Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I

Yrjö Virtanen, Raija Askola, Vesa Junttila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projektin (SEEP) avulla on pyritty parantamaan elinkaarianalyysien energiatietoja sekä lisäämään suomalaisten yritysten ympäristölaadun hallinnan valmiuksia. Keskeisiä hyötyjä ovat suomalaisten yritysten ja tuotteiden parempi kansainvälinen uskottavuus ja kilpailukyky ympäristöasioissa. Elinkaarianalyysi on monilla aloilla nopeasti yleistyvä ympäristövaikutusten arviointimenetelmä. Yksi elinkaarimetodiikan keskeinen kysymys on siinä käytettävien lähtötietojen laatu; mitä luotettavammat lähtötiedot, sitä parempi uskottavuus ja suurempi merkitys elinkaarianalyysillä on päätöksenteossa. Laadultaan verifioitu, laajaan aineistoon perustuva tietokanta antaa yksittäisten yritysten omia tietokantoja uskottavamman pohjan elinkaarianalyyseille. SEEP-projekti oli osa KTM:n ja sittemmin TEKESin kuusivuotista (1993-1998) "Energia ja ympäristö" eli SIHTI2-tutkimusohjelmaa, jonka eräs painopistealue on elinkaarianalyysit (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaaritietokanta on kokoelma teknisten prosessien syöte- ja tuotemalleja. Syöte- ja tuotemallit ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä, ns. yksikköprosesseja. Elinkaaritietokanta on elinkaarianalyysien resurssi. Siihen talletettuja yksikköprosessimalleja käytetään muodostettaessa tuotteiden elinkaarimalleja. Elinkaarimallit ovat tuotantojärjestelmää kuvaavien yksikköprosessien yhdistelmiä, joilla on määrätyt keskinäiset vuorovaikutussuhteet (topologia) sekä toiminnan tavoitteet ja puitteet (toiminnallinen yksikkö, liitynnät toisiin teknisiin järjestelmiin ja ympäristöön). Energiatuotteiden elinkaaritietokantoja on olemassa nykyisin melko monia. Niiden sisältämät tiedot ovat usein peräisin muualta kuin tuotantojärjestelmien toiminnassa olevilta tahoilta. Tässä SEEP-tietokanta poikkeaa merkittävästi muista elinkaaritietokannoista. Tietokannan tiedot perustuvat suurimmaksi osaksi laajaan, toimintavuoteen 1992 kohdistuneeseen tuottajakyselyyn. Tietoja on pääkyselyn lisäksi täydennetty useilla lisäkyselyillä ja erilliskonsultaatioilla sekä ulkopuolisten tietokantojen tiedoilla niin, että osa tiedoista on nuorempia, mutta osa myös vanhempia. SEEP -tietokantaan on koottu tietoja kaikista energiatuotteiden elinkaaren päävaiheista, poisluettuna energian käyttö. Kanta sisältää tietoja polttoaineiden hankinnasta ja jalostuksesta, niiden varastoinnista ja kuljetuksista, loppukäyttöenergian tuotannosta sekä sen siirrosta ja jakelusta. Tiedot on talletettu yksikköprosesseina, jotka ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä. Energiatuotteiden elinkaareen kuuluu lisäksi kaikki materiaalien valmistusketjut kuljetuksineen, jätehuoltojärjestelmät, materiaalien kierrätys sekä sivutuotteiden ja käytöstä vapautuvien tuotteiden uudelleenkäyttö. Näitä energiajärjestelmän ulkopuolisia osia SEEP -tietokanta ei sisällä. Liikennevälineillä tapahtuvien kuljetusten tietoja ei kannassa myöskään ole. SEEP -tietokanta rajoittuu loppukäyttöenergian tuotannon osalta Suomessa tapahtuvaan teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon tehorajana on pidetty 1 MW:a, joskin tietokantaan on viety myös kaikki energiayhtiöiden ilmoittamat alle 1 MW tuotantoyksiköt. Pientuotanto, esimerkiksi kotitalouksissa, on siis rajattu tietokannan ulkopuolelle. Loppukäyttöenergian tuotannon syöte- ja tuotemallien teknologinen rajaus mukailee SEEP-tietokannassa kahden perusmuuttujan, tuotantotapauksen ja pääenergialähteen vaihtelua. Kaikkien SEEP-kyselytutkimuksessa esilletulleiden tuotantotapausten ja pääpolttoaineiden Suomessa käytössä olevat tai teknistaloudellisesti mahdolliset yhdistelmät on mallinnettu tietokantaan. Savukaasujen rikin poisto ei sisälly loppukäyttöenergian tuotantoprosessien malleihin. Uusiutuvista energiamuodoista ovat mukana vesivoima, aurinkosähkö ja -lämpö sekä tuulivoima. Polttoaineiden hankinta- ja jalostusvaiheiden tietoja on tietokannassa kivihiilestä, raskaasta ja kevyestä polttoöljystä, maakaasusta sekä uraanista. Kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja puun alkupään tietoja on kannan ensimmäiseen versioon saatu kootuksi erittäin niukasti. Turpeesta on tätä kirjoitettaessa meneillään erillinen elinkaaritutkimus, joka valmistuu vuoden 1997 kuluessa. Energian siirrosta ja jakelusta kannasta löytyvät arviot sähkön, kaukolämmön sekä maakaasun siirtojärjestelmien toiminnasta. Vaikka kyselytutkimuksella katettujen syöte- ja tuotenimikkeiden määrä jäikin keskimäärin verrattain pieneksi, on huomattava, että kaikista tämän hetken tärkeinä pidetyistä päästöistä, so. CO2, SO2 ja NOx -päästöt, saatiin hyvin tietoja. Tietokantaa on lisäksi täydennetty toisista tietokannoista otetuilla arvoilla niin, että lopullinen kattavuus on huomattavasti kyselytutkimuksen vastauksia laajempi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Print)951-38-4977-5
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1782
ISSN1235-0605

