Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä: Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä

Sanna-Kaisa Ilomäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yrityksissä tehdään paljon toiminnan kehittämistyötä monista eri lähtökohdista. Organisaation pitkäjänteisen kehittymisen kannalta yrityksissä toteutettavia kehitysprojekteja tulisi suunnitella ja toteuttaa organisaation oppimisen näkökulmasta. Tämä tutkimus käsittelee yrityksen kehitysryhmätyöskentelyä organisaation oppimisen välineenä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan organisatorisia oppimisprosesseja kehitysryhmätyöskentelystä ja tarkastellaan, miten työskentelymenetelmät ja -välineet tukevat näitä prosesseja. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan organisaatiota kehitysryhmätyöskentelyn kontekstina sekä kehitystyön jatkuvuuden mahdollisuuksia organisaatiossa. Tutkimuksessa myös arvioidaan tutkimuksen kohteena olleen yrityksen tietojärjestelmän kehitysprojektin toteutusta sekä sitä kautta kehitysryhmätyöskentelyn soveltuvuutta tietojärjestelmän käytönaikaisen kehittämisen välineeksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelukohteena ovat erään yrityksen tietojärjestelmän kehittämisprojektissa toimineet projektiryhmät. Tutkimuksen ensisijainen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja tehtiin 11 ja niissä haastateltiin kahden samassa yrityksessä toimineen projektiryhmän jäseniä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla ja pohdintavaiheessa aineistosta nousseita tuloksia peilattiin projektiryhmien työskentelyn aikana syntyneisiin dokumentteihin. Tutkimuksessa kehitysryhmätyöskentelyssä voitiin tunnistaa organisatorisia oppimisprosesseja. Kehitysryhmätyöskentely toimi yrityksessä kontekstina tiedon jakamiselle, tulkinnalle ja hyödyntämiselle. Ryhmissä oppimisprosessit toteutuivat myös toiminnan kyseenalaistamisen ja reflektoinnin kautta. Organisatorisen oppimisen toteutumisen kannalta keskeiseksi voitiin havaita tiedonsiirto kehitysryhmien ja muun organisaation välillä. Tiedonsiirrossa oli kuitenkin nähtävissä myös selkeimmät ongelmat. Organisaation olosuhteet ja työssä omaksutut toimintatavat vaikuttivat selvästi projektimuotoiseen kehitystyöskentelyyn. Kehitystyön etenemisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi voitiin huomata ryhmien jäsenten vastuunotto ja sitoutuminen työskentelyyn.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages88
ISBN (Electronic)951-38-6150-3
ISBN (Print)951-38-6149-X
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2198
ISSN1235-0605

Fingerprint

information systems
learning
case studies

Keywords

  • organisational learning processes
  • organisational development
  • teamwork
  • SME
  • information systems

