Kenttäväyläverkon automaattinen konfigurointi

Translated title of the contribution: Automatic configuration of a fieldbus-based network

Jarmo Lumpus

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hajauttamisella pyritään lisäämään ohjaussovellusten modulaarisuutta ja joustavuutta, joka on tarpeen toimitettaessa voimakkaasti asiakaskohtaistettuja tuotteita ja järjestelmiä. Ohjaus-sovellusten hajautusratkaisujen perustana on usein kenttäväylätyyppinen verkkoratkaisu, mutta myös yleiskäyttöisemmät paikallisverkkoratkaisut, erityisesti Ethernet-verkot, ovat yleistymässä myös ohjaussovellusten hajautusratkaisujen alustoina. Hajautettujen sovellusten etuna keskitettyihin nähden on helpompi skaalattavuus ja johdotuksen ja sen rakentamiseen liittyvän työn kustannusten säästö. Tässä työssä tutkittiin, kuinka hajautettujen järjestelmien konfigurointia voidaan tehostaa kenttäväylällä toteutetussa sähkönjakeluverkon suojaus- ja ohjausjärjestelmissä. Automatisoinnin toteutuksessa tulee ottaa huomioon nykyisten suunnittelu- ja konfigurointityökalujen palvelut ja rajoitukset. Erityisesti kiinnitettiin huomiota konfiguroinnin automatisoinnin toteuttavien päättelysääntöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Päättelysäännöt sitovat verkon laitteet yhteen suunnittelijan määrämällä tavalla. Konfiguroinnilla tarkoitetaan toimintojen lisäämistä ja poistamista sekä kommunikaation ja I/O-tietojen määrittelemistä verkkoon liittyneille laitteille. Konfiguroinnin avulla verkko saadaan toimimaan halutulla tavalla. Konfiguroinnin suorittaminen nykyisillä työkaluilla on työlästä ja virheherkkää. Yleisenä konfiguroinnin automatisoinnin vaikeutena on konfi-gurointien standardoinnin puute. Ratkaisun ydin on verkkokonfiguraattorityökalu, joka suorittaa automaattista konfigurointia verkkosovellukseen. Verkkokonfiguraattori integroi projekti- ja laitetietokannat yhdeksi tietokannaksi ja tuottaa päättelyn avulla puuttuvat attribuutit verkon liityntöjen aikaansaamiseksi. Konfiguroinnin automatisointi vaatii keskitetyn tiedonhallintajärjestelmän. Työssä toteutettiin LON-verkon automaattisen konfiguroinnin toteuttava verkko-konfiguraattorityökalun prototyyppi, joka voidaan liittää osaksi suunnitteluprosessissa käytettäviä työkaluja. Prototyyppi suoritti konfiguroinnit oikein, ja työn tuloksena voidaan todeta, että konfigurointiproseduuria voidaan automatisoida ja näin vähentää kenttäväyläverkon suunnittelussa ja konfiguroinnissa tehtävää työtä.
Translated title of the contributionAutomatic configuration of a fieldbus-based network
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages71
ISBN (Electronic)951-38-5337-3
ISBN (Print)951-38-5336-5
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1927
ISSN1235-0605

Keywords

  • LON
  • contol systems
  • distributed systems
  • power distribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Automatic configuration of a fieldbus-based network'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this