Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen: Espoo Suurpellon päiväkodin arvio

Sirje Vares, Tarja Häkkinen, Jari Shemeikka

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämä työ kuuluu osana Kestävän rakentamisen prosessit - Sustainable building processes - SUSPROC -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää uutta tietoa ja toimintamalleja kestävän rakentamisen prosesseihin. Tämä julkaisu esittää Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetun tapaustutkimuksen tulokset. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Espoon Suurpellon päiväkodin kestävän rakentamisen mukaisuutta kestävän rakentamisen näkökulmien ja indikaattoreiden avulla. Samalla oli tavoitteena yhteistyössä Espoon kaupungin ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa arvioida kestävän rakentamisen indikaattorijärjestelmän hyödyllisyyttä ja soveltuvuutta hankkeen tavoiteasetantaan ja arviointiin. Lähtökohtana oli ajatus, että kestävän rakentamisen prosessissa on välttämättömänä lähtökohtana kestävän rakentamisen jäsentely sellaisiin osa-alueisiin, joiden avulla kestävän rakentamisen tavoitteita voidaan asettaa hankkeesta toiseen. Loppuarviona oli, että tällainen järjestelmä sekä auttaa hankekohtaista järjestelmällistä tavoiteasetantaa että tukee pidemmällä ajanjaksolla tehtävää tavoitetasojen jatkuvaa parantamista. Jotta järjestelmä olisi hyödyllinen, sen tulisi kuitenkin paremmin tukea mitattavien tavoitteiden asettamista ja seurantaprosessin suunnittelua. Julkaisussa tarkastellaan standardiluonnoksen ISO DIS 21929 "Sustainability in building construction - Sustainability indicators. Part 1 - Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings" antaman jäsentelyn mukaan kestävän rakentamisen tavoiteasetantaa Espoon Suurpellon päiväkotihankkeessa. Lisäksi julkaisu esittää suunnitelmiin perustuvat arviotulokset hankkeen energiatehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages93
  ISBN (Electronic)978-951-38-7692-0
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2573
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • sustainable building
  • building process
  • environmental impact

  Cite this