Keinotekoinen vedenpoisto turpeesta. Osa 4. Liettoon ja mekaaniseen vedenerotukseen perustuvan turvetuotantomenetelmän (SLURRY-COMP) kustannukset

Veli-Matti Luukkainen, Pentti Pirkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuosina 1988- 1992 toteutetussa ADEWA- tutkimusohjelmassa kehitetty SLURRY-COMP-turvetuotantomenetelmä perustuu tehokkaimmillaan muunnettuun karheensiirtomenetelmään, aumaliettoon, lietteen putkikuljetukseen ja puristimilla tapahtuvaan kemikaaliavusteiseen vedenerotukseen. Nykyisellä tietämyksellä SLURRY-COMP menetelmä tuottaa Pohjois-Suomen olosuhteissa polttoturvetta saraturpeista lähes samalla hinnalla kuin tavanomainen jyrsinturvemenetelmä. Tuotantokustannukset ovat 45-50 mk/MWh ja 43-44 mk/MWh 100 000 ja 400 000 kuiva-ainetonnin vuosituotannoilla. Kuiva ainemäärät vastaavat sähköteholtaan 40-50 MW:n ja l50-200 MW:n voimalaitosten polttoainetarvetta. Tuotettu turve sisaltää 35 % kuiva ainetta, jolloin se soveltuu sellaisenaan paineistettujen voimalaitostekniikoiden polttoaineeksi. Laskelmien ja käytännön kokeiden perusteella kannattaisi prosessia tutkia seuraavassa vaiheessa jatkuvatoimisena kokonaisuutena. Suurimmat epävarmuudet liittyvät karheensiirtoaumasta suoritettavaan liettoon, koska kaupallista laitetta ei ole olemassa tähän tehtävään. Puristimilla saavutettava kapasiteettitaso on myös epävarma, koska kokeita on tehty vain pienen kokoluokan (pdu) koelaitteilla. Puristimen puhdistustarpeesta pitkäaikaisessa käytössä ei myöskään ole riittävästi tietoa. Myös perustutkimukselle olisi vielä tehtävää, koska prosessi sopii vain saraturpeille, joita tosin on yli 60 % Pohjois-Suomen turpeista. Laskelmat perustuvat ADEWA-ohjelmassa tehtyihin tutkimuksiin, laitevalmistajien antamiin tietoihin ja muissa tutkimuksissa saavutettuihin tuloksiin. Laskelmat ja herkkyystarkastelut tehtiin Javelin-ohjelmalla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-4376-9
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1482
ISSN1235-0605

Keywords

  • peat
  • dewatering
  • slurrying
  • compression
  • costs
  • fuels
  • production

Cite this