Cite this

Ilomäki, S-K. (2003). Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä: Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2198
Ilomäki, Sanna-Kaisa. / Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä : Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 88 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2198).
@book{5585f7b27a8f45dabf0cb441aeef822d,
title = "Kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentely organisaation oppimisen v{\"a}lineen{\"a}: Tapaustutkimus tietoj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}yt{\"o}naikaisesta kehitt{\"a}misest{\"a}",
abstract = "Yrityksiss{\"a} tehd{\"a}{\"a}n paljon toiminnan kehitt{\"a}misty{\"o}t{\"a} monista eri l{\"a}ht{\"o}kohdista. Organisaation pitk{\"a}j{\"a}nteisen kehittymisen kannalta yrityksiss{\"a} toteutettavia kehitysprojekteja tulisi suunnitella ja toteuttaa organisaation oppimisen n{\"a}k{\"o}kulmasta. T{\"a}m{\"a} tutkimus k{\"a}sittelee yrityksen kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentely{\"a} organisaation oppimisen v{\"a}lineen{\"a}. Tutkimuksessa pyrit{\"a}{\"a}n tunnistamaan organisatorisia oppimisprosesseja kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentelyst{\"a} ja tarkastellaan, miten ty{\"o}skentelymenetelm{\"a}t ja -v{\"a}lineet tukevat n{\"a}it{\"a} prosesseja. Lis{\"a}ksi tutkimuksessa tarkastellaan organisaatiota kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentelyn kontekstina sek{\"a} kehitysty{\"o}n jatkuvuuden mahdollisuuksia organisaatiossa. Tutkimuksessa my{\"o}s arvioidaan tutkimuksen kohteena olleen yrityksen tietoj{\"a}rjestelm{\"a}n kehitysprojektin toteutusta sek{\"a} sit{\"a} kautta kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentelyn soveltuvuutta tietoj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}yt{\"o}naikaisen kehitt{\"a}misen v{\"a}lineeksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelukohteena ovat er{\"a}{\"a}n yrityksen tietoj{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}misprojektissa toimineet projektiryhm{\"a}t. Tutkimuksen ensisijainen aineisto ker{\"a}ttiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja tehtiin 11 ja niiss{\"a} haastateltiin kahden samassa yrityksess{\"a} toimineen projektiryhm{\"a}n j{\"a}seni{\"a}. Aineisto analysoitiin laadullisella sis{\"a}ll{\"o}n analyysilla ja pohdintavaiheessa aineistosta nousseita tuloksia peilattiin projektiryhmien ty{\"o}skentelyn aikana syntyneisiin dokumentteihin. Tutkimuksessa kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentelyss{\"a} voitiin tunnistaa organisatorisia oppimisprosesseja. Kehitysryhm{\"a}ty{\"o}skentely toimi yrityksess{\"a} kontekstina tiedon jakamiselle, tulkinnalle ja hy{\"o}dynt{\"a}miselle. Ryhmiss{\"a} oppimisprosessit toteutuivat my{\"o}s toiminnan kyseenalaistamisen ja reflektoinnin kautta. Organisatorisen oppimisen toteutumisen kannalta keskeiseksi voitiin havaita tiedonsiirto kehitysryhmien ja muun organisaation v{\"a}lill{\"a}. Tiedonsiirrossa oli kuitenkin n{\"a}ht{\"a}viss{\"a} my{\"o}s selkeimm{\"a}t ongelmat. Organisaation olosuhteet ja ty{\"o}ss{\"a} omaksutut toimintatavat vaikuttivat selv{\"a}sti projektimuotoiseen kehitysty{\"o}skentelyyn. Kehitysty{\"o}n etenemisen kannalta merkitt{\"a}viksi tekij{\"o}iksi voitiin huomata ryhmien j{\"a}senten vastuunotto ja sitoutuminen ty{\"o}skentelyyn.",
keywords = "organisational learning processes, organisational development, teamwork, SME, information systems",
author = "Sanna-Kaisa Ilom{\"a}ki",
note = "Project code: G0SU00315",
year = "2003",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6149-X",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2198",
address = "Finland",

}

Ilomäki, S-K 2003, Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä: Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2198, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä : Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä. / Ilomäki, Sanna-Kaisa.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 88 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2198).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä

