Keinovikojen erot näyttämissä 1/2

Esa Leskelä, Ari Koskinen

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Ydinvoimalaitosten komponenttien rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöinnissä käytetään erityyppisiä keinovikoja. NDT-tarkastusten luotettavuuden arvioimiseksi keinovikojen tulee vastata riittävän hyvin todellisia käytön aikana syntyneitä vikoja. Vikojen valmistusmenetelmiä on useita ja erityyppisistä vioista saadaan erilaiset näyttämät. Väsytyssäröjä voidaan nykyisin valmistaa termisellä tai mekaanisella väsytyksellä. Termisen väsytyksen säröjen valmistuksessa särön koko ja avauma saadaan kontrolloitua hyvin ja tämäntyyppiset säröt vastaavat hyvin todellisia käytönaikaisia säröjä. Mekaanisen väsytyksen säröjen valmistus on hyvin tunnettu ja yleisesti käytetty menetelmä, jolla saadaan myös aikaan todellisia vikoja hyvin vastaavia säröjä. Ultraäänitarkastuksessa saataviin näyttämiin vaikuttavat paljon heijastajan ominaispiirteet, kuten pinnankarheus, särön avauma, kallistuskulma ja haarautuminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on verrata erityyppisiä keinovikoja sekä tutkia niiden eri ominaisuuksien vaikutuksia rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) näyttämiin. Tarkoituksena on myös tuottaa uutta dataa keinovioista niin pätevöinnin kuin tarkastusmenetelmien kehittämisen tarpeisiin. Tutkimuksessa valmistettiin samankokoiset termisen ja mekaanisen väsytyksen säröt sekä kipinätyöstöura kahteen erilliseen koekappaleeseen. Nämä keinoviat tarkastettiin vaiheistetulla ultraäänellä, akustisella mikroskoopilla (scanning acoustic microscope, SAM) sekä TOFD-menetelmällä (kulkuaikatekniikka). Lisäksi säröjen tutkimiseen käytettiin digitaalista radiografiaa. Tutkimus on osa kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman (SAFIR2014) MAKOMON-projektia.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)48-51
  JournalPromaint
  Volume28
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeD1 Article in a trade journal

  Cite this