Fingerprint

Anadelphia
life cycle assessment
Finland
energy
methodology

Keywords

 • energy
 • life cycles
 • assessments
 • data acquisition
 • databases
 • energy production
 • electric power plants
 • transmission
 • data
 • methods
 • district heating
 • fuels
 • distribution systems
 • logistics

Cite this

Virtanen, Y., Askola, R., & Junttila, V. (1996). Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1782
Virtanen, Yrjö ; Askola, Raija ; Junttila, Vesa. / Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä : Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 114 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1782).
@book{c215adbefacb44de9536c5d8a62022c4,
title = "Kentt{\"a}suuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelm{\"a}: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I",
abstract = "Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projektin (SEEP) avulla on pyritty parantamaan elinkaarianalyysien energiatietoja sek{\"a} lis{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}n suomalaisten yritysten ymp{\"a}rist{\"o}laadun hallinnan valmiuksia. Keskeisi{\"a} hy{\"o}tyj{\"a} ovat suomalaisten yritysten ja tuotteiden parempi kansainv{\"a}linen uskottavuus ja kilpailukyky ymp{\"a}rist{\"o}asioissa. Elinkaarianalyysi on monilla aloilla nopeasti yleistyv{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten arviointimenetelm{\"a}. Yksi elinkaarimetodiikan keskeinen kysymys on siin{\"a} k{\"a}ytett{\"a}vien l{\"a}ht{\"o}tietojen laatu; mit{\"a} luotettavammat l{\"a}ht{\"o}tiedot, sit{\"a} parempi uskottavuus ja suurempi merkitys elinkaarianalyysill{\"a} on p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteossa. Laadultaan verifioitu, laajaan aineistoon perustuva tietokanta antaa yksitt{\"a}isten yritysten omia tietokantoja uskottavamman pohjan elinkaarianalyyseille. SEEP-projekti oli osa KTM:n ja sittemmin TEKESin kuusivuotista (1993-1998) {"}Energia ja ymp{\"a}rist{\"o}{"} eli SIHTI2-tutkimusohjelmaa, jonka er{\"a}s painopistealue on elinkaarianalyysit (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaaritietokanta on kokoelma teknisten prosessien sy{\"o}te- ja tuotemalleja. Sy{\"o}te- ja tuotemallit ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiam{\"a}{\"a}rist{\"a}, ns. yksikk{\"o}prosesseja. Elinkaaritietokanta on elinkaarianalyysien resurssi. Siihen talletettuja yksikk{\"o}prosessimalleja k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n muodostettaessa tuotteiden elinkaarimalleja. Elinkaarimallit ovat tuotantoj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a} kuvaavien yksikk{\"o}prosessien yhdistelmi{\"a}, joilla on m{\"a}{\"a}r{\"a}tyt keskin{\"a}iset vuorovaikutussuhteet (topologia) sek{\"a} toiminnan tavoitteet ja puitteet (toiminnallinen yksikk{\"o}, liitynn{\"a}t toisiin teknisiin j{\"a}rjestelmiin ja ymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n). Energiatuotteiden elinkaaritietokantoja on olemassa nykyisin melko monia. Niiden sis{\"a}lt{\"a}m{\"a}t tiedot ovat usein per{\"a}isin muualta kuin tuotantoj{\"a}rjestelmien toiminnassa olevilta tahoilta. T{\"a}ss{\"a} SEEP-tietokanta poikkeaa merkitt{\"a}v{\"a}sti muista elinkaaritietokannoista. Tietokannan tiedot perustuvat suurimmaksi osaksi laajaan, toimintavuoteen 1992 kohdistuneeseen tuottajakyselyyn. Tietoja on p{\"a}{\"a}kyselyn lis{\"a}ksi t{\"a}ydennetty useilla lis{\"a}kyselyill{\"a} ja erilliskonsultaatioilla sek{\"a} ulkopuolisten tietokantojen tiedoilla niin, ett{\"a} osa tiedoista on nuorempia, mutta