Keravan Ahjon joukkoliikenten vaihtoehdot

Irmeli Harmaajärvi, Reijo Martamo, Marja Rosenberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvityksessä on arvioitu Keravan Ahjon alueen joukkoliikenteen vaihtoehtojen vaikutuksia Ahjon keskustan asemakaavan muutosta varten. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat linja-autojen ja kutsutaksin varassa toimiva joukkoliikenne sekä edellisten lisäksi henkilöliikenne lähijunalla. Selvityksessä on tarkasteltu asukas- ja työpaikkamäärien ja työssäkäynnin kehittymistä, joukkoliikennettä nykytilanteessa ja sen kehittämisen vaikutuksia kannattavuuteen ja palvelutasoon sekä arvioitu junaliikenteen aloittamisen edellytyksiä. Selvityksen mukaan junaliikenteen aloittaminen Ahjoon on mahdollista, mutta edellyttää yli 8 miljoonan markan ratainvestointeja. Junaliikenteen aloittamisen kustannusvaikutuksista tehtyjen karkeiden arvioiden perusteella lipputuloilla katettaisiin liikennöintikustannukset, mikäli junaliikenteen palvelutaso vastaisi nykyistä K-junien vuoroväliä ainakin ruuhka-aikana. Hiljaisena aikana vuoroväliä voitaisiin harventaa. Junaliikenteen aloittaminen saattaisi heijastua bussiliikenteen palvelutason heikentymisenä alueella ja Sipoon Nikkilässä. Asukas- ja työpaikkamäärien lisääminen alueelle parantaa edellytyksiä järjestää toimiva joukkoliikenne joko busseilla tai junalla Keravan keskustaan ja Helsinkiin. Molempien liikennemuotojen palvelujen tarjoaminen alueelle ei ole taloudellisesti järkevää. Ahjon alueen ja mahdollisesti myös Sipoon Nikkilän alueen joukkoliikennepalveluista olisi hyvä laatia kokonaissuunnitelma liittyen Helsinki-Kerava -junaliikenteen tarjonnasta tehtävään selvitykseen. Tällöin tulisi tarkastella tarkemmin vaihtoehtoista joukkoliikennejärjestelmää, joka perustuisi Ahjon junaliikenteeseen sekä liityntälinjoihin Keravan asemalle. Tällöin määriteltäisiin myös tavoiteltava palvelutaso sekä juna- että bussiliikenteelle. Vasta näiden suunnitelmien perusteella on mahdollista tehdä tarkempia kannattavuusarvioita. Junaliikenteen kustannuksia tulee jatkossa arvioida suhteessa siihen hyötyyn, jota toimiva junaliikenne alueelle antaisi. Näitä tekijöitä on vaikea arvottaa rahassa, mutta hyötyjä on löydettävissä alueen imagon, asuntojen arvon, alueen kehittämismahdollisuuksien ja ympäristön viihtyvyyden muutosten kautta. Mikäli henkilöjunaliikenteen aloittamista Keravan Ahjoon ja mahdollisesti Sipoon Nikkilään pidetään tärkeänä alueiden kehittämisen ja asukkaiden kannalta, voidaan harkita taloudellisia järjestelyjä, joilla voidaan turvata liikennöitsijöiden toimintaedellytykset ja asukkaiden julkisen liikenteen palvelutaso.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages27
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE3578/01

Cite this