Kenttäkoe rekisteröivällä nopeudenseurantajärjestelmällä

Juha Tapio, Harri Peltola

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa selvitettiin ajonopeuksien seurantajärjestelmän liikenneturvallisuusvaikutuksia ja käyttäjien kokemuksia. Kenttäkokeessa autoihin asennettiin laite, joka rekisteröi ajonopeuksia eri nopeusrajoitusalueilla. Koekuljettajille, heidän työnantajilleen ja nuorten koekuljettajien vanhemmille lähetettiin säännöllisesti tietoja havaituista ajonopeuksista ja ylinopeuksista. Palautteen avulla kuljettajia motivoitiin turvallisempaan ajokäyttäytymiseen. Järjestelmän vaikutusten selville saamiseksi kuljettajien käyttämiä ajonopeuksia ennen palautejaksoa verrattiin kuljettajien käyttämiin nopeuksiin palautejakson aikana. Selkeimmin järjestelmän vaikuttavuus tuli esille taksiyrityksen kohdalla. Tulosten mukaan taksien keskimääräiset nopeudet laskivat yleisten teiden kehitykseen verrattuna sekä 80 km/h että 100 km/h nopeusrajoitusalueilla. Järjestelmän avulla yritykseen arvioitiin olevan mahdollista valikoida työhön parhaiten soveltuvia kuljettajia, jotka noudattavat yrityksen hyväksymää nopeuskäyttäytymistä. Perheiden kuljettajien seurannassa vaikutukset eivät olleet yhtä selkeitä varsinkaan perheiden vanhempien osalta. Nuorilla kuljettajilla yhdellä neljästä alenema 95 %:n nopeudessa näkyi kaikilla muilla paitsi 100 km/h nopeusrajoitusalueilla ja yhdellä kuljettajalla 95 %:n nopeudet alenivat 50, 60 ja 80 km/h nopeusrajoitusalueilla. Tulos viittaa siihen, että järjestelmällä voidaan saavuttaa positiivisia turvallisuusvaikutuksia myös nuorten kuljettajien osalta. Myös jakeluyrityksen seurannassa havaittiin selkeitä nopeuksien alenemisia Maaseudulla ajaneen kuljettajan keskimääräiset ylinopeudet alenivat n. 25 % 100, 80 ja 50 km/h nopeusrajoitusalueilla. Kenttäkokeeseen osallistuneet yritykset ja heidän työntekijänsä pitivät nopeuksien seurantajärjestelmää hyväksyttävänä. Etukäteisoletukset vastustuksesta isoveli valvoo -pelkojen tai työnantaja–työntekijä ristiriitojen vuoksi osoittautuivat turhiksi. Perheissä järjestelmän käyttöä pidettiin hyväksyttävänä, jos nuori käytti vanhempiensa autoa. Mikäli nuori ajaisi omistamaansa autoa seurantaa ei pidetty hyväksyttävänä. Kaksi seitsemästä nuoresta oli kiinnostunut saamaan palautetta ajonopeuksistaan, mikäli tällainen kaupallinen palvelu olisi olemassa. Vanhemmista kolme kahdeksasta olisi halukas käyttämään palvelua. Palvelusta oltiin valmiita maksamaan 5–10 €/kk. Vastaajien mielestä sopiva palauteväli olisi yksi kerta kuukaudessa. Rekisteröivä järjestelmä soveltuu hyvin esimerkiksi yritysten ja kuljetusten tilaajien laatujärjestelmien osaksi, työsuhdeautojen käytön seurantaan, toistuvasti nopeusrikkomuksista kiinni jääneiden seurantaan ja nuorten kuljettajien ajokäyttäytymisen ohjaamiseen. Järjestelmän yleistymistä olisi mahdollista edistää tarjoamalla niiden käyttäjille taloudellisia etuja.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages42
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  Number3907

  Cite this