osa my{\"o}s vanhempia. SEEP -tietokantaan on koottu tietoja kaikista energiatuotteiden elinkaaren p{\"a}{\"a}vaiheista, poisluettuna energian k{\"a}ytt{\"o}. Kanta sis{\"a}lt{\"a}{\"a} tietoja polttoaineiden hankinnasta ja jalostuksesta, niiden varastoinnista ja kuljetuksista, loppuk{\"a}ytt{\"o}energian tuotannosta sek{\"a} sen siirrosta ja jakelusta. Tiedot on talletettu yksikk{\"o}prosesseina, jotka ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiam{\"a}{\"a}rist{\"a}. Energiatuotteiden elinkaareen kuuluu lis{\"a}ksi kaikki materiaalien valmistusketjut kuljetuksineen, j{\"a}tehuoltoj{\"a}rjestelm{\"a}t, materiaalien kierr{\"a}tys sek{\"a} sivutuotteiden ja k{\"a}yt{\"o}st{\"a} vapautuvien tuotteiden uudelleenk{\"a}ytt{\"o}. N{\"a}it{\"a} energiaj{\"a}rjestelm{\"a}n ulkopuolisia osia SEEP -tietokanta ei sis{\"a}ll{\"a}. Liikennev{\"a}lineill{\"a} tapahtuvien kuljetusten tietoja ei kannassa my{\"o}sk{\"a}{\"a}n ole. SEEP -tietokanta rajoittuu loppuk{\"a}ytt{\"o}energian tuotannon osalta Suomessa tapahtuvaan teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon tehorajana on pidetty 1 MW:a, joskin tietokantaan on viety my{\"o}s kaikki energiayhti{\"o}iden ilmoittamat alle 1 MW tuotantoyksik{\"o}t. Pientuotanto, esimerkiksi kotitalouksissa, on siis rajattu tietokannan ulkopuolelle. Loppuk{\"a}ytt{\"o}energian tuotannon sy{\"o}te- ja tuotemallien teknologinen rajaus mukailee SEEP-tietokannassa kahden perusmuuttujan, tuotantotapauksen ja p{\"a}{\"a}energial{\"a}hteen vaihtelua. Kaikkien SEEP-kyselytutkimuksessa esilletulleiden tuotantotapausten ja p{\"a}{\"a}polttoaineiden Suomessa k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} olevat tai teknistaloudellisesti mahdolliset yhdistelm{\"a}t on mallinnettu tietokantaan. Savukaasujen rikin poisto ei sis{\"a}lly loppuk{\"a}ytt{\"o}energian tuotantoprosessien malleihin. Uusiutuvista energiamuodoista ovat mukana vesivoima, aurinkos{\"a}hk{\"o} ja -l{\"a}mp{\"o} sek{\"a} tuulivoima. Polttoaineiden hankinta- ja jalostusvaiheiden tietoja on tietokannassa kivihiilest{\"a}, raskaasta ja kevyest{\"a} poltto{\"o}ljyst{\"a}, maakaasusta sek{\"a} uraanista. Kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja puun alkup{\"a}{\"a}n tietoja on kannan ensimm{\"a}iseen versioon saatu kootuksi eritt{\"a}in niukasti. Turpeesta on t{\"a}t{\"a} kirjoitettaessa meneill{\"a}{\"a}n erillinen elinkaaritutkimus, joka valmistuu vuoden 1997 kuluessa. Energian siirrosta ja jakelusta kannasta l{\"o}ytyv{\"a}t arviot s{\"a}hk{\"o}n, kaukol{\"a}mm{\"o}n sek{\"a} maakaasun siirtoj{\"a}rjestelmien toiminnasta. Vaikka kyselytutkimuksella katettujen sy{\"o}te- ja tuotenimikkeiden m{\"a}{\"a}r{\"a} j{\"a}ikin keskim{\"a}{\"a}rin verrattain pieneksi, on huomattava, ett{\"a} kaikista t{\"a}m{\"a}n hetken t{\"a}rkein{\"a} pidetyist{\"a} p{\"a}{\"a}st{\"o}ist{\"a}, so. CO2, SO2 ja NOx -p{\"a}{\"a}st{\"o}t, saatiin hyvin tietoja. Tietokantaa on lis{\"a}ksi t{\"a}ydennetty toisista tietokannoista otetuilla arvoilla niin, ett{\"a} lopullinen kattavuus on huomattavasti kyselytutkimuksen vastauksia laajempi.",
keywords = "energy, life cycles, assessments, data acquisition, databases, energy production, electric power plants, transmission, data, methods, district heating, fuels, distribution systems, logistics",
author = "Yrj{\"o} Virtanen and Raija Askola and Vesa Junttila",
year = "1996",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4977-5",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1782",
address = "Finland",

