Kestävän yhdyskunnan rakentaminen. Näkökulmia ja liiketoimintamahdollisuuksia

Terttu Vainio, Kari Nissinen, Veli Möttönen, Suvi Vainio, Maila Herrala, Harri Haapasalo

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Projektin tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä, millainen on kestävä yhdyskunta ja miten sellainen rakennetaan. Julkaisussa on kuvattu lyhyesti kaikkien näiden kolmen eli sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuuden teoriataustat ja esitelty arviointimenetelmiä sekä testattu niistä kahta Oulun Hiukkavaaraan. Kestävän yhdyskunnan rakentamisen ratkaisevat päätökset tehdään jo ennen suunnittelun aloittamista tavoiteasetannassa. Kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen täyttävät omalta osaltaan asetetut tavoitteet. Elinkaaren aikana käyttövaiheella on ratkaiseva vaikutus varsinkin sosiaaliseen ja ekologiseen kestävän kehityksen ulottuvuuteen. Rakennetussa ympäristössä voidaan elinkaaren aikana joko tuhlata tai tuottaa energiaa. Sosiaalisesti kestävää kehitystä pidetään jo lähtökohtaisesti ennemmin prosessina kuin saavutettuna tilana. Onnistuessaan se näkyy myös alueen arvostuksen ja arvon nousuna, joka puolestaan on yksi osa taloudellisesti kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen näkökulmat eivät ole irrallisia vaan sulautuvat toisiinsa. Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen rakentamisessa laajentaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Riskinkantokykyisille isoille yrityksille sopivien elinkaarihankkeiden tai uudenlaisten verkostojen rakentamisen lisäksi kestävä rakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia myös pienille, paikallisille yrityksille. Pientalovaltaisen asuntoalueen suunnittelussa arvoketju yleissuunnittelusta valmiiksi asuntoalueeksi on ajallisesti pitkä. Alkuvaiheessa onkin täsmällisten asiakastarpeiden sijaan tärkeää säilyttää mahdollisuus muutoksiin. Rakentamisen arvoketjujen on pystyttävä kehittämään ratkaisuja muuttuvaan toimintaympäristöön. Rakennuksille on löydyttävä käyttöä koko suunnitellun elinkaaren ajan. Energiatehokas rakennus ei ole ympäristöystävällinen ja taloudellisesti kannattava, mikäli se on vajaakäytössä tai puretaan ennen aikojaan. Tämän alueet ja rakennukset ovat energiatehokkaita vain edeltäjiinsä verrattuna.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages86
  ISBN (Electronic)978-951-38-7861-0
  ISBN (Print)978-951-38-7856-6
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number40
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • sustainable community
  • business opportunity
  • business model
  • sustainable technology

  Cite this