuuteen kaupunkien energiankulutuksesta sekä myös teoreettisten mallien rakentamiseen energiankulutuksesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
Number of pages107
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeC2 Edited books
EventKaupunkien energiaasäästävä suunnittelu ja rakentaminen: Suomalais-neuvostoliittolainen symposium - Helsinki, Finland
Duration: 12 May 198713 May 1987

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number111
ISSN0357-9387

Keywords

  • energy consumption
  • urban planning

Cite this