}

Virtanen, Y, Askola, R & Junttila, V 1996, Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1782, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä : Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I. / Virtanen, Yrjö; Askola, Raija; Junttila, Vesa.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 114 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1782).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä

T2 - Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I

AU - Virtanen, Yrjö

AU - Askola, Raija

AU - Junttila, Vesa

PY - 1996

Y1 - 1996

N2 - Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projektin (SEEP) avulla on pyritty parantamaan elinkaarianalyysien energiatietoja sekä lisäämään suomalaisten yritysten ympäristölaadun hallinnan valmiuksia. Keskeisiä hyötyjä ovat suomalaisten yritysten ja tuotteiden parempi kansainvälinen uskottavuus ja kilpailukyky ympäristöasioissa. Elinkaarianalyysi on monilla aloilla nopeasti yleistyvä ympäristövaikutusten arviointimenetelmä. Yksi elinkaarimetodiikan keskeinen kysymys on siinä käytettävien lähtötietojen laatu; mitä luotettavammat lähtötiedot, sitä parempi uskottavuus ja suurempi merkitys elinkaarianalyysillä on päätöksenteossa. Laadultaan verifioitu, laajaan aineistoon perustuva tietokanta antaa yksittäisten yritysten omia tietokantoja uskottavamman pohjan elinkaarianalyyseille. SEEP-projekti oli osa KTM:n ja sittemmin TEKESin kuusivuotista (1993-1998) "Energia ja ympäristö" eli SIHTI2-tutkimusohjelmaa, jonka eräs painopistealue on elinkaarianalyysit (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaaritietokanta on kokoelma teknisten prosessien syöte- ja tuotemalleja. Syöte- ja tuotemallit ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä, ns. yksikköprosesseja. Elinkaaritietokanta on elinkaarianalyysien resurssi. Siihen talletettuja yksikköprosessimalleja käytetään muodostettaessa tuotteiden elinkaarimalleja. Elinkaarimallit ovat tuotantojärjestelmää kuvaavien yksikköprosessien yhdistelmiä, joilla on määrätyt keskinäiset vuorovaikutussuhteet (topologia) sekä toiminnan tavoitteet ja puitteet (toiminnallinen yksikkö, liitynnät toisiin teknisiin järjestelmiin ja ympäristöön). Energiatuotteiden elinkaaritietokantoja on olemassa nykyisin melko monia. Niiden sisältämät tiedot ovat usein peräisin muualta kuin tuotantojärjestelmien toiminnassa olevilta tahoilta. Tässä SEEP-tietokanta poikkeaa merkittävästi muista elinkaaritietokannoista. Tietokannan tiedot perustuvat suurimmaksi osaksi laajaan, toimintavuoteen 1992 kohdistuneeseen tuottajakyselyyn. Tietoja on pääkyselyn lisäksi täydennetty useilla lisäkyselyillä ja erilliskonsultaatioilla sekä ulkopuolisten