Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella: Toteutusedellytysten kehittäminen

Virpi Ekholm

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena oli parantaa muuraus- ja rappaustöiden toteutettavuutta talviolosuhteissa sekä poistaa näiden töiden suunnitteluun ja toteutuk-seen liittyvää epävarmuutta. Hankkeessa selvitettiin talvimuurauksen ja rappauksen ongelmia haastattelemalla ko. töiden toteuttamiseen osallistuvaa henkilöstöä suomalaisissa rakennusliikkeissä. Kes-keisimmät ongelma-alueet talvitoteutuksessa liittyvät työn suunnitteluun, työskentely-olosuhteiden hallintaan sekä tiedon kulkuun yritysten sisällä. Ratkaisuja todettuihin ongelmiin saatiin sidosryhmien yhteisissä workshopeissa sekä olemassa olevasta kirjallisuudesta. Hyviksi arvioituja menetelmiä kokeiltiin julkisivu-muuraustöiden osalta pilottikohteessa talvella 2003. Keskeinen johtopäätös tutkimuksessa on, että muuraustöiden talvitoteutus on mahdol-lista hoitaa laadukkaasti. Laadukas ja kustannustehokas muuraustyö edellyttää huolel-lista tehtäväsuunnittelua sekä kokonaisvaltaista työskentelyolosuhteiden hallintaa. Näitä tuloksia voidaan soveltaa myös rappaustöiden talvitoteutukseen. Työn toteutuksessa suositeltava toimintatapa on tämän hankkeen perusteella seuraava: 1. Selvitä työn suorituksen ajankohdan odotettavissa olevat olosuhteet säätilastojen perusteella. 2. Suunnittele olosuhteiden hallinta kokonaisuutena: työtasot, työtilan suojaus ja läm-mitys sekä materiaalin toimitus, varastointi ja siirrot työkohteeseen. 3. Suunnittele kaluston ja materiaalien hankinta yhteistyössä erikoisurakoitsijoiden kanssa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages98
ISBN (Electronic)951-38-6182-1
ISBN (Print)951-38-6181-3
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2214
ISSN1235-0605

Keywords

 • multi-storey buildings
 • apartment buildings
 • plastering
 • winter
 • masonry
 • development
 • brick walls
 • cold climate
 • low temperatures
 • design
 • construction
 • scheduling

Cite this