Kehitysmaiden energiaongalmat ja kehitysyhteistyö

Keijo Mutanen, Keijo Sahrman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitetään kehitysmaiden energiatekniikkaa ja -taloutta, näihin liittyviä ongelmia sekä energiaongelmien ratkaisumahdollisuuksia. Erityisesti tarkastellaan suomalaisen energia-alan tietämyksen soveltamista kehitysmaaolosuhteisiin. Kehitysmaiden väestö on kasvanut räjähdysmäisesti. Tästä seurannut pahin energiaongelma on polttopuupula. Puun polttokäyttö on osasyynä aavikoitumiselle. Tänä päivänä jo noin 100 miljoonaa kehitysmaiden ihmistä kärsii energiapulasta. Seuraavien 20 - 30 vuoden aikana sama uhkaa jo noin miljardia ihmistä. Kehitysmaiden köyhyys estää siirtymisen fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, käyttöön. Kehitysmaiden tulee siirtyä jo lähivuosikymmenien aikana uusiin ja uudistuviin energialähteisiin. Näitä ovat aurinko- ja tuulienergia sekä vesivoima. Polttopuun käytön hyötysuhdetta tulee parantaa nopeasti. Toisaalta tulee tehostaa puun kasvatusta. Myös fossiilisia polttoaineita tarvitaan ennen uusiin energiamuotoihin siirtymistä. Kehitysmaiden energiaongelmiin on alettu kiinnittää huomiota maailmanlaajuisesti. Maailmanpankki ja muut rahoittajat ovat lisäämässä rahoitusta erilaisiin energiahankkeisiin. Suomen kehitysapu kehitysmaille on pääasiassa kahdenkeskeistä ja kohdentuu tiettyihin maihin. 1980-luvulla energia-ala tulee olemaan kehitysavun painopistealueita samalla, kun kehitysapumme osuus bruttokansantuotteesta kasvaa. Suomalaisilla on erityistietämystä puun ja turpeen energiakäyttöön, vesivoimaan ja sähköistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kehitysavussamme tulee pyrkiä määrän lisäksi laadullisen tason kehittämiseen. Kehitysmaaolosuhteet tulee tuntea nykyistä paremmin. Opetus- ja tutkimussektorin kytkeminen nykyistä laajemmin mukaan energia-alan kehitysyhteistyön näyttää tarpeelliselta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages69
ISBN (Print)951-38-2199-4
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number399
ISSN0358-5085

Keywords

  • peat production
  • biomass
  • combustion
  • developing countries
  • peat

Cite this