tietokantojen tiedoilla niin, että osa tiedoista on nuorempia, mutta osa myös vanhempia. SEEP -tietokantaan on koottu tietoja kaikista energiatuotteiden elinkaaren päävaiheista, poisluettuna energian käyttö. Kanta sisältää tietoja polttoaineiden hankinnasta ja jalostuksesta, niiden varastoinnista ja kuljetuksista, loppukäyttöenergian tuotannosta sekä sen siirrosta ja jakelusta. Tiedot on talletettu yksikköprosesseina, jotka ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä. Energiatuotteiden elinkaareen kuuluu lisäksi kaikki materiaalien valmistusketjut kuljetuksineen, jätehuoltojärjestelmät, materiaalien kierrätys sekä sivutuotteiden ja käytöstä vapautuvien tuotteiden uudelleenkäyttö. Näitä energiajärjestelmän ulkopuolisia osia SEEP -tietokanta ei sisällä. Liikennevälineillä tapahtuvien kuljetusten tietoja ei kannassa myöskään ole. SEEP -tietokanta rajoittuu loppukäyttöenergian tuotannon osalta Suomessa tapahtuvaan teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon tehorajana on pidetty 1 MW:a, joskin tietokantaan on viety myös kaikki energiayhtiöiden ilmoittamat alle 1 MW tuotantoyksiköt. Pientuotanto, esimerkiksi kotitalouksissa, on siis rajattu tietokannan ulkopuolelle. Loppukäyttöenergian tuotannon syöte- ja tuotemallien teknologinen rajaus mukailee SEEP-tietokannassa kahden perusmuuttujan, tuotantotapauksen ja pääenergialähteen vaihtelua. Kaikkien SEEP-kyselytutkimuksessa esilletulleiden tuotantotapausten ja pääpolttoaineiden Suomessa käytössä olevat tai teknistaloudellisesti mahdolliset yhdistelmät on mallinnettu tietokantaan. Savukaasujen rikin poisto ei sisälly loppukäyttöenergian tuotantoprosessien malleihin. Uusiutuvista energiamuodoista ovat mukana vesivoima, aurinkosähkö ja -lämpö sekä tuulivoima. Polttoaineiden hankinta- ja jalostusvaiheiden tietoja on tietokannassa kivihiilestä, raskaasta ja kevyestä polttoöljystä, maakaasusta sekä uraanista. Kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja puun alkupään tietoja on kannan ensimmäiseen versioon saatu kootuksi erittäin niukasti. Turpeesta on tätä kirjoitettaessa meneillään erillinen elinkaaritutkimus, joka valmistuu vuoden 1997 kuluessa. Energian siirrosta ja jakelusta kannasta löytyvät arviot sähkön, kaukolämmön sekä maakaasun siirtojärjestelmien toiminnasta. Vaikka kyselytutkimuksella katettujen syöte- ja tuotenimikkeiden määrä jäikin keskimäärin verrattain pieneksi, on huomattava, että kaikista tämän hetken tärkeinä pidetyistä päästöistä, so. CO2, SO2 ja NOx -päästöt, saatiin hyvin tietoja. Tietokantaa on lisäksi täydennetty toisista tietokannoista otetuilla arvoilla niin, että lopullinen kattavuus on huomattavasti kyselytutkimuksen vastauksia laajempi.

