Keskusimurin käyttö korjaustyömaalla

Translated title of the contribution: The central vacuum system on the renovation site

Jari Lehtinen, Hannu Koski, Seppo Enbom

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Uusien tuotantotekniikoiden ja toimintatapojen yleistyminen edellyttää tavallisesti niiden taloudellisuuden osoittamista. Esimerkiksi työympäristön ja työn ergonomian parantaminen nostavat usein myös työn tuottavuutta. Rakennustyömaan tuottavuuden parantamisen tärkeitä kehityskohteita ovat avustavat rakennustyöt, kuten siivous ja siirtotyöt. Kehittämisessä päästään erityisen hyviin tuloksiin, jos vähentämällä ja tehostamalla avustavia töitä voidaan samanaikaisesti vähentää työn rasittavuutta ja parantaa työskentelyolosuhteita. Tutkimuksen tavoitteiksi asetettiin työympäristön pölyhaittojen ja työn rasittavuuden vähentäminen sekä tuottavuuden ja laadun parantaminen kehittämällä keskusimujärjestelmää rakennustyömaalle paremmin soveltuvaksi. Lisätavoitteena oli osoittaa keskusimujärjestelmän mahdolliset edut perinteiseen teollisuusimuriin verrattuna ja siten edistää sen käyttöä asuinkerrostalojen korjaushankkeissa. Työntekijöitä haastattelemalla ja työmaaseurannan avulla selvitettiin keskusimurin käyttöä sekä siihen liittyviä ongelmia ja kehitystarpeita eri työvaiheissa. Ongelmiin haettiin ratkaisuja mm. kehityspalavereissa, minkä jälkeen imurivalmistaja teki tarvittavat muutokset laitteisiin ja toimitti ne uudelleen testattavaksi työmaalle. Työhygieenisten mittausten perusteella todettiin, ettei hengitysilman pölypitoisuudessa ollut merkittäviä eroja, kun imuroinnissa käytettiin vertailtuja pölynpoistomenetelmiä. Teollisuusimurin pölypussia vaihdettaessa pölypitoisuus kuitenkin hetkellisesti kohosi huomattavasti ohjearvoja korkeammaksi. Melutaso osoittautui kummallakin menetelmällä niin korkeaksi (yli 90 dB(A):ksi), että imuroinnissa on käytettävä kuulosuojaimia. Suurin parannus työilman pölypitoisuuteen saavutettiin käyttämällä keskusimujärjestelmään kytkettyjä kohdepoistolaitteita. Kun kohdepoistoa testattiin kalusteasentajan pöytäsirkkelissä, todettiin, että työhygieeniset arvot alittuivat, kun ne ilman kohdepoistoa ylittyivät. Tutkimuksessa laadittiin kustannusvertailu, jonka avulla arvioitiin keskusimujärjestelmän käytön taloudellisuutta verrattuna perinteisiin teollisuusimureihin. Kun keskusimuria käytetään useassa työvaiheessa, saavutettavat kustannussäästöt teollisuusimurimenetelmään verrattuna ovat merkittäviä. Kustannusanalyysin lisäksi tutkimuksessa arvioitiin järjestelmän vaikutuksia työmaan muihin töihin, rakentamisaikaan, sisäiseen logistiikkaan ja siirtojen ergonomiaan. Tutkimustulosten käyttöönoton helpottamiseksi laadittiin lopuksi toimenpidesuositukset eri osapuolille.
Translated title of the contributionThe central vacuum system on the renovation site
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
ISBN (Print)951-38-4904-X
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1749
ISSN1235-0605

Keywords

  • renovating
  • repairs
  • construction
  • building sites
  • buildings
  • vacuum cleaners
  • human factors engineering
  • working conditions
  • dust
  • cost comparison

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The central vacuum system on the renovation site'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this