Kestävän liikkumisen toimien kulkutapavaikutukset

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän työn tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää kestävän liikkumisen toimenpiteiden kulkutapavaikutuksia, eli muutoksia eri kulkutavoilla tehtyjen matkojen tai suoritteen määristä lasketussa kulkutapajakaumassa tai kahden kulkutavan suhteellisissa osuuksissa. Kestävän liikenteen ja liikkumisen (sustainable mobility) toimina käsitetään tässä työssä kestävien kulkutapojen edistäminen ja henkilöautoilun hillitseminen. Tarkasteluun valitut toimenpiteet kuuluvat seuraaviin toimenpideluokkiin: (1) kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet, (2) joukkoliikenteen edistämistoimet ja (3) henkilöautoilun rajoittamistoimet.
Tietoa kulkutapasiirtymistä haettiin kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä, ensisijaisesti vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista, viranomaisten tuottamista selvityksistä sekä muista luotettavista tutkimus- ja selvitystöistä. Vaikutustarkasteluissa kuvataan toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikaansaadut vaikutukset. Työssä tunnistettiin paitsi toimenpiteiden haluttuja vaikutuksia myös mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi joukkoliikenteen edistämistoimella voidaan onnistua tavoitteiden mukaisesti lisäämään joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, mutta siirtymä ei välttämättä tapahdu vain henkilöautoilusta vaan myös kävelystä ja pyöräilystä. Vaikutustarkasteluissa kiinnitettiin huomioita myös toimenpiteiden toteutusympäristöön, ja pyrittiin arvioimaan havaintojen soveltuvuutta Suomen kaupunkiseuduille. Raportissa esitellään myös kysyntäjoustojen teoria ja kirjallisuutta, ja lopussa arvioidaan karkealla tasolla työssä tunnistettujen ja arvioitujen kestävän liikkumisen eri toimenpiteiden vaikutuspotentiaalia yhdessä ja erikseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Number of pages27
ISBN (Electronic)978-952-311-709-9
Publication statusPublished - 14 Sept 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTraficomin tutkimuksia ja selvityksiä
Number13
Volume2020
ISSN2669-8773

Keywords

 • kestävä liikkuminen
 • kulkutapamuutos
 • kävely
 • pyöräily
 • joukkoliikenne
 • kysyntäjousto
 • sustainable mobility
 • modal shift
 • walking
 • cycling
 • public transport
 • demand elasticity

Cite this