AB - Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projektin (SEEP) avulla on pyritty parantamaan elinkaarianalyysien energiatietoja sekä lisäämään suomalaisten yritysten ympäristölaadun hallinnan valmiuksia. Keskeisiä hyötyjä ovat suomalaisten yritysten ja tuotteiden parempi kansainvälinen uskottavuus ja kilpailukyky ympäristöasioissa. Elinkaarianalyysi on monilla aloilla nopeasti yleistyvä ympäristövaikutusten arviointimenetelmä. Yksi elinkaarimetodiikan keskeinen kysymys on siinä käytettävien lähtötietojen laatu; mitä luotettavammat lähtötiedot, sitä parempi uskottavuus ja suurempi merkitys elinkaarianalyysillä on päätöksenteossa. Laadultaan verifioitu, laajaan aineistoon perustuva tietokanta antaa yksittäisten yritysten omia tietokantoja uskottavamman pohjan elinkaarianalyyseille. SEEP-projekti oli osa KTM:n ja sittemmin TEKESin kuusivuotista (1993-1998) "Energia ja ympäristö" eli SIHTI2-tutkimusohjelmaa, jonka eräs painopistealue on elinkaarianalyysit (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaaritietokanta on kokoelma teknisten prosessien syöte- ja tuotemalleja. Syöte- ja tuotemallit ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä, ns. yksikköprosesseja. Elinkaaritietokanta on elinkaarianalyysien resurssi. Siihen talletettuja yksikköprosessimalleja käytetään muodostettaessa tuotteiden elinkaarimalleja. Elinkaarimallit ovat tuotantojärjestelmää kuvaavien yksikköprosessien yhdistelmiä, joilla on määrätyt keskinäiset vuorovaikutussuhteet (topologia) sekä toiminnan tavoitteet ja puitteet (toiminnallinen yksikkö, liitynnät toisiin teknisiin järjestelmiin ja ympäristöön). Energiatuotteiden elinkaaritietokantoja on olemassa nykyisin melko monia. Niiden sisältämät tiedot ovat usein peräisin muualta kuin tuotantojärjestelmien toiminnassa olevilta tahoilta. Tässä SEEP-tietokanta poikkeaa merkittävästi muista elinkaaritietokannoista. Tietokannan tiedot perustuvat suurimmaksi osaksi laajaan, toimintavuoteen 1992 kohdistuneeseen tuottajakyselyyn. Tietoja on pääkyselyn lisäksi täydennetty useilla lisäkyselyillä ja erilliskonsultaatioilla sekä ulkopuolisten tietokantojen tiedoilla niin, että osa tiedoista on nuorempia, mutta osa myös vanhempia. SEEP -tietokantaan on koottu tietoja kaikista energiatuotteiden elinkaaren päävaiheista, poisluettuna energian käyttö. Kanta sisältää tietoja polttoaineiden hankinnasta ja jalostuksesta, niiden varastoinnista ja kuljetuksista, loppukäyttöenergian tuotannosta sekä sen siirrosta ja jakelusta. Tiedot on talletettu yksikköprosesseina, jotka ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä. Energiatuotteiden elinkaareen kuuluu lisäksi kaikki materiaalien valmistusketjut kuljetuksineen, jätehuoltojärjestelmät, materiaalien