Kemikaalivarastojen paloissa syntyviä vaarallisia aineita

Raija Kallonen, Inkeri Murronmaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä kirjallisuustutkimus sisältää luettelot vaarallisesti reagoivista kemikaaleista ja vaarallisista palamistuotteista sekä onnettomuuskuvauksia vuosina 1977-1987 sattuneista kemikaalivarastojen paloista. Onnettomuuskuvauksia on yhteensä 49, joista maanviljelyskemikaalivarastopaloja (torjunta-aine- ja lannoitepaloja) 10, hiilivetypaloja (nestekaasuja ja palavia nesteitä) 15 sekä muita kemikaalivarastopaloja 23. Kuvausten perusteella torjunta-ainepaloille on tyypillistä pahanhajuiset merkaptaanikaasut ja ympäristön saastuminen, varsinkin sammutusveden mukana kulkeutuvien myrkyllisten kemikaalien leviäminen vesistöön ja maahan seurauksena kalakuolemat, kasvittomat alueet ja hankalat ja kalliit puhdistustoimenpiteet. Lannoitepaloilla ei ole ollut yhtä pahoja vaikutuksia, vaikka niissä saattaa syntyä suuri mm. typpihappoa, typen oksideja ja klooria sisältävä kaasu- ja höyrypilvi ja saattaa olla olemassa ammoniumnitraattilannoitteesta johtuva räjähdysvaara. Hiilivetypaloissa suurin ongelma eivät ole olleet myrkylliset savut ja kaasut, vaan palon leviäminen ja räjähdykset seurauksena usein suuret omaisuusvahingot sekä joissakin tapauksissa suuret henkilövahingot. Sen sijaan kloorattujen hiilivetyjen, kuten vinoylikloridin ja paradiklooribentseenin sekä myös epäorgaanisten aineiden kuten alumiinikloridin palaessa tai reagoidessa muiden aineiden kanssa voi syntyä ärsyttävää ja korrodoivaa kloorivetyä. Myös muissa kemikaalipaloissa kuin hiilivetypaloissa on sattunut voimakkaita räjähdyksiä, kuten natrium- tai kaliumkloraattia, kumeeni-vetyperoksidia, fumaarihappopölyä ja liuotinaineita sisältävien varastojen paloissa tai ympäröivien alueiden tai vesistöjen saastumisia kemikaalien kuten maleiinihapon ja fenolin kulkeutuessa sammutusveden mukana.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages150
ISBN (Print)951-38-3473-5
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number999
ISSN0358-5085

Keywords

  • storage
  • commercial buildings
  • fires
  • fire hazards
  • safety engineering
  • chemicals
  • chemical plants
  • hazardous materials
  • toxicology

Cite this