Kaura elintarvikeraaka-aineena

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, Arja Laitila, Annika Wilhelmson, Raija-Liisa Heiniö, Mari Outinen, Anu Kaukovirta-Norja, Pekka Lehtinen, Sirkka Plaami, Tuula Sontag-Strohm, Markku Mikola, Kaisa Poutanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomessa viljoista kauraa viljellään ohran jälkeen eniten, mutta vain noin 3 % kauran tuotannosta menee elintarvikekäyttöön. Kauran varsin vähäinen elintarvikekäyttö on pääasiassa puuroissa, aamiais- ja leivontatuotteissa. Kaura on kuitenkin, kuten muutkin täysjyväviljat, monien terveysetujen raaka-aine sisältäen mm. runsaasti ravintokuitua, vitamiineja, mineraareja, antioksidantteja, steroleja ja muita bioaktiivisia yhdisteitä. Jo kauan on tiedetty kauran sisältämän b-glukaanin suotuisasta kolesterolia alentavasta vaikutuksesta, mutta vasta vuonna 1997 Yhdysvalloissa annettiin FDA:n toimesta lupa käyttää b-glukaaniin perustuvaa terveysväittämää kauratuotteissa. Maa- ja metsätalousmenisteriö aloitti vuonna 1998 laajan kansallisen kauraohjelman, jonka tarkoituksena on mm. tutkia mahdollisuuksia kauran käytön lisäämiseksi kotimaisessa elintarviketeollisuudessa. Yksi ohjelmaan kuuluva hanke on "Kauran biotekninen prosessointi uusiksi elintarvikkeiksi". Se on yhteistyö VTT Bio- ja elintarviketekniikan yksikön, Teknillisen korkeakoulun kemiantekniikan laitoksen, Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen ja Maatalouden tutkimuskeskuksen elintarvikkeiden tutkimusyksikön välillä. Kaikki tämän katsauksen kirjoittajat työskentelevät ko. projektissa. Tarkoituksena oli koota yhteen tähän kirjallisuuskatsaukseen laaja tietopaketti kaurasta, sen rakenteesta, terveysvaikutteisista yhdisteistä ja mikrobiologisesta laadusta. Pääpaino asetettiin kauran sisältämille bioaktiivisille yhdisteille ja toisaalta kauran flavoritutkimukseen. Kuluttajan valintaperusteissa elintarvikkeiden aistittava laatu on varsin keskeisessä asemassa, ja kauralla on miellyttävä, tyypillinen flavori, johon sen käyttö mm. leivontatuotteissa perustuu. Koska yllämainitussa projektissa käytämme itämistä bioteknisenä prosessina, tähän katsaukseen on koottu myös se kirjallisuudesta saatu vähäinen tieto, mitä kauran idättämisestä ja sen vaikutuksista ravitsemukselliseen arvoon on olemassa. Toivomme tämän julkaisun palvelevan kaikkia kaurasta kiinnostuneita henkilöitä ja kauran parissa työskenteleviä tutkijoita.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Print)951-38-5491-4
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1986
ISSN1235-0605

Keywords

  • food industry
  • raw materials
  • oats
  • starch
  • lipids
  • proteins
  • phytanes
  • flavours
  • microbiology
  • germination

Cite this