kierrätys sekä sivutuotteiden ja käytöstä vapautuvien tuotteiden uudelleenkäyttö. Näitä energiajärjestelmän ulkopuolisia osia SEEP -tietokanta ei sisällä. Liikennevälineillä tapahtuvien kuljetusten tietoja ei kannassa myöskään ole. SEEP -tietokanta rajoittuu loppukäyttöenergian tuotannon osalta Suomessa tapahtuvaan teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon tehorajana on pidetty 1 MW:a, joskin tietokantaan on viety myös kaikki energiayhtiöiden ilmoittamat alle 1 MW tuotantoyksiköt. Pientuotanto, esimerkiksi kotitalouksissa, on siis rajattu tietokannan ulkopuolelle. Loppukäyttöenergian tuotannon syöte- ja tuotemallien teknologinen rajaus mukailee SEEP-tietokannassa kahden perusmuuttujan, tuotantotapauksen ja pääenergialähteen vaihtelua. Kaikkien SEEP-kyselytutkimuksessa esilletulleiden tuotantotapausten ja pääpolttoaineiden Suomessa käytössä olevat tai teknistaloudellisesti mahdolliset yhdistelmät on mallinnettu tietokantaan. Savukaasujen rikin poisto ei sisälly loppukäyttöenergian tuotantoprosessien malleihin. Uusiutuvista energiamuodoista ovat mukana vesivoima, aurinkosähkö ja -lämpö sekä tuulivoima. Polttoaineiden hankinta- ja jalostusvaiheiden tietoja on tietokannassa kivihiilestä, raskaasta ja kevyestä polttoöljystä, maakaasusta sekä uraanista. Kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja puun alkupään tietoja on kannan ensimmäiseen versioon saatu kootuksi erittäin niukasti. Turpeesta on tätä kirjoitettaessa meneillään erillinen elinkaaritutkimus, joka valmistuu vuoden 1997 kuluessa. Energian siirrosta ja jakelusta kannasta löytyvät arviot sähkön, kaukolämmön sekä maakaasun siirtojärjestelmien toiminnasta. Vaikka kyselytutkimuksella katettujen syöte- ja tuotenimikkeiden määrä jäikin keskimäärin verrattain pieneksi, on huomattava, että kaikista tämän hetken tärkeinä pidetyistä päästöistä, so. CO2, SO2 ja NOx -päästöt, saatiin hyvin tietoja. Tietokantaa on lisäksi täydennetty toisista tietokannoista otetuilla arvoilla niin, että lopullinen kattavuus on huomattavasti kyselytutkimuksen vastauksia laajempi.

KW - energy

KW - life cycles

KW - assessments

KW - data acquisition

KW - databases

KW - energy production

KW - electric power plants

KW - transmission

KW - data

KW - methods

KW - district heating

KW - fuels

KW - distribution systems

KW - logistics

M3 - Report

SN - 951-38-4977-5

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Virtanen Y, Askola R, Junttila V. Kenttäsuuntautunut elinkaaritietojen hankintamenetelmä: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa I. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1996. 114 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1782).