Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasoselvitys

Marja Rosenberg, Riikka Rajamäki, Arja Wuolijoki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä työssä on selvitetty kuntien joukkoliikenteen lähivuosien palvelutasotavoitteita ja kehittämistarpeita ns. KUUMA-kunnissa (Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) sekä Hyvinkäällä ja Sipoossa. Pääpaino on kuntien välisessä sekä pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä. Lisäksi on tarkasteltu pääradan ja oikoradan lähiliikennettä Riihimäelle ja Lahteen saakka. Erityisesti kuntien viranhaltijoille suunnatun kyselyn tuloksiin sekä työssäkäynti-alueen joukkoliikenteen kysyntään ja
potentiaaliin perustuen määriteltiin joukko-liikenteen kehittämistä ohjaava tavoitetaso, perustaso ja minimitaso. Palvelutasotavoitteet kuvattiin joukkoliikenteen tarjontaan ja laatutekijöihin liittyen. Joukkoliikenteen nykytilannetta verrattiin palvelutasoluokkiin ja esitettiin kehittämistoimenpiteet asetettujen palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi. Lippujärjestelmien kehittämistä ja joukkoliikenteen rahoitusta ja yhteistyötä on sivuttu vain siltä osin kuin niillä on vaikutusta palvelutasotavoitteiden saavuttamisessa.
Alueen joukkoliikenteen palvelut kattavat lähes kaikki joukkoliikenteen muodot juna- ja bussiliikenteen runkoyhteyksistä, alueen läpiajavista linjaliikenteen vuoroista, Keravan YTV-liikenteeseen kuuluvasta bussiliikenteestä kuntien sisäisiin palvelulinjoihin ja muuta liikennettä täydentävään ja haja-asutusta palvelevaan SAMPO -kutsujoukkoliikenteen palveluun. Kuitenkin noin neljännes Mäntsälän ja Pornaisten asukkaista ei ole edes minimitason joukkoliikennepalveluiden piirissä. Kehittämistoimenpiteiksi esitetään bussiliikenteen nopeuttamista ja täsmällisyyden parantamista. Tavoitetta voidaan
edistää tie- ja katuverkon laatukäytävien ja joukkoliikenteen solmupisteiden toteuttamisella ja niillä liikennöivän runkoliikenteen kapasiteetin lisäyksillä sekä parantamalla matkustamisen laatua ja ajantasaista informaatiota. Myös vaihtopaikkojen, pysäkkien ja liityntäpysäköinnin kehittäminen ovat suositeltavia toimenpiteitä. Linjastollisista kehittämistoimenpiteistä tärkein on alueen kuntakeskuksia yhdistävän yhteyden Nurmijärvi–Hyrylä–Kerava–Nikkilä yhteyden vahvistaminen. Muut kehittämistoimenpiteet kohdistuvat palvelu- ja kutsujoukkoliikenteeseen etenkin Mäntsälässä ja Pornaisissa. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä esitetään joukkoliikennevyöhykkeiden tunnistamista ja niiden hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa ja joukkoliikennepalvelujen markkinoinnissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherUudenmaan liitto
Number of pages72
ISBN (Electronic)978-952-448-239-4
ISBN (Print)978-952-448-238-7
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesUudenmaan liiton julkaisuja C
Volume61
ISSN1236-388X

Cite this