Kehittyvä yritysverkosto: Toimittajaverkostot kilpailukyvyn ja osaamisen lähteenä

Kimmo Kuitunen, Petri Räsänen, Markku Mikkola, Risto Kuivanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Teollisuuden kilpailutekijöiden muuttuessa yritykset ovat joutuneet kiinnittämään yhä enemmän huomiota kokonaisten toimitusketjujen hallintaan ja alihankinnan kehittämiseen. Verkostoitumisella haetaan uusia mahdollisuuksia mm. joustavuuden, laadun, ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet voimakkaiden muutospaineiden eteen, sillä siirtyminen perinteisestä alihankinnasta strategiseen yhteistyöhön edellyttää entistä enemmän osallistumista verkoston yhteiseen kehitystoimintaan ja kykyä vastata päähankkijan liiketoiminnan muutoksiin. Hankkeen kahdessa pilottiverkostossa etsittiin ja kokeiltiin uusia ratkaisuja toimittajaverkostojen piilevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa oli mukana päämiehet mukaan lukien kaikkiaan 27 yritystä. Tavoitteena oli alihankinnan uusien toimintamallien kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen verkostomaiseen toimintaan. Verkostoissa perustettiin lukuisia kehitysryhmiä, joissa uusia ratkaisuja suunniteltiin ja vietiin käytäntöön. Hankkeet toteutettiin tutkijoista koostuvan asiantuntijaryhmän avustuksella. Tutkijaryhmän toiminnan lähtökohtana oli ns. kokeellisen kehittämistutkimuksen menetelmä. Projektissa sovellettiin verkoston kehityssyklin mukaista etenemistapaa, jonka avulla verkoston kehittäminen jaksotetaan kolmeen päävaiheeseen. Perusanalyysivaiheessa selvitettiin verkoston lähtökohdat ja kehitystarpeet, ja sen perusteella verkostoille laadittiin yhteinen kehityssuunnitelma. Suunnittelu- ja kokeiluvaiheessa perustettiin kehitysryhmiä, joille annettiin tehtäväksi yksittäisten kehityshankkeiden toteuttaminen. Kehityshankkeet voidaan jakaa kolmeen tasoon: verkoston monenkeskiset hankkeet, yritysten kahdenväliset hankkeet, sekä yritysten sisäiset hankkeet. Vakiinnuttamisvaiheessa kehitysryhmien tulokset ja käytetyt menetelmät pyrittiin vakiinnuttamaan osaksi yritysten normaalitoimintaa. Uusien ratkaisujen luomisen esikuvana pidettiin monenkeskisen verkoston toimintatapaa. Monenkeskinen verkostoyhteistyö ylittää perinteisen partneriajattelun, joka tyypillisesti on keskittynyt kahden yrityksen välisen, keskinäisen yhteistoimintasuhteen syventämiseen. Monenkeskinen yritysverkosto on luonteeltaan oppiva ja kehittyvä yritysverkosto. Kehittämistyössä panostettiin erityisesti henkilöstön monitaitoisuuteen ja osaamiseen, yhteistoimintaan verkoston eri tasoilla, sekä toimintatapojen uudistamiseen. Käytännön tuloksia ovat erilaiset verkostotoiminnan innovaatiot ja uudet toimintamallit, kuten verkoston yhteisinä kehittämisfoorumeina toimivat verkostotiimit ja verkostopäivät, yritysten väliset työparikäytännöt, verkoston kevyet ohjausmenetelmät, joustavat ja nopeat tilaustoimitusprosessit sekä laajasti sovellettava tiimityöskentely. Hankkeen aikana kehitettiin lukuisia malleja ja työkaluja, joiden avulla verkostotoimintaa voidaan kehittää erilaisissa yrityksissä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages148
  ISBN (Electronic)951-38-5470-1
  ISBN (Print)951-38-5469-8
  Publication statusPublished - 1999
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1976
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • supplier networks
  • subcontracting
  • metal industry
  • carpentry industry
  • networking

  Cite this