Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen

Ville Valovirta, Matti Pihlajamaa, Katriina Alhola, Anna Kuusniemi-Laine, Herkko Lehdonvirta, Ari Nissinen, Piia Raappana

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa esitetään KIRI-hankkeen tulokset koskien kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskien jakamista. Uusien ratkaisujen käyttöönottoon liittyy useita epävarmuuksia, jotka tekevät innovatiivisten hankintojen riskit tavanomaisia hankintoja korkeammiksi. Raportissa tarkastellaan riskien luonnetta eri tyyppisissä hankinnoissa liittyen hankinnan kohteeseen, tilaajan ja toimittajien toimintaan, hankintaprosessiin sekä markkinoihin ja ekosysteemeihin. Tarkasteluun sisältyy aihetta koskeva kirjallisuuskatsaus, seitsemän hankintatapauksen analyysit, kansainvälisten käytäntöjen kartoitus sekä johtopäätökset ja kehitysehdotukset.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallinnassa on kyse innovatiivisten ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisen tasapainon hallinnasta. Riskien hallintaan on käytettävissä laaja joukko keinoja liittyen informaatioon ja vuorovaikutukseen, hankintamalleihin, sopimusehtoihin sekä taloudellisiin menettelyihin. Keinot voidaan jakaa yhtäältä hankintayksikön käytössä oleviin riskinhallinnan keinoihin sekä toisaalta riskien jakamista edistäviin innovaatiopolitiikan välineisiin.

Johtopäätökset korostavat kokonaisvaltaista lähestymistapaa innovatiivisten ja kestävien hankintojen riskien hallintaan ja jakamiseen. Kehitysehdotukset sisältävät rahoitukseen sekä muihin kuin rahoitukseen kohdistuvia keinoja liittyen mm. osaamisen kehittämiseen ja yhteistyörakenteisiin. Lopuksi arvioidaan erillisen riskirahaston tarpeellisuutta ja perusteita sen toiminnalle innovaatiopolitiikan kokonaisuudessa.
Original languageFinnish
PublisherPrime Minister's Office Finland
Number of pages122
ISBN (Electronic)978-952-383-040-0
Publication statusPublished - 12 May 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number2022:36
ISSN2342-6799

Keywords

  • tutkimus
  • tutkimustoiminta
  • julkiset hankinnat
  • riskit
  • innovaatiot
  • kestävä kehitys
  • riskienhallinta

Cite this