T2 - Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä

AU - Ilomäki, Sanna-Kaisa

N1 - Project code: G0SU00315

PY - 2003

Y1 - 2003

N2 - Yrityksissä tehdään paljon toiminnan kehittämistyötä monista eri lähtökohdista. Organisaation pitkäjänteisen kehittymisen kannalta yrityksissä toteutettavia kehitysprojekteja tulisi suunnitella ja toteuttaa organisaation oppimisen näkökulmasta. Tämä tutkimus käsittelee yrityksen kehitysryhmätyöskentelyä organisaation oppimisen välineenä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan organisatorisia oppimisprosesseja kehitysryhmätyöskentelystä ja tarkastellaan, miten työskentelymenetelmät ja -välineet tukevat näitä prosesseja. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan organisaatiota kehitysryhmätyöskentelyn kontekstina sekä kehitystyön jatkuvuuden mahdollisuuksia organisaatiossa. Tutkimuksessa myös arvioidaan tutkimuksen kohteena olleen yrityksen tietojärjestelmän kehitysprojektin toteutusta sekä sitä kautta kehitysryhmätyöskentelyn soveltuvuutta tietojärjestelmän käytönaikaisen kehittämisen välineeksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelukohteena ovat erään yrityksen tietojärjestelmän kehittämisprojektissa toimineet projektiryhmät. Tutkimuksen ensisijainen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja tehtiin 11 ja niissä haastateltiin kahden samassa yrityksessä toimineen projektiryhmän jäseniä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla ja pohdintavaiheessa aineistosta nousseita tuloksia peilattiin projektiryhmien työskentelyn aikana syntyneisiin dokumentteihin. Tutkimuksessa kehitysryhmätyöskentelyssä voitiin tunnistaa organisatorisia oppimisprosesseja. Kehitysryhmätyöskentely toimi yrityksessä kontekstina tiedon jakamiselle, tulkinnalle ja hyödyntämiselle. Ryhmissä oppimisprosessit toteutuivat myös toiminnan kyseenalaistamisen ja reflektoinnin kautta. Organisatorisen oppimisen toteutumisen kannalta keskeiseksi voitiin havaita tiedonsiirto kehitysryhmien ja muun organisaation välillä. Tiedonsiirrossa oli kuitenkin nähtävissä myös selkeimmät ongelmat. Organisaation olosuhteet ja työssä omaksutut toimintatavat vaikuttivat selvästi projektimuotoiseen kehitystyöskentelyyn. Kehitystyön etenemisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi voitiin huomata ryhmien jäsenten vastuunotto ja sitoutuminen työskentelyyn.

AB - Yrityksissä tehdään paljon toiminnan kehittämistyötä monista eri lähtökohdista. Organisaation pitkäjänteisen kehittymisen kannalta yrityksissä toteutettavia kehitysprojekteja tulisi suunnitella ja toteuttaa organisaation oppimisen näkökulmasta. Tämä tutkimus käsittelee yrityksen kehitysryhmätyöskentelyä organisaation oppimisen välineenä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan organisatorisia oppimisprosesseja kehitysryhmätyöskentelystä ja tarkastellaan, miten työskentelymenetelmät ja -välineet tukevat näitä prosesseja. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan organisaatiota kehitysryhmätyöskentelyn kontekstina sekä kehitystyön jatkuvuuden mahdollisuuksia organisaatiossa. Tutkimuksessa myös arvioidaan tutkimuksen kohteena olleen yrityksen tietojärjestelmän kehitysprojektin toteutusta sekä sitä kautta kehitysryhmätyöskentelyn soveltuvuutta tietojärjestelmän käytönaikaisen kehittämisen välineeksi. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelukohteena ovat erään yrityksen tietojärjestelmän kehittämisprojektissa toimineet projektiryhmät. Tutkimuksen ensisijainen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja tehtiin 11 ja niissä haastateltiin kahden samassa yrityksessä toimineen projektiryhmän jäseniä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla ja pohdintavaiheessa aineistosta nousseita tuloksia peilattiin projektiryhmien työskentelyn aikana syntyneisiin dokumentteihin. Tutkimuksessa kehitysryhmätyöskentelyssä voitiin tunnistaa organisatorisia oppimisprosesseja. Kehitysryhmätyöskentely toimi yrityksessä kontekstina tiedon jakamiselle, tulkinnalle ja hyödyntämiselle. Ryhmissä oppimisprosessit toteutuivat myös toiminnan kyseenalaistamisen ja reflektoinnin kautta. Organisatorisen oppimisen toteutumisen kannalta keskeiseksi voitiin havaita tiedonsiirto kehitysryhmien ja muun organisaation välillä. Tiedonsiirrossa oli kuitenkin nähtävissä myös selkeimmät ongelmat. Organisaation olosuhteet ja työssä omaksutut toimintatavat vaikuttivat selvästi projektimuotoiseen kehitystyöskentelyyn. Kehitystyön etenemisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi voitiin huomata ryhmien jäsenten vastuunotto ja sitoutuminen työskentelyyn.

KW - organisational learning processes

KW - organisational development

KW - teamwork

KW - SME

KW - information systems

M3 - Report

SN - 951-38-6149-X

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Ilomäki S-K. Kehitysryhmätyöskentely organisaation oppimisen välineenä: Tapaustutkimus tietojärjestelmän käytönaikaisesta kehittämisestä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 88 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2198).